2021. január 22., péntek

Felemás megoldás

Törvény készül a bankhitelek használóinak védelmében(?)

Ha valaki nem kísérné figyelemmel a politikai történéseket, s esetleg fogalma sem lenne arról, hogy kiírták az előrehozott választásokat, erre abból is következtethetne, hogy egymást érik a polgárokat érintő problémák megoldását ígérő bejelentések.

Ezek közül a legújabb, amely a Szerb Nemzeti Bank köreiből szivárgott ki, miszerint a jegybank hamarosan kezdeményezni fogja A pénzügyi szolgáltatásokat használók védelméről szóló törvény módosítását. Természetesen egyértelműen a bedőlt hitelek kárvallottjainak megsegítésére, illetve a majdan újfent a felvett hitelekkel kapcsolatban nehéz helyzetbe kerülő emberek helyzetének a javítására irányulnának ezek a változások.

Ismeretes ugyanis, hogy jelenleg hozzávetőleg 5,5 milliárd euróra rúg az az összeg, amit a polgárok különféle célokra a bankoktól hitelként felvettek. A pillanatnyi állás szerint 11 százalékuk képtelen eleget tenni a vállalt kötelezettségének, vagy nem tudja fizetni a részleteket. Őket akár az a veszély is fenyegetheti, hogy a bank elárverezi a családi otthonukat vagy értékesebb ingóságaikat.

Nem könnyű néhány mondatban összefoglalni, hogy miért kerültek ekkora bajba, de az tény, hogy saját akaratukból, senkitől sem befolyásolva igényelték a kölcsönt. A legrosszabbul azok jártak, akik svájci frank alapú hitelt vettek fel, hiszen az alpesi ország valutájának árfolyama a közelmúltig meredeken emelkedett, és ezzel újabb, nem kis terhet rakott az adósok vállára.

A másik gond abban keresendő, hogy a hiteligénylők nagy része nem olvasta el elég figyelmesen az aláírás előtt az orra alá tolt szerződést, mivel csak az lebegett a szeme előtt, hogy – végre – pénzhez juthat. Nem csoda hát, hogy elkerülte a figyelmüket a kitétel, miszerint a bank „ügyviteli politikájának függvényében” egyoldalúan is megváltoztathatja a kamatlábat. Arról nem is szólva, hogy az ügyfél megnyerése érdekében a bankárok nem mindig hívták/hívják fel a szerencsétlen emberek figyelmét az úgynevezett apró betűs szövegrészek lényegére vagy arra, hogy milyen egyéb költségekkel jár a hitel esetleges felhasználása.

Mindezek következményeként megesett, hogy a tartozás a felvett összeg többszörösére duzzadt, elvágva ezzel minden lehetőséget arra, hogy az adós képes legyen havonta és pontosan fizetni.

Azokról, akik időközben elveszítették a munkahelyüket, szinte beszélni sem kell.

Az igazság kedvéért azonban azt is meg kell mondani, hogy a bankok sem (mindig) jártak jól, hiszen a bedőlt hitelek őket is nyomasztják, mivel pénzük fekszik az ügyletben. Az más lapra tartozik, hogy a kamatokon keresztül eddig a legtöbb esetben sikerült hozzájutniuk a kihelyezett összeg teljes vagy tetemes részéhez. Az adósok perlése sem mindig kecsegtet sikerrel, mert egyrészt hosszadalmas, olykor évekig elhúzódó eljárásról van szó, másrészt számos esetben kiderült, hogy az adósnak semmije sincs, tehát lehetetlen a hátralék behajtása.

Eddig lehetőség volt arra, hogy egy másik banknak, természetesen mélyen nyomott áron, eladja ezt a nehezen behajtható adósságot, újabban azonban már különféle, erre a célra szakosodott alapok és ügynökségek is „beszállhatnak az üzletbe”.

Nos, ezek nem szívbajosak, és a megfizettetés érdekében képesek a törvény(telenség) határáig is elmenni. Elképzelése szerint ezt tervezi megakadályozni az SZNB törvénymódosítási terve.

Alapjában véve üdvözölni kellene ezt a törekvéset, de nyilvánvalóan félmegoldásról van szó. Az igazi cél az kellene legyen, hogy a bankokat és ügyviteli politikájukat, illetve a hitelt igénylőkkel szembeni magatartásukat szigorú korlátok közé szorítsák. Pontosabban: gátat kellene vetni az egyébként A kötelmi viszonyokról szóló törvény által tiltott, az érvényes szerződés egyoldalú (tehát a bankok kénye-kedve szerinti) módosításának, a csak apró betűkkel leírt külön költségeknek és mindannak, ami egyértelműen plusz terhet jelenthet a hiteligénylő számára.

Az ily módon jogilag rendezett körülmények között kisebb lenne az esély arra, hogy emberek egy nem túlságosan jól átgondolt döntésük miatt egyik napról a másikra az utcára kerüljenek.