2023. február 9., csütörtök

Négy ország gimnazistái találkoztak

Jobbak szeretnénk lenni – a multikulturális különbségek tiszteletben tartása elnevezésű nemzetközi projekt keretében többnapos találkozót tartottak a Veljko Petrović Gimnáziumban. A műhelymunka célja, amelyben a macedóniai Veles, a magyarországi Abony, a horvátországi Eszék, és a házigazda városának gimnazistái vettek részt, egymás környezetének megismerésére, a tolerancia fejlesztésére, a történelmi és földrajzi ismeretek bővítése volt. A kortársak egymás közti edukációja során a különbözőségek elfogadására, a barátság erősítésére, az eltérő kultúrák fölismerésére és megbecsülésére ösztönözték a résztvevőket. A műhelymunkák áthidaló nyelven, angolul zajlottak, a résztvevők a találkozó zárónapján egyenként bemutatták egymásnak országukat, városukat, nyelvüket és zenéjüket.

A promóciók közönsége

A promóciók közönsége

A rendezvényen minden gimnáziumot 15 fős küldöttség képviselt, 12 tanuló és 3 tanár.

– A munkában tehát hatvanan vettek részt, az angol nyelv a műhelyek felvezetésében, majd a promóciók során volt mérvadó, a tanulók egymás közt zömmel szerbül beszéltek, mert ez az eszékiektől se volt idegen, a macedóniaiak is váltig állították és bizonyították, hogy értik a nyelvet, egyedül az abonyiaknak kellett fordítani, de végül angol kisegítéssel mindenki megértette egymást. Pénteken egész nap a műhelymunkák során egymással voltak elfoglalva a fiatalok, annyira kimerültek, hogy a vacsora utánra tartott közös buli rövidebbre sikerült a tervezettnél, mert a diákok gyorsan lepihentek, hiszen szombaton is jelentős feladat hárult rájuk, az országuk promóciója – hallottuk Ladislav Fekete iskolaigazgatótól, a projekt kiötlőjétől. Elgondolása szerint a hasonló találkozókat és műhelymunkákat rendszeressé kell tenni, csak meg kell találni hozzá a forrásokat. Az igazgató szerb és magyar nyelven moderálta a rendezvényt.

Nemanja Sarač, a zombori városi tanács illetékes megbízottja a szombati promóciók kezdetén üdvözölte a résztvevőket, és elmondta, a multikulturalizmus előfeltétele a tolerancia, ami nem abból áll, hogy bárki részt vesz egy tanácskozáson, konferencián vagy műhelymunkán, kap egy oklevelet, és ettől ő már toleráns. Ezt a személyes kapcsolatok révén lehet megérni és megérteni, elfogadni és gyakorolni, beépíteni saját identitásunkba. A zombori gimnázium projektje ezt szolgálja, és Zombor város a saját gyakorlata révén továbbra is támogatja az ilyen szándékú kezdeményezéseket.

A projektet a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság mellett Zombor város is támogatta.