2021. február 28., vasárnap

Megélte a századik esztendőt is

Az adai Krizsán Ferenc január 15-én ünnepelte századik születésnapját

Adán családja, fia és menye, valamint unokái és dédunokái körében ünnepelte január 15-én, pénteken századik születésnapját Krizsán Ferenc, aki jelenleg a település legidősebb embere. Egyszerű földművescsalád legidősebb gyermekeként látta meg a napvilágot Adán, ahol azóta is él. Tizenhárom testvére volt, akik közül hatan érték meg a felnőttkort, de ma már egyikük sincs az élők sorában. Krizsán Ferencet az élet és a sors többször is próbatétel elé állította, hiszen 1942-ben bevonult a magyar honvédséghez, majd a háború vége felé szovjet fogságba esett. Az egyik hadifogolytáborba került az Urál hegységen túlra, Karagandába, ahol kőművesként dolgoztatták, de miután megfagyott a lába, a mosodában fogták munkára. Aztán a sors mégis kegyes volt hozzá, hiszen bevonulásától számítva hét és fél esztendő és sok viszontagság után végül élve térhetett vissza Adára, ahol 1950-ben megnősült, és családot alapított. Zaj Etelkával kötött házasságot, akivel ötvenöt éven át éltek együtt az asszony 2005-ös haláláig.

Krizsán Ferenc
Krizsán Ferenc

Összesen négy gyermekük született, kettő csecsemőként elhalálozott, de két fia megérte a felnőttkort, és megnősült. Krizsán Ferencnek így most már három unokája és három dédunokája van. A háború és hadifogság után rövid ideg kőművesként dolgozott Adán és a környéken, ahol aztán az élete java részében földművesként kereste meg a betevőt saját maga és a családja számára. Elbeszélése szerint nem volt könnyű élete, sokat dolgozott, annyit, amennyit csak lehetett. Jelenleg idősebb fiával, Andrással és családjával él. A fiatalabb fia, László néhány éve elhunyt. Krizsán Ferencet a családja szűkszavú, szívós, kitartó és életerős embernek tartja, aki bár bottal jár, mert tizen-egynéhány éve súlyosan megsérült, miután leesett a pótkocsiról, és eltört a combcsontja. Ahogy ő mesélte, kikukucskált a csont a combjából, mert nyílt törés volt, de jól viselte a gyötrelmeket, és a család, valamint az orvosok legnagyobb meglepetésére rendkívül gyorsan felépült, azóta is jól van. Százéves kora ellenére ma sem használ szemüveget az olvasáshoz, gyógyszert is alig szed, és a szellemi frissességére sem lehet panasz. Amikor megkérdeztük tőle, hogy mi a hosszú élet titka, erre mosolyogva csak azt válaszolta, hogy az ember ne betegedjen meg, és ne haljon meg, mást nem tud mondani. Bár a hosszú élet titkát nem tudtuk meg, de Krizsán Ferencnek azt kívánjuk, hogy Isten éltesse még sokáig!