2021. április 19., hétfő

Revolucija u obavljanju finansija

Širenjem Fin Tech (ili fintech) u buduće biće jednostavnije i jeftinije plaćanje računa i vršenje novčanih transakcija za klijente. Na banke se vrši pritisak da automatizuju proces. U Zapadnoj Evropi uglavnom troškovi zaposlenih ubrzavaju proces automatizacije, dok kod nas to više zavisi od organizacije.

Sve vrste poslova koje još uvek obavlja čovek, a koji se više smatraju mučenjem nego zadovoljstvom, u budućnosti će obavljati robot. Sve brži razvoj tehnologije omogućuje da polako roboti preuzimaju poslove koje je dosad obavljao čovek. Naravno, ovo ima i negativne posledice, ljudi ostaju bez posla. Naravno ne treba kritikovati ovaj proces razvoja, problem zapošljavanja ne treba rešavati tako što ćemo da kočimo ili kritikujemo razvoj i napredak tehnologije. Ljudi bi mogli da rade kreativnije poslove u kojima nalaze i zadovoljstvo, da bude koristan rad za celo društvo.

Mogli smo posmatrati kako je komunikaciona tehnologija prolazila kroz transformacije. Danas već možemo komunicirati sa ljudima iz celog sveta uživo i to da nas ne košta ništa. Ako je ta komunikacija postala tako jeftina i delotvorna, zašto ne bi mogle da se dese revolucionarne promene i na polju finasija. U stvarnosti, u domaćim bankama možemo videti ogromne redove. Nisu u pitanju samo transakcije građana, već i preduzetnika, sve je usporeno i komplikovano. Ohrabrujuće je, međutim, to da je i kod nas počela takozvana fintech revolucija. Širenjem će umrežiti i siromašnije delove sveta u ovaj sistem, koji će biti brži, delotvorniji i jeftiniji. Ovo rešenje je jeftinije i za banke i za korisnike, a štedi i novac i vreme.

Generacija Y pokreće novac

Oni koji su rođeni 80-tih godina prošlog veka, su takozvana Y generacija, koja je najaktivnija na polju finansija. Ova generacija vrši najviše transakcija. Dok se generacija rođena posle 2000. godine smatra Z generacijom, oni su digitalni domoroci. Kad su se rodili, u porodici su već imali kompjutere, mobilne telefone i drugo. Y generacija je navikla da svoje poslove obavlja pomoću kompjutera, i očekuju da mogu obavljati i novčane transakcije takođe. Ali nije potrebno povlačiti granice ove vrste između generacija. Niko ne zamišlja da svoje vreme provodi čekajući u redu u banci stiskajući redni broj u šaci. Rešenje je takva ispostava banke, koja je dostupna 24 sata na mobilnom telefonu. Kompjuteri će preuzeti poslove bankarskih radnika. Delom, ovo već predviđa budućnost: multifunkcionalne bankovne kartice, ,,samofunkcionalne“ firme i banke koje nemaju takve ispostave u kojima klijenti čekaju u redu. Za mikro i male preduzetnike je teret stalno pratiti finansijsko stanje, administracija. Primena fintech-a bi značilo znatno skraćeno vreme za preduzetnike. Dok se od čekanja u redovima u bankama radi plaćanja računa možemo osloboditi ako nam povežu program za račune sa našim bankovnim računom. Prema procenama stručnjaka, jedan mikro preduzetnik može da uštedi nedeljno 5-6 sati na administraciji. Kod nas već delimično funkcioniše fintech usluga, međutim da bi oživelo u potpunosti mora da se uskladi sa našim zakonima.

Budućnost je zakucala i na naša vrata na teritoriji finansija, proces će pre ili kasnije i kod nas ukinuti redove na šalterima banaka.