2021. augusztus 1., vasárnap

A kelebiai templom jubileuma

Tegnap felszentelték a Bálint Sándor néprajzkutatót ábrázoló vitrázst

Nyolcvanéves a kelebiai Divisio Apostolorum templom. Tegnap a délelőtti szentmisén díszokleveleket adományoztak 15 olyan szervezetnek, egyénnek, amelyekre/akikre a plébánia mindig építhet, akik e közösség életét, értéktárát bővítették, gazdagították. A jubileum és a templombúcsú alkalmából egy új vitrázzsal is gazdagodott a templom, amely Bálint Sándor néprajzkutatót ábrázolja, akinek boldoggá avatási eljárása folyamatban van.

Mint Paskó Csaba kelebiai plébános kiemelte, 1937-ben Molczer Károly mérnök tervei alapján, a helybeliek összefogásával emelték ezt a templomot. Azt a négy telket, amelyeken felépült a templom, egy itteni család ajándékozta, ám a kelebiaiak nemcsak adományaikkal, hanem kétkezi munkájukkal is segítették az építkezést. Mint egyebek mellett megtudtuk, a Divisio Apostolorum, vagyis az Apostolok oszlása elnevezés annak az emlékezete, amikor az apostolok elindultak a szélrózsa minden irányába, hogy hirdessék az evangéliumot. Ma már Európában csak négy templom viseli ezt az elnevezést. A templomépítés után most ismét jelentős építkezés folyik itt: a plébánia mellett épül a Márton Áron Közösségi Ház, amely a gyermekektől kezdve a gazdákon, az olvasást, a hagyományápolást szeretőkig, a falugondnoki szolgáltatást igénybe vevőkig mindenki javát szolgálja majd. Ez a közösség szempontjából fontos beruházás a magyar kormány támogatásának köszönhetően valósul meg.

A templombúcsú pénteken zenés esttel kezdődött, szombaton gyermekfoglalkozások zajlottak a templom előtt, és kihirdették Az én templomom elnevezésű rajzpályázat és A XXI. században mit jelent kereszténynek lenni? elnevezésű fogalmazás-, novellapályázat eredményeit is.

Tegnap a délelőtti szentmisén, amelyen részt vettek az algyői önkormányzat és a Gyevi Art Kulturális Egyesület, a szegedi Móra Ferenc Múzeum képviselői, valamint Horvát Tímea, Szabadka város alpolgármestere is, felszentelték azt a vitrázst, amely Bálint Sándor (1904–1980) neves néprajzkutatót ábrázolja, akinek hite, munkássága példaként szolgálhat, s akinek boldoggá avatási pere folyamatban van. A vitrázs az algyői önkormányzat, a Gyevi Art ajándéka, Bálint Sándor életéről, munkásságáról dr. Fodor Pál néprajzkutató, a szegedi Móra Ferenc Múzeumban őrzött Bálint-hagyaték gondnoka beszélt. Gubacsi Enikő, Algyő alpolgármestere és Fábián Péter, a Gyevi Art képviselője is megosztotta ünnepi gondolatait a kelebiai hívekkel. A délelőtti szentmise ünnepi szónoka dr. Magyar Lóránt diakónus volt, az esti szentmiséé pedig dr. Janes Zoltán zákányszéki plébános volt.

A templombúcsú alkalmából természetesen kirakodóvásár is volt.