2021. április 19., hétfő

Pred promenama izgled Bačkih Vinograda

Bački Vinogradi su nam poznati pre svega po uzgajanju voća i po graničnom prelazu.  Mesto ima oko 1600 stanovnika, ima veoma buran kulturni život i pored toga što se svakodnevno osipa broj stanovnika.

Robert Katona, predsednik lokalne samouprave Bačkih Vinograda, je za naš list govorio o protekloj godini i o planovima za sledeću.

-Ne možemo se pohvaliti velikim ulaganjima u 2018. godini. Popravku zemljanih puteva smo započeli još ranije, prošle godine smo uspeli nastaviti, ali više ulaganja je prebačeno za predstojeću godinu. U planu je popunjavanje Barkanj šora na dužini od jedan i po kilometar sa lomljenim kamenom. Voleli bi da to odradimo pre početka radova na njivi. Na proleće se očekuje početak izgradnje biciklističke staze koja povezuje granični prelaz sa Buki mostom. Dužina staze je oko pet kilometara, koja treba da se ostvari u okviru IPA projekta u saradnji Mađarske i Srbije. Ova deonica bi mogla biti veoma korisna i za privredu. Granični prelaz igra veliku ulogu u životu seljana, ali ima i tamnu stranu, jer velika frekvencija saobraćaja znači i mnogo smeća. Meštani su nam ukazali na ovaj problem pa smo uspeli postaviti kontejnere u blizini granice gde putnici čekaju. Pored toga smo zamenili nekoliko naziva ulica i postavili nekoliko saobraćajnih znakova - rekao je Katona.

-Angažovali smo jednog javnog radnika, međutim čovek se odselio za inostranstvo i od tada nismo našli drugog. I za 2019. planiramo angažovanje radne snage za javne poslove, ali sam skeptik za uspeh, jer je evidentan nedostatak radne snage u mestu. Veći deo stanovništva se bavi poljoprivredom i voćarstvom, što zahteva ručni rad, tako da ako neko želi da radi uvek može da nađe posao u selu.

Na polju kulture Katona je referisao o pozitivnim procesima.

-Broj članova Kulturnog centra se povećao, oformile su se nove grupe, a postojeće su postigle zadivljujuće rezultate na raznim takmičenjima. Tokom godine, imamo dve veće manifestacije, jedna je dan sela u maju, a druga je takmičenje magaraca u avgustu. Tokom 2019. neke novine ćemo uvesti u programe, dan sela bi voleli da povežemo sa susretima narodnih pesama, dok bi takmičenje magaraca povezali sa međunarodnim susretima narodnih igara.

Predsednik nam je zatim rekao da je najveći problem sela vodovodna mreže već više godina unazad i da bi je bilo prioritetno obnoviti.

-Pored toga, potrebno je obnoviti glavni put u selu, da se izasfaltira. Put je u kritičnom stanju na dužini od tri i po kilometara. Ako drugačije ne budemo mogli rešiti, makar po deonicama ćemo odraditi asfaltiranje. Ove godine će se takođe zameniti krov na prostorijama lokalne samouprave.

Na kraju je potrebno napomenuti i to da smo prošle godine imali 26 sahrana i 14 krštenja u Bačkim Vinogradima. U 2019. će se roditi mnogo beba u selu, u prvom delu godine se očekuje 10 beba, što je mnogo više nego prethodnih godina.