2024. május 26., vasárnap

Tisztségviselők búcsúznak Pásztor Istvántól

Aleksandar Vučić bejelentése szerint emlékművel tiszteleghetnek a VMSZ elhunyt elnöke előtt

Hétfőn este és a tegnapi nap folyamán a szerb és a magyar államvezetés több képviselője is részvétét fejezte ki az elhunyt Pásztor István hozzátartozóinak, a Vajdasági Magyar Szövetségnek és a magyar nemzeti közösségnek. „Elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar és a szerb nemzet történelmi megbékélésének összetett folyamatában, a két ország kapcsolatrendszerének töretlen erősítésében” – fogalmazott táviratában Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke.

Kövér László részvétét fejezte ki Pásztor Bálintnak, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökének, parlamenti frakcióvezetőjének édesapja, a Vajdasági Magyar Szövetség és a tartományi képviselőház elnökének halála miatt.

– A Magyar Országgyűlés nevében szeretném kifejezni együttérzésemet. Osztozunk a család és a közösség gyászában, és nehéz szívvel vesszük tudomásul, hogy elhunytával kitartásban és elkötelezettségben mindannyiunk számára példát adó, kiemelkedő személyiségét vesztette el a magyar nemzet. Pásztor István kihívásokkal teli időszakban, a magyarok szülőföldön való boldogulásának szellemében vívta harcait, síkraszállt az anyanyelvi oktatásért, a magyarlakta települések sokoldalú fejlesztéséért, épített örökségünk megóvásáért ugyanúgy, mint az együttműködésre hangsúlyt helyező, kulturált politikai párbeszédért, s ennek révén a nemzeti kisebbségek jogainak intézményes megerősítéséért – fogalmazott Kövér László.

Hangsúlyozta, közössége vezetőjeként elért sikerei minden Kárpát-medencei nemzetrésznek lelkesítő példát jelentettek és jelentenek a jövőben is. „Emlékét, munkásságának eredményeit megőrizzük. A Jóisten adjon erőt a hozzátartozóknak a gyász nehéz pillanataiban!” – zárul a távirat.

HAGYATÉKA NEM VESZIK EL

Együttérzését fejezte ki dr. Vladimir Orlić, a szerbiai képviselőház elnöke is.

– Mély szomorúsággal fogadtam Pásztor István halálhírét. Felelősségteljes, lelkiismeretes, politikai víziója iránt elkötelezett, és ebben az értelemben nagyszerű, mindig és mindenben nemes és tiszteletre méltó ember volt, aki őszintén szerette Szerbiát, közös otthonunkat. Az ország minden sikerének örült, és személyesen is nagymértékben hozzájárult ahhoz. Szerepvállalásával, tapasztalatával és tudásával kitörölhetetlen nyomot hagyott a politikai életben. Fáradhatatlan munkájának köszönhetően gondosan építettük a szerbek és a magyarok közötti bizalmat és barátságot, míg a magyar közösség iránti elkötelezettsége és a Szerbián belüli egység erősítéséhez való hozzájárulása továbbra is legszebb hagyatéka. Az, ami mellett kitartóan kiállt, és amiért harcolt, és amit a jövőben is követni fogunk – fogalmazott Vladimir Orlić.

BÖLCSESSÉGE HIÁNYOZNI FOG

Ana Brnabić kormányfő a következőképpen fogalmazott: „Mélységesen megrázott Pásztor István halála.” Mint arra rámutatott, több évtizedes politikai tapasztalatával Pásztor István a vajdasági magyarság jogainak előbbre viteléért szállt síkra, ezzel hozzájárulva, hogy a közösség megszerezze jelenlegi státuszát és pozícióját. Személyében az az ember távozott az élők sorából, aki tevékenyen hozzájárult a Szerbia és a Magyarország közötti kimagasló kapcsolatok kialakításához. Hiányozni fog lelki ereje és bölcsessége, fogalmazott a miniszterelnök.

AZ ÁLTALA KÉPVISELT ÉRTÉK ÚTMUTATÓUL SZOLGÁLHAT

A Tomislav Žigmanov emberi és kisebbségi jogi és társadalmi párbeszédért felelős miniszter irányította tárca közleményében kiemelik: sokéves politikai tevékenysége révén, amelynek során elsősorban a Vajdaság Autonóm Tartomány végrehajtó és törvényhozó szerveiben látott el számos feladatot, Pásztor István maradandó nyomot hagy a Szerb Köztársaság demokratikus fejlődésének, az állami intézmények hatékony működésének és a kisebbségi politika kialakításának, illetve végrehajtásának tekintetében.

Következetesen képviselte a magyar közösség érdekeit, síkra szállva a közösség fejlődéséért, türelmes és államférfiúi magatartásról tett tanúbizonyságot a megbékélési folyamatban, ekképpen hozzájárulva a szerb és a magyar nemzet közötti baráti kapcsolatok építéséhez, emelik ki. Mint arra rámutatnak, nemcsak Pásztor István politikai hozzájárulása hagy kitörölhetetlen nyomot, hanem az általa képviselt etikai értékek is, amelyek útmutatóul szolgálhatnak azok számára, akik felelősségteljesen kívánják alakítani a nemzetek közötti kapcsolatokat.

Pásztor István távozásával hatalmas veszteség érte a magyarságot és a Szerb Köztársaság politikai és társadalmi életét, emelik ki a közleményben.

„HATALMAS VESZTESÉG ÉRTE SZERBIÁT”

Korábbi részvétnyilvánító közleményét követően Aleksandar Vučić köztársasági elnök hétfőn este a Happy tv-n vendégeskedve is reagált Pásztor István halálhírére. Egyebek mellett azt mondta, a szerb–magyar megbékélés tekintetében való érdemeiért emlékművet terveznek állítani tiszteletére.

– Országunk, valamint családja, barátai és a vajdasági magyarság számára tragédia Pásztor István halála. Hatalmas veszteség érte Szerbiát. Nemrégiben meglátogattam Szabadkán a kórházban, akkor még derűs volt. Akkor arra kért, hogy a választásokat ne december 24-én tartsuk meg, mert az ünnepnap a magyarok számára. Azt válaszoltam, semmi gond, december 17-én tartjuk meg a választásokat. Néhány nappal ezelőtt Orbán Viktorral találkoztam, akkor azt mondta, hogy István állapota nagyon rossz. Pásztor István tett a legtöbbet a magyarok és a szerbek közötti baráti kapcsolatok kialakításáért, ezzel beírta magát a történelem lapjaira. Mindennek okán emlékművet tervezünk állítani tiszteletére. Ez a legkevesebb, amit megérdemel az az ember, akinek volt ereje és energiája kiszabadítani a gyűlölet szorításából a magyar és a szerb nemzetet. Örökké hálás leszek Pásztor Istvánnak támogatásáért, a Szerbia és a magyar nemzet iránti szeretetéért – fogalmazott Vučić.

A GYÁSZ SZAVAI

Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke egy Ady Endre-idézettel búcsúzott Pásztor Istvántól: „Mikor a lelkem roskadozva vittem,/Csöndesen és váratlanul/Átölelt az Isten.”

„Elfogytak a szavak. Isten nyugosztalja, Elnök Úr, mindent köszönünk!” – fogalmazott közösségi oldalán Kovács Elvira, a VMSZ és a szerbiai képviselőház alelnöke.

Deli Andor európai parlamenti képviselő a következő bejegyzéssel fejezte ki részvétét: „Amire nincsenek szavak! Isten nyugosztalja, Elnök Úr!”

Nyitókép: Ótos András felvétele