2021. január 21., csütörtök

A nemzeti identitástudat megtartása

A szabadkai VM4K vendége dr. Fizel Natasa volt

Csütörtökön este a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban A nemzeti nevelés helye és szerepe az oktatásban címmel dr. Fizel Natasa, az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szociálpedagógus-képző Tanszék megbízott tanszékvezetője, főiskolai docens tartott előadást. Ahogyan azt megtudhattuk, dr. Fizel Natasa a tanítást, a tudás átadását életcélnak tekinti. Személyes példáin keresztül szeretne hatást gyakorolni a hallgatóira. Jelenleg egyik fő célja, hogy mind a kutatás, mind a tehetséggondozás területén újabb sikereket érjen el. Előadásának bevezetőjében a nemzeti nevelés jellemzőire mutatott rá, arra, hogy manapság mit sorolunk a tárgykörébe és mi minden tartozik hozzá:

– Elsősorban a nemzeti identitástudat, ennek kifejlesztése és megtartása, egészen kicsi kortól kezdődően. Ez mindannyiunk számára nagyon fontos és elengedhetetlen, akár az anyaországban élünk, akár a határain túl. A nemzeti értékeink másik kiemelten lényeges eleme a keresztény kultúra és az ehhez kapcsolódó ünnepkörök, szokások, az életutunkat végigkísérő hagyományok, amelyek sokszor a keresztény kultúrából fakadnak, de manapság már nem feltétlenül kapcsoljuk szorosan hozzá. A nemzeti kultúra egésze alatt a történeti események, a magyar alkotások, alkotók, a szépirodalom megismerésére is gondolok, úgy a kortárs magyar művészet ismeretére is. Ez mind hozzátartozik a nemzeti neveléshez. Néhány éve Szegeden társadalmi kurzust tartottam, és teljesen megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy a hallgatók, akik már elvileg egy magasabb szintet képviselnek, úgy a tudásukban, mint a tájékozottságukban, nem tudták felsorolni a magyar megyéket. Sőt, egyesek azt sem tudták, épp melyik megyében tartózkodnak. Ebből kifolyólag elkezdtem erre is hangsúlyt fektetni. Emellett azt is kértem tőlük, hogy az 1990 utáni összes köztársasági elnököt és miniszterelnököt arcról is felismerjék. Ezután foglalkoztunk a nemzeti jelképeinkkel, a hungaricumokkal, a hőseinkkel is. Ismernünk kell ugyanis a hőseinket, azt, hogy mitől jelentősek, és ide tartoznak akár a kitalált mesehősök is. Ezekre is fel kell hívni a diákok figyelmét, ez is egyfajta nemzeti nevelés. Amit pedig kiváltképp fontos hangsúlyozni, az a szülőföldön maradás – hallottuk egyebek közt dr. Fizel Natasától.

Előadásában a továbbiakban végigkövethettük a nemzeti nevelés kialakulását a történelem során, a fejlődését és fordulópontjait, közben szó esett azokról az időszakokról is, amikor kiemelkedő szerepekhez jutott vagy épp háttérbe szorult.