2024. május 18., szombat

Interkulturalizmus az oktatásban

A múlt szombaton az újvidéki Európa Kollégiumban a Vajdasági Pedagógiai Intézet az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Ruszin Nyelv és Irodalom Tanszékével karöltve megtartotta a IX. Interkulturalitás az oktatásban – Interkult 2023 elnevezésű nemzetközi konferenciát.

A tanácskozás fő témája ebben az évben is az interkulturalitás volt az oktatás tekintetében. Az október első hetében már hagyományosan megrendezendő összejövetelre az idén is számos hazai és külföldi vendég előadó érkezett.

A konferenciát Puskás János, a Vajdasági Pedagógiai Intézet igazgatója nyitotta meg, aki üdvözlőbeszédében elmondta, hogy a Vajdaságban mindig is a különböző kultúrák összefonódása, a párbeszéd és az interkulturalizmus volt a jellemző. A mindennapokban, valamint a munkánk során is mindannyian megtapasztaltuk már, hogy több nyelvet beszélni és más kultúrkörnyezetben otthonosan mozogni mekkora kincs és felbecsülhetetlen érték. Nemcsak az egyén, hanem a közösség életét is gazdagítja ez a sokszínűség.

Ezután dr. Zoran Paunović professzor, az Újvidéki Egyetem Filológia Karának nemzetközi együttműködésért és tudományért felelős dékánhelyettese üdvözölte a jelenlévőket, és hangsúlyozta, hogy az interkulturalizmus fontos, de a saját értékeinket sem hanyagolhatjuk el. Majd Milinka Hrćan, a nemzeti kisebbségekért – nemzeti közösségekért felelős tartományi titkár megbízott helyettese is szót kért.

Ezután dr. Mihajlo Fejsa professzornak, az újvidéki Bölcsészettudományi Kar ruszin tanszéke tanárának bevezető előadását hallgathattuk meg. Itt kell elmondanunk, hogy a konferencia koordinátora dr. Ilić Szilvia, a Vajdasági Pedagógiai Intézet munkatársa, aki az összefoglaló könyv szerzője is, a társszerző pedig dr. Mihajlo Fejsa.

A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel Joakim Rac, a ruszin nemzeti kisebbség nemzeti tanácsának elnöke, dr. Námesztovszki Zsolt, a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának elnöke, Jerasz Anikó, a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ igazgatója és Tatjana Bovdjiš, a szlovák nemzeti kisebbség nemzeti tanácsának hivatalosnyelv- és betűhasználati bizottságának alelnöke.

A bevezető rész után a nemzetközi tudományos konferencia témakörök és nyelvek szerint három különböző helyszínen folyt. Tizenkét előadás volt a szekciókban.

A külföldi vendég előadók közül meg kell említenünk dr. Gjoko Nikolovski professzor előadását, aki a maribori Bölcsészettudományi Egyetem tanára, és a plenáris részben ő nyitotta meg a tanácskozást. Munkájának címe: A szlovén és a szerb nyelv lexikográfiai lehetőségei.

Dr. Olena Duć-Fajfer, a krakkói Jagelló Egyetem tanára online tartotta meg értekezését.

Martin Machata a zágrábi Bölcsészettudományi Egyetemről érkezett. A horvát kultúra a szlovákok szemével címmel tartotta meg expozéját.

Külön kiemelném dr. Mihajlo Fejsa professzor előadását. Ő a Nyelvészet, interkulturalitás a ruszin nyelv példáján című előadásán keresztül mutatta be gondolatait. A híres amerikai nyelvész-antropológusra, Edward Sapirra hivatkozott, hiszen ő azt kutatta, hogy miként befolyásolják egymást a nyelv és a kultúra, emellett a nyelvészeti és a kulturális különbségek is érdekelték. Fejsa tanár úr dolgozatában dr. Mikes Melánia munkásságát is méltatta. Mikes tanárnő volt az első kutató, aki a Vajdaságban a két- és többnyelvűséggel behatóbban foglalkozott. Különböző nemzeti közösségekben végzett kutatásokat, beleértve a ruszin nemzeti közösséget is. Fejsa tanár úr dolgozatából még egy nagyon érdekes adatot is megtudtunk. A germanizmusok mellett a hungarizmusok (mintegy 720 magyar kifejezés, szó) gyakori előfordulását észlelhetjük a ruszin nyelvben. Csak pár példát sorolnék fel: ásó, puska káposzta, kukorica, muskátli, saláta, bárány, birka, gúnár, zsandár, inas, munkás, nemes, tolmács, szállás, kombiné, reverenda, csizma stb.

Dr. Vladislava Gordić Petković A történetmesélés művészete a kortárs újvidéki prózában című előadásában többek között Aleksandar Tišma, Végel László, Slobodan Tišma és Salgó Judit műveit elemezte.

Dr. Hegedűs Katalin (Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka) és Karmelka Barić előadását sem hagyhatjuk ki a felsorolásból, akik A bácskai svábok nyomai az interkulturalitás aspektusában címmel ismertették kutatási eredményüket.

Irena Papuga vendégként volt jelen a konferencián, és megköszönte a Vajdasági Pedagógiai Intézettel évek óta tartó együttműködését.

Nyitókép: A konferencia részvevői, fotó: Horváth Aranka