2021. június 15., kedd

Nem növekszik a vagyonadó Csókán

Balázs Ferenc a községi képviselő-testület új tagja – Nem fizetik az idősgondozókat

A csókai községi képviselő-testület pénteki, ötödik ülését is a Művelődési és Oktatási Központ nagytermében tartották meg, ahol lehetőség van a járványügyi előírásokban megszabott biztonságos távolságtartásra. A testület hatékony munkát végzett, fél óra leforgása alatt döntést hoztak, elfogadták a napirenden szerepelő határozati javaslatokat.

Csóka látképe a katolikus templom tornyából (Gergely Árpád felvétele)
Csóka látképe a katolikus templom tornyából (Gergely Árpád felvétele)

A csókai községi képviselő-testület VMSZ-es képviselői csoportja javaslatára Kormányos László képviselő helyét – aki a polgármester tanácsadói pozícióját tölti be – Balázs Ferenc korábbi polgármester, majd alpolgármester tölti be. Az ülésen az új képviselő letette a hivatali esküt, és teljes jogú tagjává vált a községi képviselő-testületnek.

A napirendi témák között szerepelt Csóka község területén a 2021-es évre vonatkozó vagyonadó megállapításául szolgáló ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának a meghatározása. Mivel Csóka községben idén nem volt jelentősebb és nagy értéket képviselő ingatlanforgalom, a vagyonadó kiszámításának alapja gyakorlatilag nem változott. Tehát jövőre is az idén érvényes adóelszámolási alapot veszik figyelembe az ingatlanadó kiszámításakor.

Marias Ileana Ella, a VMSZ Egyházaskéren (Verbica) élő képviselője az ülés végén képviselői kérdés keretében nehezményezte, hogy a zömében idősek lakta, elöregedett falujában dolgozó, a szociális védelmi központ által alkalmazott idősgondozó személyek hónapok óta nem kapták meg a járandóságukat. Legutóbb augusztusban kaptak egész fizetést, azóta mindössze 15 000 dinárt fizettek ki nekik. A felvetésre reagálva Mihajlo Popović

alpolgármester elmondta, hogy az úgynevezett „geronto-háziasszonyok” járandóságát a községi szociális védelmi központ egy korábbi döntés értelmében rendszeresen átutalja a pénzügyminisztériumnak, ahonnan viszont adminisztratív vagy egyéb problémák miatt késik a kifizetés. Amennyiben szükség mutatkozik rá, a csókai szociális központ igazgatója személyesen fog utánajárni Belgrádban a pénzügyminisztériumban, hogy mielőbb megkapják elmaradt járandóságukat az idősgondozók.