2021. május 13., csütörtök

Növekedett és csökkent a vízdíj

Ülésezett a magyarkanizsai képviselő-testület

Tegnap is vita jellemezte a községi képviselő-testület munkáját Magyarkanizsán, és főként szavazattöbbséggel születtek meg a határozatok, de több kérdésben is egyetértettek a hatalmi és az ellenzéki képviselők.
Egyhangúlag elfogadták a Zentai Történelmi Levéltár, a Magyarkanizsai Községi Idegenforgalmi Szervezet, a Szociális Védelmi Szolgáltató Központ és a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ idei munkaterveit. Volt ugyan némi vita akörül, hogy csak a harmad-, illetve negyedszülött gyerekek óvodai költségeit vállalja át az önkormányzat, vagy – mint ahogyan az UKROK civil szervezet képviselői javasolták – mindegyik gyerekét, de végül ebben is egyhangú döntés született. Így miután az alkotmánybíróság döntése alapján a tartomány már nem tudja megoldani, az önkormányzat vállalja át a költségeket.
Az idei foglalkoztatási cselekvési tervet az UKROK képviselői erőteljesen bírálták, habár Barát Kljajić Timea, a községi tanács illetékes tagja elég részletesen prezentálta. Elmondta, hogy a terv összhangban van a köztársasági és a tartományi foglalkoztatási cselekvési tervekkel, s hogy nagy hangsúlyt helyeznek a fiatalok és a nehezebben foglalkoztatható személyek munkába állításának a támogatására. A tervet végül szavazattöbbséggel fogadták el a képviselők, akárcsak a sportolói ösztöndíjakról szóló rendeletet és egy ingatlancseréről szóló rendeletet.
A Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ munkáját szintén bírálták az UKROK képviselői, de többen is hangsúlyozták a központ hathatós segítéségét, a pályázati pénzek lehívásában betöltött szerepét. Végül munkaprogramját szavazattöbbséggel fogadta el a testület, és a vízművek díjmódosítási kérelmét is.
Valóban nem csak díjnövelés történt: a lakosság számára az ivóvíz, a szennyvíz elvezetése és tisztítása 20 százalékkal drágult, a gazdaság számára viszont 22, illetve 32 százalékkal olcsóbb lett.