2021. május 17., hétfő

Életfogytig

A szerbiai büntetőjog rendszere hamarosan egy újabb típusú büntetéssel bővülhet, ez pedig az életfogytig tartó börtönbüntetés intézménye. Ez lenne a szerbiai büntetőjog legsúlyosabb büntetése, és a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőire szabnák ki. Az igazságügyi tárca elképzelése szerint – amely a büntetőtörvénykönyv ezen módosítását kidolgozta – ezt a büntetést 25 év letöltött börtönbüntetés után időbeli büntetéssé módosítják, vagyis, az elítélt amnesztiában, feltételes szabadlábra helyezésben vagy kegyelemben részesül. Ez a büntetés lépne a jelenlegi 30, illetve 40 év börtön helyébe, amelyet jelenleg mondanak ki a legsúlyosabb bűncselekmények esetében.

A hosszabb demokratikus hagyományokkal rendelkező országokban arra is akad példa, hogy többszörös életfogytiglant szabnak ki a különösen kegyetlen bűncselekmények elkövetőire. Így például megtörténik, hogy egyes elkövetőkre a bíró ötszörös életfogytiglani elzárást mond ki, majd idővel, jó magaviselet esetén egyet ezek közül elengednek. Ezzel az eljárással a rendszer, amellett, hogy bevezette a többszörös életfogytiglani büntetés lehetőségét, bizonyos fokú cinizmust mutat, és még inkább megbünteti az elkövetőt.

A szerb igazságügyi rendszerben nem létezik többszörös büntetés egy-egy bűncselekményre, a börtönben töltendő éveket nem adják össze, hanem egységes börtönbüntetést mondanak ki. Egyes elkövetőknél a 40 évnyi börtönbüntetés teljesen elegendő, szinte megfelel az életfogytiglannak, hiszen, ha valaki 20 évesen követ el egy súlyos bűncselekményt, akkor 60 éves lesz, mire kijöhet a börtönből. Vajon kikerülhet-e pszichikai és fizikai következmények nélkül? Természetesen nem, ha pedig valaki ennyi évet börtönben tölt, akkor a nyugdíjba vonuláshoz sincsenek meg a feltételei, de munkát sem igen találhat. Az most mellékes, hogy a társadalom teljes mértékben kiveti magából amiatt, amit elkövetett. A bizottságok, amelyek hatáskörébe tartozik a döntés az idő előtti szabadlábra helyezésről, amelyre a büntetés kétharmadának letöltése után van lehetőség, szinte soha nem engedik ki a súlyos bűncselekmények elkövetőit idő előtt.

Vajon az életfogytiglani börtönbüntetés bevezetése csökkenteni fogja a bűnözést Szerbiában? Semmiképp. Sem röviden, sem hosszabb távon. De lesz egy teljesen más hatása: rákényszeríti a jövőbeni bűnözőket, hogy meggondolják, mit tesznek. Illetve, hogy a bujkálás új módozatait találják ki, hogy büntetlenek maradhassanak. A szerbiai börtönök évek óta túlterheltek, a feltételek nagyon rosszak, az egészségügyi ápolás pedig lehangoló, ezért az életfogytig tartó elzárás intézményének bevezetése mindenképp leterheli majd a börtönök kapacitásait. Ez a fajta büntetés nyomán nem lesz a szerbiai társadalom biztonságosabb, de hozzájárulhat, hogy az áldozatok hozzátartozói legalább olyan-amilyen elégtételt kapjanak, azzal, hogy tudják, egy veszélyes gyilkos eltűnt az utcákról.