2024. május 30., csütörtök

Közéleti elkötelezettséggel megfertőződni

Újra egy asztalnál a délvidéki magyarság képviselői

A XX. Vajdasági Szabadegyetemet tegnap délelőtt Pásztor István, a VMSZ elnöke nyitotta meg hivatalosan. Rámutatott, hogy a fennállásának két évtizedes évfordulóját ünneplő szabadegyetem a vajdasági közösségi élet egyik legfontosabb rendezvénye.

– Ezt azért merem állítani, mert egy-egy ilyen szabadegyetem apropóján azzal szembesülünk, hogy milyen perspektíva várhat ránk, mi a kifutása a vajdasági magyar közéletnek. Mivel visszajáró vendég vagyok, tudom, voltak olyan évek, amikor úgy tűnt, teljes mértékben elhal, kihal ennek a rendezvénynek a megszervezési szándéka. Aztán újra erőre kapott, újra visszatalált ahhoz az eredeti fiziológiához, amit az elmúlt 20 évben képviselt. Azért fontos ez a rendezvény közéleti szempontból, mert azon túlmenően, hogy a jelenlevők megismerkednek, barátságot kötnek, és azon túlmenően, hogy jól érzik magukat, egészen biztos, sokukat megfertőzi a közéletiség elkötelezettsége. Ezekből az emberekből kell, hogy kikerüljenek azok, akik pár év múlva az egész közösség szintjén közéleti szerepet fognak vállalni – mondta a VMSZ elnöke.

A szabadegyetemen az idén az egészséges életmódról, sportról, testmozgásról, környezetvédelemről beszélgetnek és tartanak előadásokat. Pásztor azonban figyelmeztetett, ne higgyék, hogy ez nem a politikáról szól. – Ettől mélyebb politika nincsen, mert arról szól, hogy mi önmagunkról mit gondolunk, milyen életet kívánunk élni, mi köré próbálunk szövetséget teremteni. Ezért politikai, nem pártpolitikai, de közösségi, politikai és jövőépítő rendezvény – hangsúlyozta, köszönetet mondva mindazoknak, akik most és a múltban hozzájárultak a rendezvény megszervezéséhez.

A szabadegyetem meghatározó rendezvény a vajdasági magyar fiatalok számára, igény és szükség van rá – mutatott rá a megnyitón mondott beszédében Rózsa Fijóna fő szervező, a Vajdasági Ifjúsági Fórum alelnöke is. Kiemelte, hogy a jegyek pillanatok alatt elkeltek, a férőhelyek gyorsan beteltek, ami azt mutatja, milyen hatalmas az igény és az érdeklődés iránta.

A megnyitót követően a délvidéki magyarság képviselői ültek asztalhoz. Horváth Ferenc, a szlovén parlament képviselője és Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke ült le Pásztor Istvánnal egy asztalhoz, hogy tapasztalataikat megosszák egymással és a hallgatósággal. A beszélgetést Bíró Tamara moderálta. Természetesen felvetődött a népességfogyás, a fiatalok itthon tartásának kérdése is. Pásztor elmondta, kétségtelen ugyan, hogy az elvándorlás is oka a népességfogyásnak, de becslése szerint a kedvezőtlen demográfiai folyamatokhoz 50 százalékban az járul hozzá, hogy a vajdasági magyarság körében is meghaladja az elhalálozások száma a születések számát. Azt is megkérdezték tőle, mit tud tanácsolni a fiataloknak, mivel ösztönözhető az itthon maradás. – Egy dolgot tudok tanácsolni! Arra kell törekedni, hogy az ember versenyképes legyen, erős legyen, hogy meg tudjon állni a saját lábán. Ettől fontosabb nincs. Aki befektet magába, a tudásba, az önbizalomba, a társadalmi kapcsolatépítésbe, az megtalálja a boldogulás útját – fejtette ki, hangsúlyozva, hogy ezzel is a gazdasági szférára összpontosít. – Megtalálja a boldogulás útját akár úgy, hogy ezt a tapasztalatot, tudást, energiát, meggyőződést és önbizalmat, munkavállalóként kamatoztatja valahol, akár pedig úgy, hogy saját vállalkozást indít, és abban teremti meg a boldogulás lehetőségét. Én most azt látom, hogy Szerbia azon az úton halad, hogy azt a fajta iparfejlesztési, gazdaságfejlesztési lemaradást, amely a '90-es évektől egészen a 2010-es évek elejéig, közepéig jellemezte, lassan ledolgozza. Ez különböző okokkal magyarázható, de egészen biztos, hogy a politikai stabilitás miatt, a nemzetközi politikában elfoglalt helye miatt, a geostratégiai pozíciója miatt van ez így. Egészen biztos, hogy a jövőben is meg fog maradni a tőkevonzó ereje.

Ótos András felvétele

Ótos András felvétele

Azok, akik ide jönnek, többek között azért jönnek, mert jól képzett munkaerőt keresnek. Aki saját magától fektet bele, hogy azzá váljon, az ezeket a befektetéseket meg tudja fizettetni. Ugyanakkor ezeknek a gazdasági folyamatoknak mindig az a következménye, hogy a nagy vállalkozásokon túlmenően szükség van a kicsikre is, akiknek partnerként, beszállítóként a gazdasági tér betöltése szempontjából fontos szerepe kell, hogy legyen – fejtette ki, egyben válaszolva arra a kérdésre, miben látja az esélyeinket. – Ha most itt körülnézek, azt kell, hogy mondjam, nagy bizakodással kell, hogy tekintsünk a jövőre. Azt szokták mondani, a fiatalok nem érzékenyek a politikára, nem akarnak politikával, közélettel foglalkozni. Én másként látom. Már csak a mundér becsülete miatt is meg szoktam kérdőjelezni ezt az állítást. De azért, mert az ember lépten-nyomon olyan rendezvényekkel találkozik, mint amilyen ez is, amelyik pont ennek az ellenkezőjét bizonyítja – mondta még Pásztor István a XX. Vajdasági Szabadegyetem hivatalos megnyitóját követően.

A panelbeszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a testi-lelki egészség és a környezetvédelem alapja is a szülőföldön való boldogulás lehetősége, a biztonság. Ehhez nagyban hozzájárult a gazdaságfejlesztési program. Vajdaságban félmilliárd eurós beruházás valósult meg, melyről Kárpát-medence-szerte követendő példaként beszélnek. A panelbeszélgetés keretében Pásztor István a sportakadémiai rendszerről is szólt, mely terén Vajdaság kiváló eredményeket ért el. A sport identitás- és imázsépítő tevékenység – mutatott rá a beszélgetés mindhárom résztvevője. A környezetvédelem témaköre kapcsán Pásztor a Regionális Hulladékkezelőről, a Palicsi-tó vízminőségének javításáról és az épülő víztisztítókról beszélt. A beszélgetésből kiderült, hogy e téren Horvátország és Szlovénia Szerbiánál előrébb jár; ott már mindenütt kiépült a szennyvízelvezetés és a szelektív hulladékgyűjtés. Ez az uniós tagság, valamint egyéni hozzáállás eredménye.

Nyitókép: Ótos András