2024. június 13., csütörtök
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2024

Magyar polgármestert!

Beszélgetés Juhász Bálinttal, a VMSZ kishegyesi listavezetőjével

A Vajdasági Magyar Szövetség Kishegyes községbeli listájának első helyén egy tapasztalt politikus, Juhász Bálint áll. Juhász jól ismeri a helyi dolgokat, hisz a közelmúltig a községi képviselő-testület elnöke volt, emellett a szélesebb politikára és közéletre is komoly rálátása van, hiszen a Prosperitati ügyvezetője volt, jelenleg pedig a tartományi parlament elnöke. A listavezetőt elsőként arról kérdeztük, hogy miért lenne fontos, hogy a VMSZ nyerje meg az önkormányzati választásokat.

– Jelen pillanatban is a magyar közösség a legnagyobb közösség Kishegyes községben, ugyanakkor tizenkét éve nem adtunk polgármestert ennek az önkormányzatnak. Ennek látjuk a hátrányát, például Kishegyesen legalább hat éve egyetlen utca kiaszfaltozása vagy kiépítése nem történt meg, annak ellenére, hogy erre itt lenne a legnagyobb szükség. Sokkal nagyobb befolyást érdemel ez a közösség a dolgok alakulására, a fejlesztési prioritások meghatározására. Ha mindannyian elmegyünk, és részt veszünk a választásokon, egységesek maradunk, nem hagyjuk magunkat megosztani, akkor újra polgármestert adhatunk ennek a közösségnek. Újra mi határozhatjuk meg, hogy milyen fejlesztések élveznek prioritást, mire kell pályázni, mit kell előrevenni és megoldani. Óriási a tét a kishegyesi és a bácsfeketehegyi közösség szempontjából.

Mely fejlesztéseket, beruházásokat szeretnék elsőnek megvalósítani?

– Az ivóvíz biztosítása prioritást kell, hogy élvezzen a szennyvíz kezelésével szemben. Ez Kishegyesen is probléma, de Bácsfeketehegyen még inkább az. Óriási erőfeszítéseket kellene tenni, hogy a vízellátás megmaradjon új kutak fúrásával. Felhívtuk a figyelmet, és kiharcoltuk az önkormányzatban, hogy a meglévő kutak karbantartásával, új kút fúrásával biztosítsa a vízellátást. Ennek ellenére azt gondolom, hogy jelentősen több forrást kellene erre fordítani. Ugyancsak nagyon fontos az úthálózat fejlesztése. Nem normális, hogy a XXI. században ilyen állapotban vannak a kishegyesi és bácsfeketehegyi utcák. Annak nagyon örülök, hogy jelentős beruházást sikerült megvalósítani Kishegyesen, de egészen Budapestig kellett menni ahhoz, hogy forrást találjunk rá. Míg Szikicsen tartományi és országos forrásból újult meg a színház és a tér, addig mi anyaországi forrásból újítottuk meg a közösségi házunkat és alakítottunk ki faluközpontot. Ez azt bizonyítja, hogy a VMSZ minden itt élő lakos érdekében képes elmenni a falig, és ahonnan csak lehet, biztosítja a forrást ahhoz, hogy fejlődni tudjunk, hogy ne álljon meg sem Kishegyes, sem Bácsfeketehegy a fejlődésben.

Mit emelne ki az eddig elért eredmények közül?

– Nagyon fontos, hogy jelen pillanatban is komoly tényező vagyunk az önkormányzatban, ennek köszönhetően az intézményeink, óvodáink, iskoláink fejlesztésére sikerült forrást biztosítani. Volt beleszólásunk, és azt tudtuk mondani, hogy a kishegyesi és a bácsfeketehegyi általános iskola és óvoda fontos. Ennek köszönhetően projektdokumentációk kerültek kidolgozásra, pályáztunk, és biztosítottunk forrást. Például végre nem ázik be a kishegyesi óvoda, hiszen teljesen felújítottuk a tetőjét. Mindkét iskolában nyílászárókat cseréltünk ki, konyhát újítunk fel a kishegyesi iskolában. Egy IPA-pályázatnak köszönhetően mindhárom iskolában, még Szikicsen is, termelni fogjuk az áramot, és csökkentjük a költségvetés kiadásait. Ez a Vajdasági Magyar Szövetség kiállása nélkül, lobbiereje nélkül nem történt volna meg. Rajtunk kívül senki más nem tartotta fontosnak. Emiatt is fontos, hogy ott vagyunk, és még fontosabb, hogy nagyobb beleszólásuk legyen, növeljük a közösség erejét az önkormányzatban. Szeretnénk megőrizni a művelődési egyesületeket, a civil szervezeteket, hátrányos helyzetű gyerekekkel és az idősekkel foglalkozó szervezetek, valamint sportegyesületek munkáját. Ezek a különféle alulról jövő kezdeményezések, kisközösségek adják ennek az önkormányzatnak, ennek a községnek és ezeknek a településeknek az erejét. Ezek bizonyítják, hogy élhető közeg vagyunk, és van kiért, van miért dolgoznunk – fogalmazott Juhász Bálint.

Nyitókép: Juhász Bálint