2024. június 14., péntek
LOKALNI IZBORI 2024

Planove prate dela

Na boljim putevima u opštini Kanjiža

Robert Fejstamer, nosilac izborne liste SVM-a u Kanjiži i gradonačelnik, Balaž Bajtai, rukovodilac odeljenja za inspekcijske poslove, član saveta SVM-a, kao i Žombor Ujvari, kandidat za odbornika, posetili su Ličku ulicu u Kanjiži. U ovoj prometnoj ulici uskoro počinju radovi na proširenju kolovoza, a gradonačelnik je izvestio i o daljim planovima.

– Veoma je važno pripremiti plansku dokumentaciju, to se pokazalo i u proteklim godinama. Proširenje Ličke ulice je projekat koji je podržan od strane ministarstva privrede, za koji smo već potpisali ugovor, vredan približno 38 miliona dinara, i koji ćemo pokrenuti posle javne nabavke. Bilo je potrebno više od 2,5 godine preliminarnog rada da se dođe do ove tačke. Predviđanje planova je važna karakteristika opštine, zbog čega su i izrađeni strateški dokumenti i planovi kapitalnih investicija. Čak i pripremnim radovima za realizaciju zahteva, koje su iznele lokalne zajednice ili građani, je potrebno mnogo godina da se realizuju, rekao je gradonačelnik.

Ištvan Konc, radnik JKP „Komunalac”, izvestio je o poslovima koje ovo preduzeće nadgleda.

– Deonica Ličke ulice u dužini od jednog kilometra biće proširena na pet i po metara, umesto postojećeg betonskog puta širine četiri metra, asfaltni kolovoz će se obnoviti i trotoar će biti ojačan. Postoje i drugi projekti u opštini koji su započeli u ovom ili onom obliku: radovi na održavanju mrtvačnice u Trešnjevcu, prave se planovi za ponovno asfaltiranje puteva, proširenje i ojačanje starog prilaznog puta za Adorjan, renoviranje ulica Hunjadi Janoša i Košuta Lajoša u Kanjiži i izgradnja parkinga u dužini od oko 700 metara, renoviranje opštinskog puta prema Totovom Selu i Dolinama. Projekti izgradnje kanalizacionih odvoda su u toku na Horgošu u ulicama Lanji Bela, Gardonji Geza i Singer, a u Kanjiži na putu Narodnih heroja od Kotorske do „Sloge”. Svi će uskoro ući u fazu implementacije, naveo je Ištvan Konc.

Nyitókép: (Fotografija Karolj Puškaš)