A nyelvtanuláshoz könyv és szótár kell

Hamarosan befejeződik a Magyar Nyelvi Központ első kurzusa – Február végén már többet tudunk arról, mennyire vált be a Szia! Jó napot! Viszlát! nyelvkönyv a magyarul tanulóknál – A szótárügy az újvidéki Magyar Tanszék fájó pontja

Nagy Magdolna

2014. február 8., 11:45

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

Rendkívül jó pillanatban jelentette meg az újvidéki Forum Könyvkiadó a Szia! Jó napot! Viszlát! című nyelvkönyvet a magyar nyelvet tanulók számára, minthogy Vajdaságban soha nem látott érdeklődés tapasztalható a magyar nyelv elsajátítása iránt. Függetlenül attól, hogy az érdeklődés oka nagyon gyakorlatias – a magyar állampolgárság megszerzésében keresendő –, a nyelvet tanítani kell valamiből. Ez a kiadvány az alapoktól indulva nyújt igen lényeges ismereteket egyrészt a magyar nyelvtan rendszeréről, másrészt a legalapvetőbb, a leggyakrabban használt szavakról a szerb nyelvű tanulók részére. A tankönyv szövegei, témái különböző hétköznapi beszédhelyzeteket elevenítenek fel, így az említett nyelvtani és lexikai ismeretek még gördülékenyebben sajátíthatók el. A nyelvkönyvhöz munkafüzet társul, általa tovább mélyíthetők az ismeretek, finomíthatók a legalapvetőbb szókincs-elsajátítási gyakorlatok. A tankönyvet három társszerző jegyzi. A részletek felől Andrić Editnél, az újvidéki Bölcsészettudományi Kar (BTK) Magyar Tanszékének rendes tanáránál érdeklődtünk.

– A Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére egy évvel ezelőtt, 2013 tavaszán alakult egy háromtagú szerzőcsoport, amely megbízást kapott egy tankönyv készítésére a Vajdaságban /Szerbiában élő, magyarul tanulni kívánó szerb ajkúak részére. Valójában Gyöngyösi Lívia és Hetesy Bálint már meglevő tankönyvét dolgoztam át, adaptáltam az itteni szükségletekhez: szerb nyelvű magyarázatokkal láttam el a nyelvtani módszeres egységeket, megfeleltetettem a szójegyzéket, stb. A könyvhöz mellékeltünk egy CD-t is, megfelelő hanganyaggal. A könyv szerkezete lehetővé teszi a magánúton való, nem szervezett nyelvtanulást is. Korszerű tankönyvről van szó, időszerű tartalmakkal, élethű, mindennapi témákat felölelő szövegekkel és eredményre vezető gyakorlatokkal: olvasás, hallás utáni beszédértés, szituációs párbeszédek generálása, keresztrejtvény. A nyelvkönyv kezdő tanfolyamok igényét elégíti ki.

 Nem merült még fel a folytatás gondolata?

– De igen, szükségesnek tartom egy haladó és egy felsőfokú nyelvtanfolyamot támogató tankönyv elkészítését is.

 Van-e tudomásuk a már meglevő tankönyv alkalmazásának eredményességéről?

– Mivel a Magyar Tanszék kötelékében tavaly májusban megalakítottuk a Magyar Nyelvi Központot, és ennek a központnak a keretében az ősszel mi is beindítottuk a magyar nyelvkurzusokat – vagyis alkalmazzuk a tankönyvet –, módunk van figyelemmel kísérni hatékonyságát. Az eredmények biztatóak, de erről csak akkor nyilatkozhatunk, ha befejezzük az első négy hónapos tanfolyamot, és a jelöltek vizsgát tesznek.

 Milyen feladatokat vállal fel a nyelvi központ?

– Központunk célkitűzései közé elsősorban a magyar nyelvtanfolyamok megszervezése tartozik, de végzünk fordítást, lektorálást is, valamint nyelvi tanácsadással is foglalkozunk. Ami a nyelvtanfolyamot illeti, kidolgoztunk egy hat fokozatos nyelvtanulási programot az EU közös referenciakeretének tiszteletben tartásával, ami azt jelenti, hogy A1-C2 nívójú programjaink vannak. Az első, tavaly ősszel meghirdetett tanfolyamunk iránt nagy volt az érdeklődés, két csoportot is létesítettünk, végül – amikor kiderült sokak számára, hogy nem biztosíthatjuk a 20 óra alatt való, gyorstalpaló nyelvtanulást –, többen lemorzsolódtak, és egy csoporttal dolgozunk tovább. Ez a csoport hamarosan befejezi az első négy hónapos ciklust, a jelöltek február végén vizsgáznak. Bizonylatot állítunk ki számunkra. Ezt követően terveink szerint magasabb fokú tanfolyammal folytatjuk a munkát ugyancsak az újvidéki BTK-n, és kellő érdeklődés esetén újra beindítjuk a kezdő kurzust is.

 Vagyis, valóban nem gyorstalpaló nyelvtanfolyamról beszélünk?

– Nem ígérünk gyors sikert, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a szerbeknek nagyon nehéz elsajátítaniuk a geneológiailag és tipológiailag is teljesen más nyelvcsaládba tartozó magyar nyelvet. Emellett az artikulációs bázisuk is nehezen adaptálható a magyar hangok ejtéséhez. Heti kétszer két órát tartunk négy hónapon át, több tanár foglalkozik a jelöltekkel, és reméljük, hogy az eredmény nem marad el.

 A nyelvtanulóknak szótár is kell. A Magyar Tanszék több ízben is nekifutott a szótárkészítésnek, igen nagy ambíciókkal. Hol tartanak most?

– A szótárügy a tanszék fájó pontja. A múlt század hatvanas, hetvenes éveiben, két évtizednyi munka után, 120 ezernyi címszavas szerbhorvát–magyar nagyszótár jelent meg. Az újvidéki BTK Hungarológiai Intézetének szótárszerkesztősége készítette el, és 1968-tól 1975-ig három kötetet adott közre. Ezek után a hetvenes években megindultak a magyar–szerbhorvát szótár készítésének munkálatai, hatalmas cédulaanyag gyűlt össze, de használható kiadvány mind a mai napig nem jelent meg. A szabadkai Ügyvitel-tervezési Intézetben a nyolcvanas évek elején számítógépes kifordítás készült a szerbhorvát–magyar szótárból. Ez részben a kor számítástechnikájának szerény lehetőségei miatt, részben a szótár anyagának heterogén volta miatt sem válhatott használható magyar–szerbhorvát szótárrá. Ezen okulva megindultak a munkálatok a magyar szóanyag gyűjtésére és feldolgozására.

Elkészülhet valaha is a szótár?

– A tanszék több éven át igyekezett valamilyen tervet készíteni, s több próbálkozás után 2013 tavaszán egy szótárstratégiát dolgozott ki. A stratégia két irányvonalat tűzött ki célul. Az egyik egy új, jobb, szerb–magyar, kb. 100 000 címszót tartalmazó szótár, a másik pedig egy teljesen új, magyar–szerb nagyszótár.

A szerb–magyar szótár esetében nem a nulláról indulunk, mivel a hetvenes években megjelent szótárra alapoznánk a munkát, de a szóállományt át kellene rostálni, mert bizonyos szavak elavultak, bizonyos szavak pedig időszerűvé váltak, a régi szótár anyagából a horvát szavakat is kivonnánk. Utána következne a nyelvtani szerelés, a megfeleltetések ellenőrzése... A teljes nagyszótárt, az előző kiadványhoz mérten szintén három kötetben jelentetnénk meg, majd digitalizálnánk.

A magyar–szerb nagyszótár, vagyis a fordított változat sokkal nagyobb jelentőségű, mert ilyen méretű szótár ezidáig nem készült. A nagyszótár megjelentetését is fázisokban képzeljük el, már csak méreteinél fogva sem lehet másként, a szótár terjedelme ugyanis hozzávetőlegesen 120 000 címszót tenne ki.

 Pénz függvénye lenne?

– Eddig bárhova fordultunk és pályáztunk, csak elvi támogatást kaptunk, pénzt sehonnan – nyilatkozta Andrić Edit. – Pedig egy ilyen projektum, ezek a szótárak nagyon fontosak lennének mind a kisebbségben élő, valamint az anyaországi magyar nemzetnek, mind a szerb népnek. A munkát nem tudja 2-3 személy elvégezni, hanem egy nagy csapat összehangolt munkájára van szükség, s ezt nem lehet anyagi háttér nélkül elvégezni.

Kelendő az új nyelvkönyv

Valóban kelendő az új nyelvkönyv, mind több rendelésünk van belőle, most már nemcsak Vajdaságból, hanem Belgrádból is – erősítette meg Virág Gábor, a Forum Könyvkiadó igazgató-főszerkesztője. Hozzáfűzte, a jelekből ítélve hiánypótló kiadványról van szó, mely nagyon sikeresen startolt a piacon, így nem kizárt a második kiadás sem.

 

 


!A cikkhez nem kapcsolódik más írás.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége