2021. január 27., szerda

A vajdasági magyar gazdák érdekeit képviselve

Ótott Róbert tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes az eredményekről és a tervekről nyilatkozik

Ótott Róbert
Ótott Róbert

Az elkövetkező időszakban is a vajdasági magyarság, ezen belül elsősorban a vajdasági magyar mezőgazdasági termelők érdekeit kívánja képviselni a törökkanizsai Ótott Róbert, akit a tartományi parlament november 13-ai ülésén újra kineveztek a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság titkárhelyettesévé. A Vajdasági Magyar Szövetség szakpolitikusát ennek alkalmából az elmúlt időszak legmeghatározóbb eredményeiről és a legfontosabb jövőbeli tervekről kérdeztük.

– Nagyon örömteli számunkra, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség csapata tartományi szinten is meg tudott erősödni, hiszen tizenegy képviselőnk van, a tartományi kormányban meg tudtuk tartani azokat a fontos pozíciókat, amelyekkel az elmúlt időszakban rendelkeztünk, illetve az eddiginél több, egészen pontosan nyolc segédtitkári tisztséget is betölthetünk, ami egyértelműen a választásokon való kiemelkedően sikeres szereplésnek köszönhetően valósulhatott meg. A mezőgazdasági titkárság esetében a továbbiakban is rám hárulnak majd a titkárhelyettesi feladatok. Az újraválasztásom november 13-án, pénteken történt meg, és az azt követő hétfőn már meg is kezdtem a munkát. A titkári feladatokat Vuk Radojević után most Čedomir Božić látja el, aki már az első ülésünkön arról biztosított minket, hogy a titkárság tevékenységeinek középpontjában a jövőben is a kis- és közepes gazdaságok támogatása áll. Ennek jegyében szeretnénk a számukra meghirdetett pályázati kiírásokat tovább csiszolgatni, tökéletesítgetni, mégpedig olyan módon, hogy az általuk megfogalmazott igényeket is megpróbáljuk minél inkább beépíteni ezekbe a kiírásokba. Emellett természetesen az önkormányzatoknak nyújtott támogatási lehetőségeket is tovább kívánjuk vinni, hiszen a mezőgazdasági titkársághoz tartoznak azok az önkormányzatok számára kiírt pályázatok, amelyek felölelik például az ivóvízhálózatok korszerűsítését, a szennyvízelvezető-rendszerek bővítését, a határutak rendezését, vagy éppen az illegális hulladéklerakók felszámolását is – hangsúlyozta Ótott Róbert, aki az elmúlt négy évben kifejtett tevékenységét és a titkárság munkáját egyaránt igen eredményesnek értékeli.

– A mögöttünk álló négyéves ciklus elején elindult egy igen jelentős folyamat az öntözőrendszerek kiépítésével kapcsolatban, ami nemcsak a titkárság által kiírt pályázatoknak köszönhetően valósult meg, hanem fontos szerepet játszott benne az is, hogy megkezdődött az Abu Dhabi Fejlesztési Alap által támogatott kettős rendeltetésű kanálisrendszerek kiépítése. Mindez azért tekinthető rendkívül fontosnak, mert 2016 elején felmértük, mekkora Vajdaságban az öntözhető területek nagysága, és azt láttuk, hogy mindössze kb. 80 ezer hektárt ölel fel. Az elképzelésünk éppen ezért az volt, hogy a négyéves mandátum végéig ezt a számot megduplázzuk. Ez részben sikerült is, ami igen jelentős eredménynek számít. Vajdaság területén tizenhárom nagy projektum már befejeződött, további tizenegynek pedig a jövő év júniusáig kell véget érnie. Ha megvizsgáljuk, hogy ezeket a rendszereket hány évtizeddel ezelőtt építették ki, illetve újították fel, akkor pontosan láthatjuk, hogy a mögöttünk álló négyéves időszakban milyen komoly eredményeket értünk el ezen a téren. A másik kulcsfontosságú projektum, amely ugyancsak Vajdaság egész területét érinti, a jégelhárító rendszerek korszerűsítése. Tavaly kezdődött meg a Fruška gora-i radarközpont digitalizálása, amely ennek köszönhetően teljes mértékben automatizált jégelhárító rendszerrel rendelkezik majd, és ezáltal sokkal hatékonyabb jégvédelmet fog biztosítani. Vajdaság területén három nagy központ van, a bajsai, a szamosi és a Fruška gora-i, amelyek közül az utóbbi a jövő év közepére teljes mértékben megújul, a bajsai és a szamosi esetében pedig már elkészült a tervdokumentáció, így pontosan tudjuk, hogy az automatizálásuk 1,3 milliárd dinárba fog kerülni. Úgy gondolom, hogy ha ez a projektum az elkövetkező egy-két évben megvalósul, és ezáltal az egész Vajdaságot lefedő automatizált jégvédő rendszerrel fogunk rendelkezni, akkor az nemcsak a mezőgazdasági termelők számára lesz rendkívül fontos, hanem mindenki más számára is, hiszen ezek a központok védeni fogják a városainkat, az ingatlanainkat, az autóinkat és az egyéb értékeinket is a jégkároktól, azaz ilyen módon valamennyien a haszonélvezőivé válunk ennek a projektumnak. Az említettek mellett természetesen számos egyéb fontos projektum is megvalósult az elmúlt négy évben a tartományi mezőgazdasági titkárság jóvoltából, ráadásul ha összeszámolnánk, hogy hány ezer aláírt szerződésünk van a kistermelőkkel, akkor az már önmagában is kiválóan alátámasztaná a munkánk eredményességét, hiszen számos területen tudtunk nekik olyan támogatási lehetőségeket biztosítani, amelyek jelentős mértékben hozzájárultak a gazdaságuk fejlesztéséhez – magyarázta a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkárhelyettes, hozzátéve, az elkövetkező időszakban a legfontosabb feladatuknak azt tekintik, hogy tovább folytassák a megkezdett munkát.

– Igyekszünk feltárni, hogy melyek azok a területek, amelyeknek a támogatása érdekében akár újabb pályázatokat is kiírhatunk, vagy akár a már meglévő kiírásokat szélesíthetjük ki olyan módon, hogy azok a gazdák is lehetőséget kapjanak például különféle eszközök vásárlására, vagy egyéb fejlesztések megvalósítására, akik eddig nem részesülhettek támogatásban. A jövő évi költségvetés kidolgozása jelenleg is folyamatban van. Az abban foglaltak már nagyon sok mindent megmutatnak majd arra vonatkozóan, hogy a mezőgazdasági titkárság milyen eszközökkel rendelkezik a következő esztendőben. Abban bízunk, hogy még tovább bővülhetnek majd az általunk kínált lehetőségek! Nekünk, a Vajdasági Magyar Szövetség szakpolitikusainak természetesen továbbra is az lesz a feladatunk, hogy a vajdasági magyarság, ezen belül elsősorban a vajdasági magyar mezőgazdasági termelők érdekeit képviseljük. Ott leszünk azoknál az asztaloknál, amelyeknél a döntések születnek, és el tudjuk mondani, hogy milyen problémákkal küzdenek a vajdasági magyar gazdák, illetve megfelelő válaszlehetőségeket is tudunk kínálni ezeknek a problémáknak a megoldására. Ha minderre a partnereink is nyitottak lesznek, akkor az előttünk álló időszak igen sikeres lehet, ugyanis a VMSZ mezőgazdasággal foglalkozó szakpolitikusaiként az elmúlt évekhez hasonlóan az elkövetkező időszakban is igyekezni fogunk minél gyakrabban találkozni a gazdákkal annak érdekében, hogy segíteni tudjunk nekik a nehézségeik leküzdésében. Ez az a feladat, amelyet soha nem szabad elfelejtenünk, amelynek mindig ott kell lebegnie a szemünk előtt! – fogalmazott Ótott Róbert, a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság titkárhelyettese.