2024. június 21., péntek

Bizakodással tekintve a jövőbe

Szakmai tanácskozást tartottak Sepsiszentgyörgyön a nyomtatott sajtó szerepéről, helyzetéről és jövőjéről

A nyomtatott sajtó szerepéről, helyzetéről és jövőjéről tartottak Kárpát-medencei szintű szakmai tanácskozást a hétvégén a romániai Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) szervezésében, erdélyi, magyarországi és vajdasági résztvevőkkel. 

A rendezvény pénteki nyitónapjának kezdetén a szervezők nevében Szekeres Attila, a SZMÚE külkapcsolati megbízottja köszöntötte az egybegyűlteket, majd hivatalosan Bedő Zoltán, a SZMÚE elnöke nyitotta meg a konferenciát, ezt követően pedig Ferencz Csaba, a Háromszék napilap munkatársa tartott vitaindítót, amelyben kitért az erdélyi magyar nyomtatott sajtót jellemző sajátos helyzetre, ugyanis – mint mondta – az elmúlt évben számos lap nyomtatott kiadása megszűnt, és azok kizárólag online formában élnek tovább, aminek következtében – ahogyan fogalmazott – némi túlzással szinte visszatértek a ’90-es években megörökölt struktúrához. Kitért a fogyasztói szokások változására, a nyomtatott sajtó szerepére és feladataira, a lapterjesztéssel kapcsolatos problémákra, valamint arra is, milyen megoldási lehetőségek jelenthetnek majd kiutat a jelenlegi helyzetből. 

A folytatásban a meghívott erdélyi, magyarországi és vajdasági vendégek osztották meg egymással gondolataikat és tapasztalataikat a téma kapcsán, köztük régiónk képviseletében Máriás Endre, a Magyar Szó főszerkesztő-helyettese, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének (VMÚE) elnöke, valamint Tóth Lívia, a Hét Nap főszerkesztője, a VMÚE alelnöke. Optimistán közelítették meg a kérdést, különös tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzeti Tanács éppen elfogadás előtt álló tájékoztatási és médiafejlesztési stratégiája kimondja, hogy a nyomtatott sajtó megmaradásáért az elkövetkező évek során is minden lehetséges módon küzdeni kell. Kitértek azokra a kihívásokra, amelyeket az online tér jelent a két lap munkatársai számára, majd részletesen bemutatták a jelenlévőknek a Magyar Szó napilapot és annak mellékleteit, valamint a Hét Nap hetilapot és annak kiadványait. Beszéltek továbbá a lapok pénzeléséről, az elérhető támogatásokról, illetve azokról a lehetőségekről is, amelyek a vajdasági magyar médiumok fejlődését hivatottak szolgálni, végezetül pedig Máriás Endre ismertette azokat a nagyszabású fejlesztési terveket is, amelyek a közeljövőben valósulnak meg a Magyar Szó Lapkiadó Kft. újvidéki székházában.

A rendezvényen az erdélyi meghívott vendégek közül Sarány István, a Hargita Népe napilap felelős szerkesztője, Szűcs László, az Újvárad folyóirat főszerkesztője, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) elnöke és Újvári Ildikó, a Szabadság napilap főszerkesztője szólalt fel és osztotta meg a témával kapcsolatos gondolatait az egybegyűltekkel, Havasi János, az MTVA és több egyéb intézmény korábbi munkatársa pedig a magyarországi helyzetképet vázolta fel. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a nyomtatott sajtó nincs könnyű helyzetben, mégis óriási szükség van rá, éppen ezért mindent meg kell tenni megmaradása érdekében, feltérképezve azokat a lehetőségeket, amelyek megkönnyíthetik és eredményesebbé tehetik az érte vívott harcot. 

A vendégek felszólalása után Galbács Pál, a SZMÚE tiszteletbeli elnöke foglalta össze az elhangzottak legfőbb tapasztalatait. Zárszavában külön kitért egyebek mellett a felnövekvő generáció tagjai olvasóvá nevelésének fontosságára is, s szerinte ennek a jövőben minden régióban kiemelt feladattá kell válnia.
A helyi Park Hotelben megtartott tanácskozás után az unitárius egyházközösség kiállítótermében ünnepélyesen megnyitották a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete által az idén hetedik alkalommal meghirdetett Brassaï Sajtófotó-pályázatra beérkezett alkotásokat bemutató tárlatot, amelyet a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete és a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete közös rendezvényeként tekinthettek meg az érdeklődők. A pályázat díjazottjai között az idén több vajdasági alkotó, köztük lapunk két fotóriportere, Ótos András és Molnár Edvárd, valamint a Hét Nap munkatársa, Szerda Zsófia fotói is helyet kaptak.

A rendezvény második, szombati napja a helyi nevezetességek megismerésének jegyében telt, ugyanis a házigazdák és a vendégek közös kiránduláson vettek részt, amely során meglátogatták a felújított Székely Nemzeti Múzeumot, a sepsiszentgyörgyi református templomvárat, az illyefalvi református templomvárat, valamint a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete által létrehozott Székelyföldi Magyar Sajtóházat is.

Nyitókép: A Sepsiszentgyörgyön megtartott szakmai tanácskozás résztvevői (Toró Attila felvétele)