2021. április 19., hétfő

Egyértelmű útmutatók

Anyanyelv szakos tanárok továbbképzése Újvidéken

Egész napos továbbképzésen vett részt 65 magyar, 5 szlovák, 5 román és egy ruszin szakos középiskolai tanár ma az Újvidéki Vásár Master Központjában. A képzést Vicsek Annamária oktatási államtitkár, Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár, dr. Branislav Ranđelović, a Szerbiai Oktatás és Nevelés Minőségét Ellenőrző Intézet igazgatója, valamint Puskás János, a Vajdasági Pedagógiai Intézet igazgatója nyitotta meg.

– Az Oktatási Tudományügyi és Technológiai fejlesztési Minisztérium nagy súlyt fektet a tanárok képzésére, hiszen az elmúlt egy-két évben beindult egy olyan tantervreform, amely szükségessé teszi, hogy új tantervek, kimenetek szerinti tervezés szerint tanítsanak a tanárok. Hogy az új tantervek bevezetése eredményes legyen, és mindenki ezeket úgy tudja alkalmazni a gyakorlatban, hogy az valóban a diákoknak a javát szolgálja, ehhez nagyon fontos, hogy a tanárok megfelelő képzéseken menjenek keresztül – mondta Vicsek Annamária államtitkár az újságíróknak. Kiemelte, hogy mindazok a képzések, amelyek a tantervekhez vagy pedig a kimenetekhez vagy pedig a standardokhoz kapcsolódnak, nagyon fontosak, hiszen ezek teszik modernné és hatékonnyá az oktatási-nevelési folyamatokat.

(Ótos András felvételei)
(Ótos András felvételei)

– A mai képzés egy együttműködés megvalósulása az oktatási minisztérium, titkárság, a pedagógiai intézet között. Fő hordozója az oktatási minisztérium részét képező oktatási-nevelési-minőség-ellenőrzési intézet standardjainak a bemutatása – mondta Nyilas Mihály. Elmagyarázta: a standardok útmutatók arra vonatkozólag, hogy a tanároknak hogyan kell oktatniuk. Ebben az esetben azokról a szabványokról, standardokról van szó, amelyek a magyar nyelv és irodalom, az anyanyelv és irodalom tantárgyra vonatkoznak, illetve a megfelelő hasonló tantárgyra az egyéb kisebbségi nyelveken folyó oktatásban a tartomány területén.

– Fontosak ezek a standardok a pedagógusoknak, de fontosak a diákoknak és a szülőknek is. Meghatározzák, milyen képességet, tudást kell megcélozni ahhoz, hogy eredményesen fejeződjön be a középiskolai oktatás. Ez a középiskolai érettségihez kötődik. Az igazi próbája, tesztje ezeknek a standardoknak, képességeknek az érettségin történik. A pedagógusok e standardok alapján fogják a módszereket, eszközöket alkalmazni az oktatásban. A diákok tudni fogják, mit kell teljesíteniük, a szülők pedig követhetik az oktatás folyamatát. Nagyon fontos, hogy ne csak a pedagógusok, akik itt vannak szép számban, hanem a diákok és a szülők is megismerjék ezeket a standardokat. Utána a tanév folyamán további tudás-, információátadásra sor kerül a pedagógusok, iskolák részéről a diákok, illetve a szülők felé – mondta Nyilas.

– Az oktatási minisztérium megbízta a Szerbiai Oktatás és Nevelés Minőségét Ellenőrző Intézetet, melynek vezetője vagyok, hogy előkészítse a különféle tantárgyak oktatásához szükséges standardokat a köztársaság általános és középiskolái számára. Emellett ránk bízta e standardok elkészítését a nemzeti kisebbségek – közösségek számára. A nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatás szempontjából országunk a legmagasabb európai standardokat alkalmazza – hallottuk Branislav Ranđelovićtól, majd hozzáfűzte: Azért jöttünk Újvidékre, hogy a pedagógusok, akik anyanyelvet tanítanak, s akiknek nemzeti tanácsaik vannak a tartomány területén, jobban fel tudják készíteni a diákokat a záróvizsgára és a jövőbeli nagy érettségire. Nagyon elégedett vagyok a szervezéssel. Ezúton szeretném megköszönni, hogy a tartományi titkárság és a tartományi kormány is segített e képzés megvalósításában.

– A Vajdasági Pedagógiai Intézet egyik aktivitása, hogy állandó kapcsolatban legyen az országos, belgrádi minőség-ellenőrző intézettel is – jelentette ki az újságíróknak Puskás János, a pedagógiai intézet igazgatója. – A standardok, kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos továbbképzések szükségesek a tanároknak, hogy az oktatás minőségét magasabb szintre emeljük. A pedagógusnak állandóan fejleszteni kell magát, állandóan továbbképzésre kell hogy járjon a mai követelmények miatt. Például vannak olyan írni-olvasni tudó diákok, akik úgy indulnak első osztályba, hogy két-három nyelvet beszélnek. A tanítónak fel kell készülnie, hogy egy lépéssel a tanulója, illetve a követelmény előtt legyen, hogy a diákot motiválni tudja.

Az újvidéki továbbképzésen csoportmunka keretében több nyelven, magyarul, szlovákul, ruszinul, románul folyt a gyakorlati munka. Kovács Smit Edit, az újvidéki Svetozar Marković Gimnázium magyar szakos tanárnője vezette az anyanyelvű csoportmunkát, a gyakorlati feladatokat és a tapasztalatcserét.

– Örülök, hogy az érettségire való felkészülés esetében lehetőségük van a szaktanároknak, hogy egymással találkozzanak és tapasztalatot cseréljünk. Ezt azért tartom fontosnak, mert bízom benne, hogy gyakorlati példákon keresztül olyan dolgok is felmerülhetnek, amelyeken tudunk változtatni még az előkészületi folyamatban, és oda tudunk hatni. Fontosnak tartom, hogy segítsük egymást ötletekkel is: visszajelzések kapcsán, hogy szakközépiskolában, technikumban, gimnáziumban melyik szint hogyan érvényesül, hogyan tudják ezt a kollégák alkalmazni, illetve a felmérések irányában mit fog ez jelenteni. A standardokat megírtuk két évvel ezelőtt. Ezek tudásszabványok, amelyek az érettségi feladataira vonatkoznak, az érettséginek a mérési eredményei ezeknek a képességeknek a teljesítését várják el a diákoktól – mondta Kovács Smit Edit.