2021. március 8., hétfő

Az anyaország odafigyelése gyerekeinkre

Pénteken megkezdődött a Rákóczi Szövetség ösztöndíjának és karácsonyi ajándékcsomagjának kiosztása

A budapesti székhelyű Rákóczi Szövetség és vajdasági partnerszervezete, a Magyar Nemzeti Tanács a magyar iskolaválasztási program keretében az idén is 10 ezer forint értékű ösztöndíjat adományoz az első osztályos diákoknak. Az előző tanév óta már nemcsak a szórványban élő vajdasági magyar gyermekek kapják meg ezt az egyszeri támogatást, hanem minden olyan diák, aki szeptemberben első osztályba indult, és magyar nyelven kezdte meg tanulmányait.

A magyar iskolaválasztási program keretében az iskolai előkészítő csoportba járó óvodások a tavalyihoz hasonlóan idén karácsonyra is megkapják a Rákóczi Szövetség ajándékcsomagját, amely egy Mátyás királyról szóló mesekönyvet és egy csokoládét tartalmaz.

A 2020/2021-es tanévben a Rákóczi Szövetségnek és az MNT-nek köszönhetően 24 vajdasági község 68 általános iskolájába jut el az ösztöndíj, amelyet ezúttal 1286 elsős tanuló kap meg. Vajdaság-szerte 74 településen 1470 iskolai előkészítőbe járó gyermek kapja meg a karácsonyi ajándékcsomagot, a mesekönyvet és a csokoládét. Pénteken megkezdődött az ösztöndíjak és az ajándékcsomagok kiosztása, mégpedig a járványügyi óvintézkedések betartása mellett.

A bácskertesi ösztöndíj- és ajándékcsomag átadáson, a József Attila Általános Iskolában jelen volt Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, Turkál Marianna, az MNT Oktatási Bizottságának tagja, Csíkos Sándor, az általános iskola igazgatója, a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének vezetője.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke az ösztöndíjak és az ajándékok átadásával kapcsolatban ezeket mondta:

– A Rákóczi Szövetség tevékenysége három évtizedre nyúlik vissza, ugyanakkor a két fókusza ennek a tevékenységnek elsősorban a külhoni magyarok magyar iskolaválasztására, illetve a magyar fiatalok magyar–magyar kapcsolataira helyeződik. Ilyenkor, advent időszakában a Rákóczi Szövetség figyelme kiemelten az óvodákra irányul. Az óvodákra, az óvónőkre, az óvodásokra, illetve a családjaikra. Úgy gondoljuk, az óvoda egy olyan hely a gyermek életében, ahol a nevelés szempontjából sok minden eldől. Nem mindegy, hogy a gyermek milyen értékeket, nevelést kap. A külhoni, adott esetben a vajdasági magyar óvodák speciális helyzetben vannak, az oda járó gyermekek szülei három éven keresztül találkoznak az ott dolgozó pedagógusokkal, így az ő szerepük rendkívüli módon felértékelődik abban, hogy a magyar iskolaválasztásban támogatni, pozitívan befolyásolni tudják a szülőket. Éppen ezért a Rákóczi Szövetség évek óta gondot fordít arra, hogy az óvónők munkáját is megbecsülje és megköszönje. Ilyenkor, advent időszakában, az idei évben például 22 ezer kisgyermeknek küld a Rákóczi Szövetség egy jelképes ajándékot, amely itt, Vajdaságban is sok száz gyermekhez eljut az idei évben. Ezzel is szeretnénk kifejezni Magyarországról a társadalom odafigyelését, illetve azt, hogy ezeknek a gyermekeknek a sorsa nem közömbös a magyar nemzet számára. Ebbe az ajándékba mindig igyekszünk belecsempészni néhány gondolatot a szülők felé. Olyan gondolatokat, amelyek arra próbálják felhívni a figyelmüket, hogy tavasszal, amikor majd iskolát kell, hogy válasszanak a gyermeküknek, akkor ezt a döntést ne hibázzák el, és a közösség hosszú távú megmaradása érdekében válasszanak magyar iskolát… – mondta Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke.

Turkál Marianna az MNT nevében az ösztöndíjcsomagokkal és az ajándékokkal kapcsolatban a következőket nyilatkozta:

–A Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási programja és a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási programja szorosan összefügg. Ugyanis mindkettő a magyar anyanyelven történő oktatást tartja fontosnak. Az elsősök most a 10 000 forint értékű ösztöndíjat vehetik át a Rákóczi Szövetségtől, továbbá az iskoláskor előtti intézmény növendékei mesekönyvet és édességet kapnak. Ugyancsak fontos kiemelnem, hogy a tanév elején az MNT-től minden elsős, aki magyar tagozaton tanul, beiskolázási csomagot kap. Ez a csomag tartalmazza az összes tanezközt, amelyre egy kisdiáknak szüksége van – hallottuk az MNT Oktatási Bizottságának tagjától.

Zentán is kiosztották az iskolakezdési ösztöndíjat

Zentán több mint 140 elsős kisdiák részesült a támogatásban, fejenként tízezer forintot kaptak – tudtuk meg Perpauer Attilától, a Magyar Nemzeti Tanács tagjától. Hozzátette, hogy az ösztöndíjat az elmúlt két évben osztják ki, korábban a szórványban támogatták ilyen módon a magyar iskolaválasztást:

– A Rákóczi Szövetség már nagyon régóta együttműködik a Magyar Nemzeti Tanáccsal. Ez az összeg jelképes segítséget jelent a családok számára, ezzel köszönjük meg a szülőknek, hogy magyar iskolát választottak. A szülőktől nagyon pozitív visszajelzések érkeznek, hiszen várták, készültek rá. Igaz, hogy szerény támogatásról van szó, de a lényeg az, hogy magyar iskolát választottak a gyerekeik számára. Ezt támogatja, köszöni meg a Rákóczi Szövetség.

Az átadásra a járványhelyzetre való tekintettel szakaszosan került sor, egyszerre egy-egy osztály tanulói vehették át az ösztöndíjat. Homolya Ákos, a Rákóczi Szövetség zentai szervezetének elnöke elmondta, hogy a támogatás összege ötszáz magyarországi település adományából gyűlt össze, abból a célból, hogy a Rákóczi Szövetség iskolatáskával és tízezer forint értékű ösztöndíjjal támogassa a magyarul tanuló elsős kisdiákokat. A táskákat már korábban megkapták a tanulók.

A jelenlévő szülők és gyerekek egyaránt örültek az ösztöndíjnak. Oláh Süvegi Klaudia egy elsős ikerpár édesanyja, ezért számukra különösen sokat jelent a támogatás. Mint mondta, nagyon örülnek neki, és nagy segítséget jelent számukra. Hogy mi lesz az ösztöndíj sorsa, azt még nem döntötték el.

A hétéves Tóth Bagi Balázs nagyapjával érkezett, hogy átvegye az ösztöndíjat, aminek ő is nagyon örül. Kérdésünkre elmondta, hogy nem szeretné azonnal elkölteni az összeget:

– Máskor szoktunk átmenni Szegedre, de mostanában nem. Szeretek vásárolni is, de az állatkertben is jó volt. Számítógépre gyűjtöm a pénzt.

Hajdújárásra is eljutottak az ajándékok

Hajdújáráson, a Lifka Sándor Művelődési Egyesületben került sor az ösztöndíj és a karácsonyi ajándékcsomag átadására. Ezen Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte a megjelent szülőket és gyerekeket. De Negri Ibolya, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke kiemelte, a Rákóczi Szövetség ismételten gondolt a határon túli közösségekre, azokra a magyar családokra, akiknek gyermekeik első osztályba indultak, és magyar nyelven, anyanyelvükön tanulnak.

– Már évek óta a Rákóczi Szövetség partnere a Magyar Nemzeti Tanács, így ezt az ajándékozást együtt bonyolítjuk le. Nagyon örülünk, hogy már az előző tanévtől kezdődően nemcsak a szórványban tanuló magyar diákok kapnak ösztöndíjat, hanem az egész Vajdaság területén élők. A napokban kerül kiosztásra az 1286 ösztöndíj, amelyet a Rákóczi Szövetség ajándékoz a vajdasági magyar diákok, illetve családok számára. Hatvannyolc általános iskola tanulói részesülnek ebben az ösztöndíjban. Szeretnénk megköszönni, hogy a szülők magyar osztályba íratták a gyermekeiket, hiszen anyanyelvükön megy a leghatékonyabban a tudás elsajátítása. A Rákóczi Szövetség emellett az iskolaválasztás előtt álló gyermekekre is gondol. Az iskolaelőkészítő csoportba járó óvodások is ajándékban részesülnek. Számukra egy mesekönyvet és egy csokoládét juttatnak el. A napokban 1470 jövendőbeli elsős részesül ebben az ajándékban – nyilatkozta De Negri Ibolya. Szűcs Anna, a hajdújárási iskola igazgatója mondott köszönetet a Rákóczi Szövetség ajándékáért. A rendezvényen kiosztották a helyi közösség ajándékcsomagját is az óvodásoknak.