2024. június 14., péntek

Parlagfűirtás kilenc és fél millió négyzetméteren

Újvidéken és a peremvárosi falvakban összességében ekkora területen fogják lekaszálni, illetve vegyszeres módon kiirtani a parlagfüvet.
A Városi Kertészet Közvállalat dolgozói már belekezdtek ebbe a valóban átfogó akcióba, mindenekelőtt a hatáskörük alá tartozó közterületeket kezelik. A magántelkekről a tulajdonos kötelessége eltávolítani ezt az erős, allergiás tüneteket kiváltó gaznövényt.   
9,5 millió négyzetméternyi, városi közterületről fogják tehát eltávolítani a gazt az elkövetkező időszakban. Az előzetes terv szerint 8.842.000 négyzetméternyi területről gépekkel, azaz kaszálással, míg a többi, 658 ezer négyzetméternyi területről – javarészt azokról a telkekről, amelyek gépekkel nehezen vagy nem közelíthetők meg – vegyszeres kezeléssel, gyomirtószerekkel.

A parlagfűirtás május és november hónapok között esedékes, természetesen a többi, pollenalergiát kiváltó gaznövényeket is kiirtják a folyamat közben. A kertészet dolgozói rendszerszerűen fogják végezni ezt a feladatot, előre meghatározott munkaterv szerint, természetesen az időjárás diktálta körülmények figyelembe vételével. A Városi Telekrendezési és Beruházási Igazgatóság megbízásából a parlagfűirtási munkálatok felügyeletét az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karának, valamint a Mezőgazdasági Karnak a szakemberei végzik.

A Városi Kertészet illetékesei felhívást intéznek azokhoz a telektulajdonosokhoz, akiknek udvarában parlagfű nől, hogy irtsák ki ezt a gaznövényt! Általában elhagyott, gazos, évek óta rendezetlenül álló udvarokról, udvarrészekről van szó, amelyek gyakran pereskedés tárgyát képezik, így még a tulajdonos kiléte sem egyértelmű. A parlagfű (Ambrosia artenisiifolia L.) terjedésének megfékezése, illetve kiirtására vonatkozó rendelet értelmében a növényvédelmi törvénnyel összhangban mindegyik telektulajdonos köteles eltávolítani a gazt a tulajdonát képező területről, ellenkező esetben pénzbüntetést szabnak ki rá.