2024. június 20., csütörtök
LOKALNI IZBORI 2024

Fokusirajući se na ekonomski rast

Sebastian Stantić o planovima i predstojećem radu

Sebastian Stantić je na drugom mestu izborne liste Saveza vojvođanskih Mađara u Senti na predstojećim lokalnim izborima. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu iz oblasti međunarodnih odnosa, zatim je stekao master diplomu iz stručne oblasti javna uprava, javne politike i lokalna samouprava. Član je SVM-a od 2013. godine. Od 2020. godine je član opštinskog veća u Senti zadužen za privredu i turizam.

Kako zamišljate da podstaknete privredu u opštini Senta?

– Važno je da privredi Sente možemo dati konkurentne prednosti koje nisu dostupne u naseljima slične veličine, kako bi rečni i železnički transport bili raznovrsniji i što lakše dostupni industriji. Naš cilj je da kada bude izgrađena železnička pruga Pančevo-Subotica, bude obnovljena i pruga koja povezuje železničku stanicu u Senti sa pristaništem, koja je renovirana prošle godine. Ova deonica će biti elektrifikovana, što znači železnički transport više klase u odnosu na sadašnju. Kao rezultat toga, vlada je dozvolila proširenje bescarinske slobodne zone iz Subotici na Sentu. To je prednost u odnosu na konkurenciju za kompanije koje ovde rade, kao i za one koji žele da investiraju ovde, u odnosu na okolna naselja. Lakše se uključujemo u privredne procese kao što je fabrika električnih vozila koja se gradi u Segedinu. U Senti postoji nekoliko kompanija koje su dobavljači drugih kompanija koje posluju u drugim bescarinskim zonama, što i njima daje prednost u odnosu na konkurenciju. Lokalna samouprava ovde može pomoći lokalnoj privredi i industriji, a to nameravamo da nastavimo i ubuduće u saradnji sa privrednim i industrijskim akterima.

Kakvom je stanju industrijski park u Senti?

– U južnoj industrijskoj zoni ima slobodnih parcela za prodaju. Naš cilj je da njihove cene i oprema budu konkurentni onima u okolnim opštinama, pa ako je neko ozbiljno zainteresovan za prostor za kompaniju u okolini, oni mogu da se prodaju. U Senti, naš ekonomski cilj je da podržimo dugoročni razvoj kompanija sa izvoznim tržištem i onih koje su se već uključile u odgovarajuće lance snabdevanja. Bilo da se radi o domaćoj ili stranoj kompaniji. Naš zadatak je i razvoj sistema podrške za mikro i mala preduzeća u Senti.

Koje se javne nabavke očekuju?

– Naš primarni cilj je da na području bazena i jezera Brekeke izgradimo kompleks za kupanje i da iskoristimo potencijal termalnog bunara. Postojeći izbušeni termalni bunar treba opremiti opremom za degasifikaciju, zatim bi se obična i termalna voda dovela do postojećih bazena i planiranog jezerskog kupališta i dečijeg bazena. Naša termalna voda ima 57 stepeni, a bunar je dubok 1120 metara. Stručnjaci su ovu vodu klasifikovali kao veoma pogodnu za lečenje mnogih bolesti. Postojeće vode bi se mogle zagrevati vodom, a termalna voda bi se mogla pustiti u ove bazene i kupalište na jezeru. Ovde bi se nalazila i buduća vaterpolo akademija, vaterpolo i zatvoreni olimpijski bazen, umesto sadašnjeg zatvorenog i crnog bazena. Zamislili smo turistički sadržaj oko plavog bazena, koji je prošle godine bio na velikom remontu, kao i Brekekea. Borićemo se za nastavak radova na asfaltiranju puteva. U ovom mandatu asfaltirali smo 26 ulica i javnih trgova, a još više od 40 čeka na asfaltiranje. Ostalo je još 6 deonica ulica gde nedostaje kanalizaciona mreža, to ćemo završiti u narednom mandatu i krenuti u obnovu vodovodne mreže. Već smo potpisali ugovor sa izvođačem radova za zamenu i dopunu sijalica, a odmah posle izbora počeće radovi svuda u gradu na uniformisanju javne rasvete. Naš cilj je da rekonstruišemo sva igrališta u opštini. Kompanija Biospringer već je posvećena renoviranju igrališta pored vrtića u Ohridskoj ulici, a u poodmakloj fazi su pregovori sa Udruženjem ljubitelja Sente za kompletnu rekonstrukciju igrališta u centralnom parku. Radimo na tome da što pre osposobimo i ostala igrališta.

Nyitókép: Sztantity Szebasztián (Herédi Krisztián felvétele)