A magyarkanizsai hármas koalíció értékelése

Nyilas Mihály: Jól vettük az akadályokat, és mindenki nyitott volt a kompromisszumokra

Kozma Rita

2013. augusztus 4., 14:32

Kommentek száma 1  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

Egy éve kötött koalíciós szerződést a Vajdasági Magyar Szövetség, a Demokrata Párt és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga községi szervezete. Az elmúlt időszak eredményeiről, jövőbeni terveikről és a koalíció helyzetéről számoltak be a pártképviselők.

Nyilas Mihály polgármester (VMSZ):

Nyilas Mihály

Nyilas Mihály

– Egy politikai koalíció a házassághoz hasonló, melyben mindegyik félnek alkalmazkodnia kell a másikhoz. Az elmúlt év első pár hónapja ezért az összeszokás időszaka volt. Jól vettük ezt az akadályt, és mindenki nyitott volt a kompromisszumokra. A VMSZ önkormányzati programját, mely a munkahelyteremtésen, a község minden településének élhetőbbé tételén, általában pedig a magyarság hatékony érdekképviseletén alapszik, sikerült közös nevezőre hoznunk koalíciós partnereink programcéljaival. Ezután indult az érdemi munka, és ennek során a koalícióban a „Több szem többet lát” közmondás szerint dolgozunk, és ha vannak nézetkülönbségeink, ezeket párbeszéddel és kompromisszumokkal hidaljuk át. Így született döntés és megoldás olyan érzékeny kérdésekben is, mint a fürdőfejlesztés helyszíne vagy a hulladékelszállítási díj megfizettetési módja a vállalkozók esetében. A tárcák pártok közti felosztása versenyt teremtett közöttük, és ez az eredményességet szolgálja. Persze a tisztségviselők közül voltak kevésbé jól teljesítők is. Nekik, ha posztjukon szeretnének maradni, a jövőben jobban kell igyekezniük és teljesíteniük.

Eredményeink az elmúlt egy évben? Mintha nem is a választások utáni első évről lenne szó, folytatódtak a fontos beruházásaink, mint például utaink és utcáink aszfaltozása, iskoláink, óvodáink és templomaink felújítása, vagy a magyarkanizsai Batthyáneum egyházi idősek otthonának építése, ez még az ősszel átadásra kerül. A horgosi művelődési ház felújítása is folytatódott, és terveink szerint az év végére befejeződhet. Egészségházunkban felállt a községi mentőszolgálat, és igazolta a létjogosultságát. Kispiacon megoldottuk az arzénmentes ivóvízellátást, Martonoson szintén új ivóvízkutat fúrnak. A munkahelyteremtés érdekében, a köztársasági gazdaságpolitikai intézkedések elmaradása ellenére, közmunkavállalást és a szakmai gyakorlat elvégzését tettük lehetővé, a kaszárnya eladása pedig közvetetten biztosítja az új munkahelyek létesülését. Ennek és az egyes jól működő gazdasági vállalatainkban végrehajtott létszámnövelésnek köszönhetően, az utóbbi két hónapban a többéves stagnálás után, a munkanélküliek száma csökkenni kezdett községünkben. Községi turisztikai szervezetünk és az idegenforgalomban, valamint a vendéglátásban dolgozó gazdasági szereplőink munkájának köszönhetően ebben az évben Magyarkanizsán jelentősen növekedett a vendégéjszakák száma. Az arányos fejlesztési politikával falvainkat folyamatosan közelítjük a városhoz. Ezt szolgálja az ifjúsági kártya bevezetése is, mely a fiataloknak a vakáció idején az ingyenes közlekedést biztosítja a község területén, illetve használata egyéb kedvezményekkel is jár. Önkormányzatunk jó kapcsolatot tart az MNT-vel, a tartományi és a felsőbb hatalmi szervekkel. Köztársasági szinten a VMSZ vonalán tudtunk eredményesek lenni a minisztériumokkal való együttműködésekben. Anyaországi kapcsolatainkban a kedvezményes honosítási kérelmek benyújtásában segédkeztünk a nyílt konzuli napok megszervezésével, és ezzel hozzájárultunk, hogy tudomásunk szerint Vajdaságban a lakosság számához mérten a mi községünkben adták át eddig a legtöbb honosítási kérvényt. Persze olyan céljaink is vannak, amelyek nem valósultak meg, vagy lassabban valósulnak meg, mint terveztük. Ezekre fogunk elsősorban hangsúlyt fektetni az előttünk álló, igen nehéz időszakban, amikor a források jelentős csökkentése miatt az önkormányzati közszféra jelentős korlátozásokra és takarékossági intézkedések megtételére kényszerül.

Mindent összevetve, a VMSZ elégedett az elmúlt egy évvel. Maga a koalíció stabil és jól működő, de ennél még sokkal eredményesebb is lehet. A VMSZ mindent meg fog tenni ezért.

Huzsvár Ervin, a Demokrata Párt elnökségének tagja:

Huzsvár Ervin

Huzsvár Ervin

– A koalíciós partnerek közötti viszony kielégítő, stabilan működő és egységes. A három koalíciós partner között rendszeres, egyeztető megbeszélések zajlanak, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek a polgárok érdekét szolgálják, Gazdaságilag és politikailag is turbulens időket élünk. Vannak politikai irányzatok és olyanok, akik az anonimitás leplébe burkolózva mindent megtesznek azért, hogy destabilizálják a politikai helyzetet, az ilyen káros tevékenységet elítélem. A DP komoly párt, amelyik felvállalta a felelősséget a vezetéssel, semmilyen problémát nem söprünk a szőnyeg alá, nemcsak a mostani, hanem a régebbi, „megörökölt problémákat” sem. A koalíción belül részben elégedettek vagyunk a DP munkájával, de az biztos, hogy sokkal nagyobb kompetencia és kapacitás rejlik bennünk, mint amit eddig fel tudunk mutatni. Eredményesebben kell dolgozni és reagálni a mindennapokra, keményebb munkával tudunk majd egy minőséges, átlátható, transzparens szolgáltatást nyújtani, és mindazok a demokraták, akik nem hajlandók keményebben dolgozni, át kell hogy adják a helyüket olyanoknak, akik hajlandóak. A jövőben mindenképp prioritást fog élvezni a mezőgazdaság, a kis- és középvállalkozók támogatása. Az előző évek 3 milliós támogatását 10 millióra növeltük, de ennél még többet szeretnénk adni. A beígért mezőgazdasági logisztikai központ megépítésétől semmiképp nem állunk el, jelen pillanatban folyik a lokáció kiválasztása, konzultáció a tervezőmérnökökkel, az ötlettervek előkészítése, és az engedélyek beszerzése. A néppark revitalizációja továbbra is kiemelt fontosságot élvez, és amennyiben ezek a projektumok megvalósulnak, újak lépnek majd a helyükbe, amelyeknek látható eredményük van, és a polgárok érdekeit szolgálják.

Vadász Kávai Piroska, a VSZL községi szervezet alelnöke:

Vadász Kávai Piroska

Vadász Kávai Piroska

– A koalíciós partnerek közt mi vagyunk a legkisebbek, mégis fontos tényezői, mert egyensúlyban tartjuk a koalíciót, mivel a VMSZ 11, a DP és a VSZL együtt szintén 11 tisztségviselővel vesz részt az önkormányzat vezetésében. Egy év alatt nem lehet megváltani a községet, de felismertük a problémákat, és igyekszünk hatékonyan működni. Az elmúlt egy évben felelősségteljesen álltunk ki a közösségi célokért, a fejlesztésekben a polgárok érdekeit képviselve, kiemelve az együttműködés fontosságát. A sport terén 740 ezer dináros támogatást tudtunk szerezni a strandröplabda és a maraton megszervezésére, további eredmények az oromi iskola tornaterme ablakainak a lecserélése, az FK Potisje épületének legalizálása, sportklubok támogatása. Nagy figyelmet fordítottunk az Ifjúsági iroda működésének fellendítésére, az ifjúsági kártya rendszerének lefektetésére, a rendezvények, munkaakciók megszervezésére. Kiemelt céljaink között szerepel a kapcsolatépítés az egyházközösségekkel. Felújult az adorjáni katolikus templom, Martonoson a pravoszláv temető kerítését újították fel, valamint kitakarították a zsidó temetőt. Magyarkanizsán jelenleg folyamatban van a pravoszláv temető kibővítése, támogatjuk a népkert felújítását, a mezőgazdaság helyzetének javítását, az önkormányzati kiadások ésszerűsítését és a megtakarított pénzek visszaforgatását a gazdaság fejlesztésére.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:
Balla Laci
2013. 08. 04., 16:47
Szépen beszél mind a három vezető, azonban az elmondottak valóságtartamát inkább egy körkérdéssel kellett volna megállapítani. Javaslom a szerkesztőségnek, végezzenek egy mini közvéleménykutatást, ellenőrizzék le, az egyszerű polgárok vajon egyetértenek-e a vezetőikkel!

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége