2024. április 24., szerda

A szülőföldön való boldogulásért

A Magyar Nemzeti Tanács idén is kiemelt prioritásként kezeli a színvonalas anyanyelvű oktatást, nevelést, a diákok támogatását – Lapunknak Varjú Potrebity Tatjana nyilatkozott

A Magyar Nemzeti Tanács 2024-ben is alapvető feladatának tekinti olyan oktatásfejlesztési programok kezdeményezését és támogatását, amelyek segítik a vajdasági magyarság szülőföldön való boldogulását. Az oktatásnak kulcsfontosságú szerepe van a közösség megtartásában és építésében, a nemzeti önazonosság erősítésében, ezért fontos, hogy a jövő generációi anyanyelvükön tanulhassanak és minden lehetőséget megkapjanak ahhoz, hogy itthon is érvényesülni tudjanak.

– A vajdasági magyar oktatás jövőképét a nevelés és az oktatás egyensúlyában látjuk, mégpedig a felkészült és megbecsült pedagógusok, oktatók közreműködésével. Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával és modern infrastruktúrával tehetjük lehetővé a magyar fiatalok számára azt, hogy szülőföldjükön felkészüljenek a XXI. század társadalmi, munkaerő-piaci és technológiai kihívásaira – hangsúlyozta Varjú Potrebity Tatjana, az MNT Végrehajtó Bizottságának oktatásért felelős tagja, akivel az idei esztendőre vonatkozó tervekről, elképzelésekről, az előirányzott intézkedésekről, a vajdasági magyar közoktatási hálózat fejlesztéséről, a felsőoktatási fejlesztésekről, a tanfolyamokról és sok más egyéb jelentős kérdésről beszélgettünk.

Mint mondta, az MNT számára idén is kiemelt prioritás marad az új bölcsődei és óvodai csoportok kialakítása, az anyanyelvű óvodai és iskolai nevelés, valamint az oktatás népszerűsítése, az iskolakezdést támogató csomagok kiosztása, az iskolabusz- és a napközis program, a felsőoktatási ösztöndíjazás, a szakképzett és a tanács által ösztöndíjban vagy más támogatásban részesült fiatalok szülőföldön való érvényesülésének serkentése, a pedagógusok állandó továbbképzése, a felsőoktatási ösztöndíjprogram (alap-, mesteri-, doktori- és demonstrátori ösztöndíjak) megújítása és a hiányszakok kiemelése.

ÓVODAFEJLESZTÉSI PROGRAM

Az MNT idén is megkülönböztetett figyelmet szentel a sajátos igényű magyar diákokat segítő oktatási intézményeknek, és stratégiai feladatának tekinti az általa kiemelt jelentőségűvé minősített, magyar tagozattal rendelkező közoktatási intézmények felújítására vonatkozó programját.

– Odafigyelünk a sajátos nevelési igényű gyermekekre, így az óvodás kortól egészen a középiskoláig a tanácsadás területén is újításokat, illetve új tartalmakat tervezünk megfogalmazni. Ami a Vackor Óvodafejlesztési Programot illeti, Magyarország Kormánya támogatásával, a Kárpát-medencei program keretében Vajdaságban 4 új magyar óvoda épül/épült fel. Az MNT 2021-ben megalapította Szabadkán a Vackor Magyar Iskoláskor Előtt Nevelő és Gyakorlóintézményt, 2022-ben Maradékon megnyílt a Bárka Református Óvoda, 2023-ban pedig Noszán indult be a bölcsőde, valamint elkezdődött Újvidéken a Magyar Szó székházában egy új szórványóvoda kialakítása az új telephelyre kitelepített nyomda helyiségeiben. Az iskoláskor előtti intézményben két bölcsődei és két óvodai csoport kerül majd kialakításra, valamint egy csoportszoba különböző gyermekfoglalkozások lebonyolítására, hiszen a tervek szerint itt jönne létre a Vajdasági Magyar Pedagógia Szakszolgálati Hálózat dél-bácskai központja is. Az intézmény vezetői, dolgozói és szakmunkatársai számára megfelelő irodák, illetve rendelőszobák állnak majd rendelkezésre, valamint a székház belső udvarában egy korszerű játszótér is épül. Az újvidéki magyar bölcsőde és óvoda a szabadkai székhelyű Vackor Magyar Iskoláskor Előtt Nevelő és Gyakorlóintézmény részlegeként fog üzemelni. Mindemellett hat óvodai szórványközpontban: Maradékon, Nagykikindán, Nagybecskereken, Székelykevén, Ürményházán és Zomborban is működik iskoláskor előtti ellátás, valamint négy szórványóvoda Nagybecskereken, Nezsényben, Törökbecsén és Versecen. Minden óvodai szórványközpontban kisbusz üzemel, hogy a távolabbi településekről a gyermekek biztonságos körülmények között utazhassanak a központba. Ezek üzemeltetésének a támogatása a jövőben is elkerülhetetlen lesz – összegezte Varjú Potrebity Tatjana, hozzátéve: Egyetlenegy programjuk sem szűnt meg az előző évekhez viszonyítva, azaz idén is minden eseményt megtartanak, amiket igyekeznek továbbgondolni és továbbfejleszteni az aktuális, jelenkori igényeknek megfelelően.

DIÁKOTTHONOK LÉTESÍTÉSE

– Az idén is folytatjuk a diákotthonok megteremtésének programját. Tudjuk, hogy a szakkollégiumi rendszer fejlesztése mennyire fontos a vajdasági magyar oktatás szempontjából, hiszen megerősíti a középiskolai központok helyzetét. Ezért célunk, hogy a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium épületrésze minél hamarabb elkészüljön, de a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumnak is a tervek szerint hamarosan megoldódik az önálló diákotthoni ellátása. A továbbiakban is az a feladatunk, hogy feltérképezzük azokat a településeket Vajdaság-szerte, ahol szükség mutatkozik diákotthonok létesítésére – mondta beszélgetőtársunk.

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS ÉS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK JUTALMAZÁSA

– Ebben az évben a tehetséggondozási programok további kibontásával is foglalkozunk. Már előirányoztuk azoknak az általános iskolás és középiskolás tehetséges diákoknak a megjutalmazását, akik a folyó tanévben a hazai, kizárólag az Oktatási Minisztérium által szervezett versenyeken, illetve a Kárpát-medence szintű versenyek legmagasabb szintű megmérettetésén/döntőjében részt vesznek, vagy vettek. Azonban nemcsak a tanulók érdemelnek ebben az esetben jutalmat, hanem az őket felkészítő pedagógusok is. Ami az általános iskolás gyermekeket illeti, arra törekszünk, hogy minden osztály megkülönböztetett figyelemben, ajándékban vagy valamilyen jutalomban részesüljön az MNT által. Ezáltal tervben van a Mézeskalács és a Jó Pajtás egész éves előfizetésének biztosítása az óvodások és a második osztályos diákok, valamint az óvónők és tanítók részére is. A harmadikos általános iskolásoknak osztálykirándulásokat biztosítunk teljesen díjmentesen, és könyvcsomagokat is ajándékozunk majd a negyedik osztályos gyermekek számára, akik megkapják a felső osztályra előirányzott házi olvasmányok egy részét. Mindezek mellett folytatjuk a Suli-Expo és az Eduexpo rendezvények megszervezését is, pályaválasztást megerősítő foglalkozásokat, eseményeket rendezünk. A hatékonyabb munka érdekében továbbra is partneri viszonyt ápolunk a vajdasági magyar diáksegélyező- és pedagógus-egyesületekkel, a Vajdasági Magyar Diákszövetséggel, a Vajdasági Ifjúsági Fórummal, a VMSZ Ifjúsági Fórumával, illetve az Európa Kollégiummal is – foglalta össze az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja, hozzátéve: az általános iskola első osztályos tanulói továbbra is megkapják a beiskolázási tanszercsomagot, a magyar tannyelvű középiskolába iratkozó elsősök számára pedig az idei évtől egyszeri anyagi támogatást biztosítunk – ismertette Varjú Potrebity Tatjana.

ALTERNATÍV SZERB NYELVŰ FELZÁRKÓZTATÓ TANFOLYAMOK

– A szerb, mint nem anyanyelv tantárgyra vonatkozó tartalmakat is tovább kell gondolnunk. Előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket fogunk kezdeményezni a pedagógusokkal, szülőkkel, intézményvezetőkkel, az önkormányzatok illetékes szerveivel annak érdekében, hogy a programkínálatot a valós igényekre alapozzuk. A magyar nyelvű iskola-előkészítős csoportokban lényeges célkitűzésünk, hogy a gyerekek mielőbb kezdjék el tanulni a szerb nyelvet. Ki kell emelni, hogy az MNT-nek már évek óta sikeresen fut az alternatív szerb nyelvű felzárkóztató tanfolyama a középiskolások 3. évfolyama számára. Ezeket a kurzusokat Vajdaság több helyszínén, nyáron szervezzük meg, amelyre mindig nagy számban jelentkeznek az érdeklődők. Emellett az őszi időszakban az elsőéves főiskolásoknak és egyetemistáknak még a tanulmányaik megkezdése előtt egy intenzív szerb nyelvű felkészítő tanfolyamot is tartunk – emelte ki beszélgetőtársunk.

FELSŐOKTATÁSI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

– A tanács felsőoktatási fejlesztési koncepciója 2024-ben sem változik, hiszen a jövőben is a vajdasági magyar felsőoktatás további kiterjesztése és anyanyelvűsítése áll a középpontjában. Szeretnénk fellendíteni a magyarországi és szerbiai felsőoktatási intézmények közötti oktatói és hallgatói mobilitást, ugyanakkor fontos feladatunk a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karral megkezdett közös képzések folytatása, valamint a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola mihamarabbi főiskolává való nyilvánítása. A felsőoktatásban lévő hallgatóknak az ösztöndíj programját is bővítjük, kitérünk a hiányszakmákra is, továbbra is szervezzük a felvételi-felkészítő tanfolyamokat, de még a diplomahonosítási költségek visszatérítésében is segítjük a fiatalokat – fűzte hozzá Varjú Potrebić Tatjana.

Mint kiemelte, örülnek annak, hogy a múlt évre tervezett programjaik nagy számban megvalósultak, és remélik, hogy az idei terveket is valós igényekre és biztosítható pénzforrásokra tudják építeni.

Ótos András

Ótos András

A 2023–2024-es tanév legfrissebb adatai szerint 27 község, illetve város 78 települése 132 óvodaépületének 283 magyar és/vagy vegyes tannyelvű csoportjában folyik magyar nyelvű foglalkozás. A legfrissebb adatok szerint Vajdaságban több mint 5180 gyermek részesül állami/önkormányzati fenntartású magyar és/vagy vegyes tannyelvű bölcsődei, illetve óvodai ellátásban, de 6 egyházi óvodában is folyik óvodai munka, illetve 2021 szeptemberétől működik a Magyar Nemzeti Tanács által alapított szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény is, ahol 5 magyar tannyelvű csoportban 126 gyermekkel folyik a nevelői és oktatói munka. Összesen 74 általános iskola 105 épületében 10 242 gyermek tanul magyar nyelven. A magyar nyelvű középiskolai oktatás 35 intézményben valósul meg, összesen 12 önkormányzat területén, 4185 diák részvételével. A tanulók a 2023–2024-es tanévben is igen széles kínálatból választhattak, azaz összesen 35 középiskola 73 tagozata közül, melyből 16 hároméves, míg 57 négyéves képzést kínált. Összesen 3 önkormányzat területén 4 speciális általános és középiskolában 85 gyermek részvételével folyik magyar nyelvű általános iskolai oktatás, valamint 3 intézményben 77 tanuló részvételével középiskolai oktatás. 7 szerbiai akkreditációval rendelkező felsőoktatási intézményben zajlik valamilyen szinten magyar nyelven is képzés: 22 alapképzésen és 14 mesterfokozatot nyújtó (osztatlan vagy mester-) képzésen, a fent említett 36 képzés közül 17 (12 alap- és 5 mesterképzés) tekinthető magyar oktatási nyelvűnek, anyaországi felsőfokú oktatási intézmények Zentán, Zomborban és Szabadkán működtetnek konzultációs központot, így évente legalább 10 szakirányú alap- és mesterképzés, valamint szakirányú továbbképzés között válogathatnak az érdeklődők.

Nyitókép: Varjú Potrebity Tatjana, fotó: Molnár Edvárd