2024. április 20., szombat
SZABADKA UTCA- ÉS TÉRNEVEI (28.)

A Zsinagóga tér

Szabadka köztéri szobrait, illetve szökőkútjait, csobogóit, emléktábláit és emlékjeleit, valamint közkeresztjeit bemutató sorozatunk után egy új sorozatot indítunk útjára, amelyben Szabadka utca- és térneveit mutatjuk be. Kiknek a nevét viselik városunk utcái és terei? Kik voltak ezek a személyek? Kinek nevét viselték korábban ezek az utcák? A többi között ezeket a kérdéseket igyekszünk megválaszolni. Eközben pedig az utcák kialakulásának története és Szabadka múltja is feltárul majd e sorozatban.
A Zsinagóga tér a szabadkai Zsinagóga és a Szabadkai Városi Múzeum között található. A tér, mint különálló közterület, az I. világháborút követő impériumváltás óta létezik. A neve az idők során többször is változott.
A XIX. században a tér még a Raktár utca részét képezte. Maga az utca az egykori – a szabadkai Közegészségügyi Intézet épületének helyén álló – városi raktárról és mértékhitelesítőről kapta a nevét. A századfordulón az utcát a magyar irodalom legnépszerűbb regényírója, Jókai Mór után Jókai utcának nevezték át. Az I. világháború végét követő impériumváltás után vált ez az utcaszakasz külön térré, amelyet Jovan Jovanović Zmaj, a neves szerb költő és műfordító után Jovan Zmaj térnek neveztek el. Érdekes, hogy a Jókai utcát szintén Jovan Zmajnak nevezték el. Így a két világháború között az egymás melletti utca és a tér ugyanannak a személynek a nevét viselte. A II. világháború után azonban ez az állapot megváltozott. Az utca megtartotta a Jovan Zmaj elnevezést, míg a teret November 29-e térnek nevezték el. 1943. november 29-én Jajcében tartották meg a Jugoszlávia Népi Felszabadítása Antifasiszta Tanácsának (AVNOJ) második ülését, amelyen lerakták a későbbi titói Jugoszlávia alapjait. Többek között határoztak arról, hogy az országot föderatív alapon fogják megszervezni. 1945. november 29-én Belgrádban pedig Jugoszlávia alkotmányozó nemzetgyűlése ült össze és kikiáltotta a köztársaságot. Ezért november 29-ét a titói Jugoszláviában az ország születésnapjaként ünnepelték, továbbá számos köztér, intézmény viselte névként e dátumot, ahogy a mai Zsinagóga tér is.
2003-ban született meg a döntés arról, hogy a November 29-e teret Zsinagóga térre nevezik át. Nem sokkal ez után, 2008-ban a Szabadkai Városi Múzeum a tér 3-as házszáma alá költözött. Az intézmény korábban 1968-tól a Városháza második emeletén működött. Ez az épület egyébként egykoron dr. Dömötör Miksa, neves szabadkai orvos palotája volt, amely 1906-ban a budapesti Vágó fivérek, László és József tervei alapján épült. E palota volt egyike azon első bérházaknak, melyek a bécsi szecesszió geometriai elemeit viselték Szabadkán. Nem mellesleg a két világháború között a Dömötör-palotában működött dr. Fenyves Ferenc Minerva nevű nyomdája, amely többek között a Bácsmegyei Napló című neves szabadkai napilapot adta ki, de számos magas színvonalú magyar nyelvű antológiát, regényt is megjelentetett. Az épületet 2007-ben a múzeum igényei szerint újították fel, hogy az intézmény a következő évben beköltözhessen új otthonába.

Nyitókép: A tér 3-as házszáma alatt a városi múzeum található / Patyi Szilárd felvétele