2021. június 22., kedd
PROSPERITATI ALAPÍTVÁNY

Nem szerződésszegés az integrátorcsere

Az alapítvány új szabályt fogadott el, amely lehetőséget ad a problémássá vált integrációs viszonyok rendezésére

Módosította az integrációs szerződésekkel kapcsolatos szabályokat a Prosperitati Alapítvány. A részletekről Facebook-oldalán tájékoztatott, melyben az érintettek által kért módosítások, lehetőségek részleteit taglalta. „A beérkezett megkeresések alapján Alapítványunk felmérte az érvényes integrációs szerződések módosítási lehetőségeit, mindezek után pedig a következőkről értesíti az integrációs szerződéssel rendelkező nyertes pályázókat" – áll a szöveg elején.
– Annak érdekében, hogy a támogatási szerződésben (VKTSZ) foglalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesíteni tudják, az Alapítvány, abban az esetben, ha egy integrátor megszegte az integrátori szerződésben rögzített kötelezettségeit, engedélyezi új integrátori szerződés megkötését, de kizárólag az adott pályázati kiírásban nevesített integrátorok egyikével – ebben az esetben nem kerül sor az Alapítvány és a Pályázó között megkötött VKTSZ megszegésére – hívta fel a figyelmet a közlemény, kiemelve, az alapítvány az új szerződés szerinti teljesítést elfogadja a fenntartási időszakban vállalt beszállítói kötelezettségek teljesítéseként.
Az Alapítvány a továbbiakban ismertette a kötelezettségeket is arra az esetre, ha az integrációs szerződés kapcsán a felek valóban módosítások mellett döntenek.
– A pályázó az új integrációs szerződés megkötését követő nyolc napon belül köteles annak egy másolati példányát benyújtani az alapítványi területi irodába, amelynek alapján munkatársaink elkészítik a VKTSZ módosítását. Ugyanakkor a mindenkor megkötött integrátori szerződés a termelő és az integrátor között létrejött jogviszony – nyomatékosították a Prosperitati tájékoztatásában.
Az alapítványi közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a vitás kérdéseket a felek egymás között békés úton vagy a szerződésben foglalt egyéb módon kötelesek minden alkalommal rendezni.