2021. április 21., szerda

Az NDNV megvádolta a Magyar Szót

Közleményében azt állítja, hogy erkölcsi pánikot kelt a menekültek kapcsán – A Magyar Szó semmilyen iszlámellenes propagandát nem folytat, csupán megírja a tényeket – válaszolta lapunk főszerkesztő-helyettese a vádakra

A Vajdasági Újságírók Független Egyesülete (NDNV) arra figyelmeztet, hogy a szerbiai és a vajdasági médiatérben ismét felütötte fejét a menekültek kapcsán tett erkölcsi pánikkeltés, vagyis félelemkeltés, és az aggodalmak felébresztése a menekültek jelenléte miatt. Különösen egyes magyar nyelvű médiumokban tapasztalható e jelenség.

Példaként a Magyar Szó napilapot említi, melyben egyes szerkesztői írások iszlámellenességet terjesztenek a gyűlöletbeszéd elemeivel ötvözve.

Az NDNV arra szólítja fel a médiumokat, szerkesztőket és újságírókat, hogy magas fokú professzionalizmussal kezeljék a menekültekkel és migránsokkal kapcsolatos témákat, és szigorúan tartsák magukat az újságírói etika kódexéhez, mert a pánikkeltés és félelemkeltés, az emberek közötti feszültség növelése, a „társadalmi ellenségek” megjelölése meglehetősen rossz, tragikus társadalmi következményeket vonhat maga után.

Annak ténye, hogy az európai közvéleményben a menekültválság hatására növekszik a xenofóbia, nem szolgálhat ürügyként az ellenséges érzületek elmélyítésére, és a menekültekkel szembeni gyűlölet és bosszúvágy előidézésére a médiumokban. Éppen ellenkezőleg: egyértelmű jele ez annak, hogy a témával óvatosan, minden szenzációhajhászás és elvakultság nélkül kell foglalkozni – áll a Vajdasági Újságírók Független Egyesületének közleményében.

REAGÁLÁS A VÁDAKRA

A Vajdasági Független Újságírók Szervezetének (NDNV) honlapján megjelent egy közlemény, amelyet más honlapok is átvettek, és amelyben lapunkat, a Magyar Szót azzal vádolja, hogy egyes szerkesztők szövegei iszlámellenesek, gyűlöletbeszédet terjesztenek. A fent látható közleményben az is szerepel, hogy a menekültekről szóló írásoknak magas szintű szakmai figyelemmel kell készülniük.

A Magyar Szó főszerkesztő-helyetteseként tiltakozom az NDNV ezen közleménye ellen, mert megalapozatlan, hazug, és mocskolja a Magyar Szó hírnevét. A Magyar Szó semmilyen iszlámellenes propagandát nem folytat, csupán megírja a tényeket. Ez a feladata, ez a kötelessége. Az NDNV-nek is az kellene hogy legyen a feladata, hogy figyelmeztesse azokat a médiumokat, amelyek hazugságokat, félinformációkat közölnek a menekültekről és a menekültekkel kapcsolatban. A Magyar Szóban nem jelent meg, de a szerb lapok is elhallgatták, hogy újabban az úgynevezett gazdasági menekülteket, akik bejutottak Szerbiába, de nem tudnak innen tovább utazni, szervezetten, hallgatólagosan a magyar határ közelébe szállítják, többek között a magyar–szerb–román hármashatárra, Rábéra. Ott hagyják őket, de a határon nem tudnak átjutni, s az ottani lakatlan házakból minden mozdítható fát, bútort, padlót (kissé emlékeztet a régmúltra) kihordanak, és a falucska temploma előtt tüzet gyújtva melegednek. Harmadnap a kommunális vállalatnak egy napig tartott összetakarítani a szennyüket. Mindez tény, és az is tény, hogy az NDNV alaptalanul vádolja a Magyar Szót – közleményében nem pontosít, nem írja le, hogy hol és mikor terjesztett iszlámellenes hangulatot, hacsak nem arra gondol ez a tiszteletreméltó egyesület, amit Magyarország kormányfője évadzáró beszédében a menekültválsággal kapcsolatban elmondott. Végül még csak egy kérdés: mit jelent a morális pánik? Nekünk, magyaroknak, nem szabad tiltakoznunk az ellen, hogy évtizedeken keresztül a különböző háborúk során és után folyamatosan közénk telepítenek más nyelven beszélő, más kultúrájú, vallású embereket? Úgy tudom, hogy tiltakozásaink ellenére igencsak befogadóak voltunk. És igyekeztünk is ezekkel az emberekkel együtt élni. Ez nem volt túl nehéz, de félek, hogy a mostani menekültekkel nekünk, magyaroknak, de a szerbeknek, románoknak, németeknek, bolgároknak is igen nehéz lesz élhető kapcsolatot teremteni. És ez a vélemény nem ellenük szól, hanem az újabb kori népvándorlás és ennek elindítói, gerjesztői ellen. Tény, hogy a Magyar Szó egyetlenegy újságírója és szerkesztője sem kelt hangulatot a muszlimok, az iszlám vallás ellen, és kikérjük magunknak ezt a megbélyegzést.

Németh Zoltán, a Magyar Szó főszerkesztő-helyettese