2021. június 15., kedd

Zastupanje interesa iz neposredne blizine

Iako aktivnosti republičkog parlamenta znaju da se potisnu u drugi plan pored aktivnosti izvršne vlasti, ne sme se zaboraviti da se u stvari sva važna pitanja rešavaju u parlamentu, tu se donose pravni akti, koji čine osnovu svega. U pogledu mađarske manjine, aktivnosti srpskog parlamenta u 2018. godini su bili od velikog značaja - rekao je za naš list Balint Pastor, predsednik poslaničke grupe Saveza Vojvođanskih Mađara-Partija za demokratsko delovanje u Narodnoj Skupštini Srbije. Otkrio nam je da su nadljudski napori bili potrebni da bi se obezbedila sredstva od više miliona dinara za pomoć mađarskim samoupravama.

-Ono što je važno za mađarsku zajednicu, a dogodilo se u srpskom parlamentu, može da se grupiše u dve grupe, jedna je razvoj infrastrukture vojvođanskih samouprava, a druga je sprovođenje zakona o manjinskim pravima.

Na izbore lokalnih vlasti u Beogradu, iz našeg ugla, može da se gleda kao na radostan događaj, jer po prvi put SVM ima predstavnika u samoupravi. To je veoma važno jer u Beogradu živi preko pet hiljada Mađara. ,,Politički suparnici su i ljubomorni na nas, što SVM i u glavnom gradu ima predstavnika, a oni u lokalnim samoupravama gde žive Mađari ne mogu računati na podršku. To je tako bilo u poslednje vreme, a u buduće će još više biti karakteristično. Svakako je važno da sada SVM i u beogradskim temema može da bude prisutan. Beogradski gradski budžet je, kao i uvek u poslednjih par desetina godina, veći od Vojvođanskog budžeta, i ta činjenica ukazuje na to zbog kakvih razvojnih mogućnosti je važno biti deo Skupštine Odbornika glavnog grada.“

 

RAZUMELI SUŠTINU

-Što se tiče posla oko donošenja zakona, vezano za manjinska prava, bilo je nekoliko važnih paketa u toku 2018. godine, od kojih je najvažniji dopuna zakona o nacionalnim manjinama. Prihvatanju ovog zakona je prethodila dvogodišnja borba. Jedan od ciljeva dopune zakona je depolitizacija nacionalnih saveta, kao i podizanje na viši nivo preglednosti njihovog rada. Zbog preglednosti naravno nismo imali ništa protiv, ali u isto vreme zbog isključivanja politike iz nacionalnih saveta, to jest, zbog nespojivih pravila smo imali primedbe. Primetili smo da međunarodne organizacije, koje su pomagale u izradi izmene zakona, nisu baš sasvim razumele zadatke nacionalnih saveta, suštinu i cilj njihovog postojanja. Partnerima i svima ostalima smo trebali objasniti da ako se nacionalni savet u potpunosti depolitizuje, postići će to da će se skroz isprazniti, to jest, da će u nacionalni savet ući samo oni koji ne poseduju nikakvu prošlost koja se može vrednovati. Ove planove smo uspeli zaustaviti, isto kao i napade na to da se na više jezika obavlja rad nacionalnih saveta. Na kraju je parlament usvojio izmenu zakona, da će u buduće obezbediti odgovarajuća sredstva za potrebe razvoja kulturne autonomije vojvođanskih Mađara. Deo ovog paketa je bio i izmena zakona o matičnim knjigama, koji nije manje važan od zakona o nacionalnim savetima. Predstavnicima mađarske zajednice je veoma važno da mogu da se izjašnjavaju o nacionalnoj pripadnosti, pored ostalog i zbog praktičnog ostvarivanja proporcionalnog zapošljavanja.

 

 

DOLAZI DO IZRAŽAJA PRINCIP PROPORCIONALNOG ZAPOŠLJAVANJA

Primenu ovog principa proporcijalnog zapošljavanja u praksi ne očekuju samo nacionalne manjine u Srbiji, već i Evropska Unija, koji je deo akcionog plana 23. poglavlja kao poseban akcioni plan manjina. Prema rečima Balinta Pastora, predstavnici SVM-a su, u formi predloga izmena zakona, princip proporcionalnog zapošljavanja u 2018. godini, uspeli da ugrade u više zakona.

-Ovo je deo procesa koji traje već godinama. Proporcionalno zapošljavanje nije tema koja može da se reguliše donošenjem jednog zakona. Ovaj zakon treba da se ugradi u razne nivoe državnih organa. 2018. u dopuni zakona o državnim agencijama, zatim u dopuni zakona o državnim službenicima. U zakone o službenicima u samoupravama i pokrajini, kao i u zakone o javnim službama, već je ugrađen zahvaljujući našoj inicijativi - rekao je Balint Pastor.

U nastavku je bilo reči o izmeni zakona o upotrebi jezika. Ovo omogućuje da se u lokalnim samoupravama omogući zvanična upotreba mađarskog jezika. U prvom redu, ovo je bitno za Mađare koji žive u dijaspori - dodao je Balint Pastor.

 

DUŽNI SU DA ISPUNE JOŠ JEDNO OBEĆANJE

Balint Pastor je pomenuo i dopunu zakona o bezbednosti u saobraćaju, jer se tu dogodio napredak u pogledu registracije priključnih mašina.

-Reč je o dugogodišnjem problemu. Pre pet-šest godina je Arpad Fremond odnosio fotografije na sastanke Odbora za poljoprivredu u Parlament, kako bi pokazao ostalim predstavnicima kako izgledaju razne priključne mašine, za koje je tadašnja Vlada očekivala da se radi tehnički pregled i registracija. Ove godine smo uspeli da dođemo do toga da se ova obaveza ukine. Time se rešila velika obaveza poljoprivrednih proizvođača. Možemo reći da su, na polju poljoprivrede, ciljevi SNS-a i SVM-a ostvareni svi sem jednog, a koji je najvažniji. To je pitanje doprinosa za penzije. Ostali smo dužni rešavanja ovog problema. Veoma je kompleksno pitanje, potrebno je i odobrenje Međunarodnog Monetarnog Fonda da bi se postojeći sistem promenio, ne govoreći o tome da ovo dotiče još nekoliko ministarstava. Jedna međuresorna radna grupa bi trebala da izradi rešenje. Nadam se da ćemo i to pitanje do kraja mandata rešiti-rekao je Balint Pastor.

 

RAZVOJ VOJVODINE JE POSTAO VAŽAN

Prema Balintu Pastoru godinu je obeležio razvoj infrastrukture. SVM je deo koalicije Vlade i ovu poziciju doživljava kao zadatak, da za područja na kojima žive Mađari pokuša da pribavi novac za razvoj. Ovaj cilj bi bio besmislen da je SVM opozicija.

-Ranije dok je Demokratska Partija bila na vlasti, bilo je nemoguće dobiti novac za infrastrukturna ulaganja u Vojvodini. Redovno smo dobijali odgovor na to pitanje, da imamo Pokrajinski Investicioni Fond i da konkurišemo tamo. Tada smo pokušavali objasniti da mi u velikoj meri doprinosimo obezbeđivanju sredstava za državni budžet, to jest, da sa pravom očekujemo da naše ideje podrži Beograd. Prethodnih godina na tom polju smo imali značajan napredak. Imamo projekte koji čekaju godinama na završetak, kao što je Narodno Pozorište u Subotici ili Y čvor, koji od 2016. finansira Vlada, i sa uspehom je završen. Oni koji do sada nisu uspeli doneti nijedan dinar za mađarske zajednice, skloni su da kritikuju SVM, zašto se hvalimo otvaranjem skoro svakog kilometra na deonici Y čvora, umesto da se sakrivamo od stida.

Ne shvatam zašto bi trebali da se stidimo, jer smo u protekle dve godine uspeli da izgradimo polovinu ovog projekta, dok se za prethodnih trideset godina ništa nije događalo. Za ovaj projekat su planirana sredstva i u budžetu za 2019. godinu, tako da je uspešno završen. Projekat Narodnog Pozorišta je takođe blizu završetka. Za ova dva projekta u 2018. godini smo uspeli da nabavimo oko 15 miliona evra. Pored toga, smo za Bačku Topolu obezbedili iz republičkog budžeta za 2018. godinu više od pola miliona evra. Prošle godine Kanjiži, a pre toga Senti, obezbedili smo na sličan način sredstva za ostvarenje naših planova. Smatramo bitnim razvoj infrastrukture, jer umnogome utiče na kvalitet života, a nije zanemarljivo ni to da predstavnici vojvođanskih Mađara, kao oporezovani građani u velikoj meri doprinose državnom budžetu - rekao je Balint Pastor.

Koliko truda treba da se obezbede sredstva, sagovornik nam je podvukao: ,,Oni koji se šepure kao politički protivnici kažu, da politička saradnja SVM-a i SNS-a nema nikavih rezultata, to jest, SVM ne može da prikaže nikakav rezultat na polju podrške svoje zajednice.“ Kao što je Balint Pastor dodao, sa bezbroj primera iz proteklih godina možemo dokazati suprotno. Višegodišnja saradnja je rezultirala da smo i za Suboticu i za Kanjižu, kao i za druge mađarske zajednice, uspeli da obezbedimo sredstva za razvoj iz republičkog budžeta.

Od 2014. je uveliko promenjen način raspodele sredstava u centralnoj kasi - objasnio je Balint Pastor.

 

ODLUKA ZA PRESEDAN

Restitucija je takođe važan element sporazuma koalicije SNS i SVM. Na ovom polju, određeni su imali zaslužan uspeh, ali sa druge strane je doneta jedna nepovoljna odluka na polju povraćaja imovine.

Prema zakonu iz 2011. godine, u Srbiji imovinu može da povrati onaj državljanin čija država je ranije za jugoslovenske ili srpske državljane obezbedila povrat imovine.

-Proteklih godina se postavljalo pitanje da li postoji reciprocitet u odnosu Srbije i Mađarske. Mnogo se raspravljalo o tome i u Beogradu i u Budimpešti. Mađarska je dokazala da su ranije u procesu naknade štete vraćali imovinu i jugoslovenskim građanima. Kao posledica toga, doneto je rešenje od strane Vlade o povratu imovine za tri građanina. Reč je o nekoliko stotina hektara zemlje. Prema mojim informacijama, takvih zahteva je 50-60 od strane mađarskih građana. Treba da napomenemo da je postignut značajan napredak u odnosima Mađarske i Srbije, Srbija je postala otvorenija za Mađarsku i Mađare. Mogli su ove predmete o povratu imovine jednostavno odbiti, međutim stavili su ih na stranu i dve države traže rešenje za ovaj problem.

Vezano za ponovnu dopunu zakona o povratu imovine, tj. za odlaganje početka isplate odštete, lider frakcije je rekao da prema njegovoj proceni to pre svega zavisi od mogućnosti date države, jer se radi o ogromnim iznosima. SVM se i dalje zalaže za to da kome god je moguće, naravno vrate oduzetu imovinu, ili da uvrste u zakon instituciju kompenzacije putem razmene, ali o ovome ni sadašnja vlada ni sastav prethodne vlade nisu delili mišljenje sa SVM-om.

 

I MAĐARI IZ VOJVODINE MOGU DA ODLUČUJU

Tokom razgovora, nismo se upustili u diskusiju vezano za to da li će 2019 biti prevremenih izbora na parlamentarnom nivou ili ne, ali smo dotakli temu izbora u Evropskom Parlamentu, jer ovog puta će Mađari koji ne poseduju adrese na teritoriji Mađarske a imaju mađarsko državljanstvo, moći da učestvuju.

Prema Balintu Pastoru ovo ima i teoretsku i praktičnu važnost.

- Teoretski, dobićemo mogućnost za podršku predstavnika FIDESZ-a. Tu spada mogućnost da vojvođanski Mađari mnogo ranije nego što Srbija postane član EU, imaju predstavnika u EP u ličnosti Andora Delija. Andor Deli, na našu radost zauzima veoma važno mesto ispred FIDESZ-a, kao kanditat na listi za izbore EP-a. Pored toga je praktičan razlog, da na neposredan način možemo izraziti naše mišljenje u politici Evrope. Mislim, na primer, kada je reč o migrantskoj krizi, što je glavna tema evropske politike, da je bitno da se skoncentriše takva većina oko Evropske Narodne Partije, a kasnije u EP-u, koja će da zastupa naše ideje i usmerava ovu krizu - izjavio je Balint Pastor.