2021. január 25., hétfő

Lelkiekben készüljünk fel a húsvétra!

Nagyböjti lelki napot tartott Topolyán a Vajdasági Pax Romana

A huszonegyedik éve fennálló Vajdasági Pax Romanának, a keresztény értelmiségiek civil szerzetének létezésével egyidős az a tradíció, hogy évente két lelki napot tart: az adventi és a nagyböjti időszakban, mindkettőt huzamosabb ideje a topolyai római katolikus plébánián. Az utóbbi rendezvényükre március 5-én került sor az említett helyszínen, annak Szent Kereszt termében.

A Pax Romana-tagok közül a helybelieken kívül szabadkai, újvidéki, magyarkanizsai és adai csoporttagok, kereszténységüket a mindennapokban is tudatosan megélő hívők jelentek meg a nagyböjti lelki napon. Olyan személyek, akik lelkiekben elmélyülve, megújulva kívántak felkészülni a közelgő ünnepekre. A rendezvényen főtisztelendő dr. Csizmár Oszkár, a Szegedi Hittudományi Egyetem adjunktusa, a szabadkai Teológiai-Katekétikai Intézet tanára, a szabadkai Szent Kereszt plébánosa volt a vendégelőadó, a lelki gyakorlatok vezetője. A nagyböjti lelki nap keretében a délelőtt folyamán ezúttal is két elmélkedés zajlott a lelkigyakorlat témájaként megjelölt tárgykörben, a passió szereplőinek bemutatásával, elemzésével. Az előadó irányításával zajló harmadik elmélkedésre, az esemény keretében szolgáltatott gyónási lehetőséget is biztosító szentmise keretében került sor, reflexió formájában az egész napos elmélkedésre. A rendezvényen a Vajdasági Pax Romana munkájára vonatkozó összefoglaló, beszámoló, valamint tervismertetés is elhangzott, emellett a közelgő, az idén aktuális elnökválasztásról is szó esett.

A lelki megújulást szolgáló lelki napok szervezésén kívül évente, hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén, Bácsfeketehegyen évről évre e keresztény értelmiségieket tömörítő civil szervezet tanulmányi napot, szellemi szimpóziumot is rendez, amelyen a szellemi értékeken van a hangsúly. A 2014 szeptemberében rendezendő ilyen összejövetelnek tisztújító közgyűlésjellege is lesz. Az utóbbi kérdéskörről a Vajdasági Pax Romana jelenlegi elnökét, Paskó Csabát, a Szabadkai Egyházmegye zenei igazgatóját, karnagyot, plébániavezetőt, aki élethivatásának, küldetésének érzi azt is, hogy a zeneművészeti szakközépiskolában egyházzenei tanszéket vezet, arra kértük, fejtse ki véleményét:

– Az idén szeptemberben lesz elnökválasztás, amelynek kapcsán már több ízben kifejtettem: sok egyéb teendőm, elfoglaltságom okán, a folytatásban teljes felelősséggel, teljes lelkiismerettel az elnöki tisztséget nem tudom vállalni. Arra kértem a VPR-tagokat, állítsunk, jelöljünk ki új személyt erre a tisztségre. Módosítottam azonban az elmúlt év szeptemberében elhangzott nyilatkozatomban tolmácsolt hozzáállásomon: ha addig nem sikerül megfelelő személyt találni, akkor a következő négy évben továbbra is vállalom ezt a tisztséget. Ez a probléma nem befolyásolhatja a Pax Romana jövőjét. A szabadkai előadás-szervezéseket azonban nem tudom vállalni, szeretném sokkal jelentősebb feladatokkal felruházni, megbízni az egyes csoportvezetőket. Természetesen szakmai tanácsadásomra, segítségnyújtásomra továbbra is számíthatnak. Fontosnak tartom továbbá, hogy egy másik keresztény értelmiségi mozgalommal, a KÉK-kel gyümölcsözőbb együttműködést építsünk ki, akár közös rendezvényekben is gondolkodjunk a jövőben – nyilatkozta Paskó Csaba elnök.