2024. június 17., hétfő

A jó tanárt egy diák sem feledi

Átadták a kimagasló pedagógusi munka elismerését szolgáló Dr. Đorđe Natošević-díjat

Négy pedagógus és egy oktatási intézmény képviselője vehette át ma a Dr. Đorđe Natošević-díjat Újvidéken. E rangos elismerésben részesült Tatjana Romanov, az újozorai Sveti Georgije Általános Iskola osztálytanítója, Peter Tot, az újvidéki Milan Petrović Iskola grafikus tanára, Nagypál Judit, a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola tanárnője és Olivera Ivanović, a nagykikindai Dragoljub Udicki iskoláskor előtti intézmény óvónője, valamint a díjazott intézmény a mitrovicai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola. Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár és Vesna Jovović, az elismerést odaítélő bizottság tagja adták át az elismeréseket a kiemelkedő eredményeket felmutató pedagógusoknak és a kiváló intézmény képviselőjének.

Nyilas Mihály tartományi titkár elmondta, hogy minden évben november 8-án, a pedagógusok napján osztják ki az elismeréseket:

− Már évek óta kiosztjuk a legjobb vajdasági pedagógusoknak és oktatási-nevelési intézményeknek a Đorđe Natošević-díjat. Igen nehéz eldönteni, hogy valójában ki is kapja meg az elismerést. Az idén húsz jelöltből választottunk ki ötöt. Ez a díj arra mutat rá, hogy valóban fontosnak tartjuk az oktatást és törődünk vele Vajdaságban és Szerbiában.

– A pedagógusok szerepe mérhetetlenül fontos. Azon dolgozunk, hogy felújítsuk és karbantartsuk az épületeket, valamint, hogy minél jobban és korszerűbben felszereljük az iskolákat, óvodákat, de mindenképpen az oktató-nevelői munkában a legnagyobb elismerést maguk a pedagógusaink érdemelik ki. Szeretettel, lelkesedéssel végzik munkájukat, és ezt támogatnunk kell. A tartományi kormány részéről igyekszünk az oktatói-nevelői munkát még inkább megbecsülni, és korszerűsíteni, megreformálni az oktatást Szerbiában és Vajdaságban – hangsúlyozta a tartományi titkár.

Tatjana Romanov, az újozorai Sveti Georgije Általános Iskola osztálytanítója lelkesen fogadta az elismerést.

− A tartományi kormány által kiosztott kimagasló elismerés serkenti a pedagógusok munkáját, és valójában arra biztat bennünket, hogy az oktató-nevelői szakma nagykövetei legyünk. Nekünk, tanároknak, innovatívoknak kell lennünk, és küzdenünk kell azért, hogy felfigyeljenek ránk. Sokan a szakma mesterei, de azt bizonyítani is kell, és ezért is köszönjük a tartománynak, hogy támogat és díjaz bennünket. Én a szakma rajongója és szerelmese vagyok, és egyetértek azzal, amit Đorđe Natošević mondott, hogy a jó tanárt egy diák sem felejti el – emelte ki Tatjana Romanov.

Az egyénileg befektetett erő és akarat mellett a tartományi rangos díj kiérdemlése a kiváló csapatmunkának is köszönhető.

− A díj nagyon nagy jelentőséggel bír nemcsak saját magam, hanem az iskolám számára is, hiszen ez az elismerés egy színvonalas csapatmunkának az eredménye. Nagyon büszke és elégedett vagyok, és ez a jutalom csak megerősít abban, hogy jó úton haladok, és folytassam tovább – mondta Nagypál Judit, a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola tanárnője, miután átvette az elismerést.