2024. február 25., vasárnap

Vegyük számba háborús veszteségeinket

A KMAT és a VMDP közös tudományos konferenciája Temerinben

Háborús veszteségeink és az újvidéki Nagy Szerb Nemzetgyűlés következményei a délvidéki magyarok sorsára címmel tartottak tudományos tanácskozást pénteken Temerinben. A Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT) és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) közös konferenciasorozatának ez volt a második állomása, az elsőt Pécsett tartották, legközelebb Romániában, Kolozsvárott tanácskoznak.

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az est vendége felszólalásában úgy fogalmazott, egyetlen magyar ügy létezik a Kárpát-medencében, és hogy Trianonra az autonómia a válasz, e nélkül minden kisebbségpolitika csupán öncsalás. Helye és ideje volna a történelmi megbékélésnek, és mikor máskor, ha nem éppen most, a Nagy Háború befejeződésének századik évfordulóján, az Európai Unió alapjául szolgáló német–francia megbékélés példájára. Ennek a megbékélésnek azonban száz év után is éppen az ellenkezője történik, az utódállamok uralkodó nemzetei mindmáig a veszteseket leigázó megszállás logikájával ünneplik magukat és egykori háborús győzelmüket. Békét akarunk, de nem bármilyen áron, megbékélést, de nem megalkuvással és a jogainkról való lemondással – fogalmazott a KMAT elnöke.

Molnár Tibor, a Zentai Levéltár főlevéltárosa előadásában elmondta, a centenárium kapcsán érdemes volna számadást vonni, hogy a magyarság mekkora veszteségeket szenvedett a világháborúban. A monarchia összvesztesége halottakban 1,5 millió fő, ebből Magyarországról 661 ezer fő került ki. Ám nehezen lehet megmondani, hogy Bácska ebből mennyi áldozatot adott. Tudni azonban, hogy a zentai Tisza-mente kilenc településének területéről az első világháborúnak 3616 hősi halottja volt. Temerinből is 295 személy elesett – mondta.

Matuska Márton publicista Az elnyomott nemzetiségek súlya címmel, és Az 1918. novemberi szerb ígéretek és a magyar kisebbség sorsa alcímmel tartott kutatásai nyomán előadást.

Csorba Béla, a VMDP elnöke, a konferencia megszervezője szerint száz év után is el kell mondani a véleményünket, álláspontunkat, természetesen úgy, hogy a szomszédos országokkal, ebben az esetben Szerbiával, a jó viszonyt ne rontsuk, de ugyanakkor az igazság se csorbuljon. Mint a KMAT tagszervezete úgy véljük, hogy jogos az a felvetés, hogy Trianonért cserébe autonómiával tartoznak az utódállamok – hangsúlyozta a VMDP elnöke.

A tanácskozáson fellépett Molnár Zoltán színművész, valamint a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület férfikara, a ’70-es években gyűjtött katonadalokkal.