2024. március 5., kedd

Nem létező kaptárakra is kértek állami pénzeket

Inspektorok vizsgálódtak a méhészeti támogatások körül

A mezőgazdasági felügyelőség fokozottan ellenőrizte a méhészeti támogatásokra benyújtott igényléseket, és megállapította, hogy 63 esetben megalapozatlanul, azaz jogtalanul adtak be kérelmet, ezért folyamatban van a szabálysértési eljárásoknak és annak a kezdeményezésnek az előkészítése, hogy a szóban forgó gazdaságokat passzív státuszba helyezzék.

Az agrártárca közleménye szerint méhészeti támogatások formájában összesen 7,5 millió dinárt igényeltek alaptalanul. Az ellenőrök azután mentek ki a terepre, miután a Szerbiai Méhészegyesületek Szövetsége jelezte, hogy visszaéléseket, hamis adatfeltüntetéseket sejt a kaptárankénti állami támogatások igénylése körül. Összesen 125 támogatás-felhasználót ellenőriztek, a sejtések 63 esetben beigazolódtak, az inspektorok ezeknél megállapították, hogy a bejelentett helyszíneken nem annyi méhkaptár van, amennyit bejelentettek, sőt olyan is előfordult, hogy az illető „méhész”-nek egyetlen kaptárja sincs, mégis méhészeti támogatást igényelt. Az Agrárkifizetési Igazgatóság a helyszíni helyzetjelentések alapján a szabálysértési bíróságoknál megtette a feljelentéseket, és kezdeményezte a gazdaságok passzív státusát.

Az állam jelenleg kaptáranként 800 dinárral támogatja a méhészeket, és legkevesebb 20, legtöbb 100 kaptárra lehet szubvenciót kérni a vonatkozó szabályzat értelmében. A történtek után az igénylések indokoltságát az eddiginél tüzetesebben, jóval szigorúbban ellenőrzik.

A jövő évi költségvetés javaslata szerint 2023-ban az agrártárca majdnem 69 milliárd dinárt fordíthat mezőgazdasági támogatásokra.