2021. január 27., szerda
TOPOLYA, KISHEGYES

Több mint 800 mezőgazdasági pályázatot adtak át

Interjú Kovács Viktorral, Topolya község mezőgazdasággal és gazdasággal megbízott tanácstagjával

Augusztusban nevezték ki Kovács Viktort Topolya község önkormányzatának mezőgazdasági és gazdasági ügyekért felelős tisztségviselőjévé. Az ifjú tanácstag gunarasi lakos, házas, és a következő év elejére várják párjával első gyermekük érkezését. Kinevezése után azonnal „mély vízbe” került, hiszen a kistermelőket támogató községi mezőgazdasági pályázat lebonyolításának ügyintézését, a beérkezett pályázatok elbírálását kell felügyelnie.

Kovács Viktor, a topolyai községi tanács mezőgazdasági és gazdasági ügyekért felelős tagja
Kovács Viktor, a topolyai községi tanács mezőgazdasági és gazdasági ügyekért felelős tagja

- Régebb óta van betekintésem a társadalmi folyamatokkal járó kötelezettségekbe, hiszen Gunarason a falu, illetve ifjúság összefogásáért tevékenykedem. Ezekre az előzetes tapasztalatokra is támaszkodva vállaltam el a megbízatásomat. Mindjárt egy felelősségteljes feladat hárult rám, a község mezőgazdasági pályázatának a lebonyolítása. Szerencsére a koronavírus okozta bevétel kiesés ellenére nem csökkent a korábban is meghatározott 14 millió dináros keretösszeg, és további jó hír, hogy mivel a múlt évinél is jelentősen nagyobb volt az érdeklődés a támogatás iránt, ezért további 2,5 millió dinárral bővítette a község a keretet. Ami azt jelenti, hogy mintegy 100 pályázóval többen, 813-an adták át az igénylést, mint tavaly. Mindazok, akik a pályázati feltételeket teljesítették, tehát formailag a megfelelő dokumentumokat adták át, illetve idejében nyújtották be a papírokat, megkapják az igényelt támogatást. Jelenleg még zajlik az átadott dokumentumok feldolgozása, várhatóan a kifizetéseket december közepe táján tudjuk elkezdeni, mint az elmúlt években is.
Milyen más feladatkör tartozik még a hatáskörébe?
– A községi önkormányzatnak rendelkeznie kell egy mezőgazdasági programmal, tervvel. Ennek a dokumentumnak a kidolgozása, finomítása is az én feladatom, aminek egyebek mellett tartalmaznia kell a mezőgazdasági termelők helyzetét a községben, de a kiadható, licitálható állami földekkel kapcsolatos adatokat is. Korábban a községben 13 ezer hektár állami földterületről beszéltünk, aminek a bérleti díja a községi önkormányzat költségvetését gyarapította. A vagyon-visszaszármaztatási folyamat következtében ebben a pillanatban valamivel több mint 2500 hektár adható bérbe Topolya községben. Tudni kell, hogy a procedúra lebonyolításában Topolya község az élen jár, és ez a még meglevő terület is idővel csökkenni fog. Az üggyel kapcsolatban fontos, hogy a már megkötött bérleti szerződések a lejártukig érvényesek, egyedül a régi-új tulajdonosoknak jelezniük kell a községi önkormányzat illetékes hivatalának vagy az illetékes minisztériumnak, hogy igényt tartanak-e a bérleti díjra.
A községi költségvetés egyik jelentős tétele volt az állami földek bérbeadásából származó bevétel, a lecsökkent terület miatti kiesés hogyan érinti a jövőben tervezett fejlesztéseket?
- Mi a jövőben is igyekszünk megvalósítani a község terveit. A fejlesztésre szánt pénzek továbbra is rendelkezésre állnak. Tény ugyan, hogy nem akkora arányban mint eddig, ugyanakkor úgy igyekszünk a költségvetési keretet elosztani, hogy megmaradjon az eddigi fejlődési lendület.
Hogyan hatott ki a gazdasági folyamatokra ez a vírussal terhelt időszak?
 A koronavírus miatt mindannyian tapasztalhatjuk, hogy Topolyán, de az egész régióban is visszafogottabban működik a gazdaság. Elképzelésem szerint ezt a területet a jövőben egy a községbeli mezőgazdasági ágazatot támogató, a rendkívül népszerű, vissza nem térítendő pályázati rendszerrel lehetne serkenteni. Topolyán az ipari parkban és a környékén tevékenykedő cégek azok, amik gazdasági tényezőkként húzóerők. A hamarosan bemutatásra kerülő, módosított községi költségvetés ugyan szűkebb keretet ad a helyi közösségeknek, de közvetlenül nem lesz hatással a gazdasági folyamatokra.