2021. január 22., péntek

Jelzőlámpát kapott az iskola

Zombor város támogatásának köszönhetően több fejlesztési projektum megvalósult vagy folyamatban van megvalósítása Bácsgyulafalván. Egyebek mellett jelzőlámpa került a Kis Ferenc Általános Iskola két épülete között húzódó főútra. Minderről a projektum megvalósulásában nagy szerepet játszó Jankovich Szilárd, a Vajdasági Magyar Szövetség nemzeti kisebbségekkel és vallási közösségekkel megbízott városi tanácsnoka nyilatkozott.

Fotó: L. Móger Tímea
Fotó: L. Móger Tímea

– A jelzőlámpa a főúton van, amely a falun keresztülhalad. A két épületből álló iskola közötti főútról van szó, ahol naponta két váltásban sok tanuló, tanár és a falu lakosai közlekednek, ezért a biztonság érdekében úgy gondoltuk, végső ideje, hogy ez a szemafor elkészüljön és betöltse rendeltetését. A felszerelés 2,5 millió dinárba került, Zombor város önkormányzata finanszírozta – hallottuk a tanácsostól.

A Kis Ferenc Általános Iskola mindkét épületének területén, az intézmény egészén belül és működésében is jelentős változások, fejlesztések mentek végbe. Augusztus óta Kőműves Zoltán tölti be az intézmény igazgatói tisztségét.

– A Kis Ferenc Általános Iskola tornatermének állapotával évek óta probléma van. Beázik a tetőszerkezet, félő, hogy gondot okoz, ezért biztonsági okokból szükséges volt a javítása. A helyi önkormányzattól kaptuk a támogatást a 2020. évre, tavaszra kezdődnek a munkálatok. Egymillió dinárt kaptunk a tetőszerkezet felújítására – mondta az igazgató.

Jelenleg hetvenhét gyerek jár az intézménybe. Közülük ötvennyolc magyar tagozaton, tizenkilenc pedig szerb nyelvűn tanul.

– Ami a további bővítéseket illeti, elsősorban a digitális kompetenciánkat kell kissé magasabb szintre helyezni. Ennek érdekében beléptünk a szerbiai Oktatási Minisztérium és az Európai Unió Bizottsága által közösen szervezett programba. Ennek első fázisában megtanítottak bennünket, mit és hogyan kell használni mindennek felmérésével kapcsolatban. A második rész tavaszra kezdődik, annak keretében kérdőívekben mérjük fel a jelenlegi helyzetet. Emiatt is, és mivel minden szempontból szükségesnek ítéltük, bevezettük az internetet a második épületbe, hálózatot építtettünk ki a tantermekben, minden tanterembe két számítógépet helyeztünk üzembe. Weboldalt készítettünk az intézmény számára. Aktívan használjuk, mindig újabb információkkal látjuk el a tanulókat, a szülőket. A jövőben további pályázatok által a fűtési rendszert is korszerűsítjük  – hallottuk Kőműves Zoltántól.