2021. január 23., szombat

Kombinált modellről online-ra

Némely felsőoktatási intézményekben már nem tartanak tantermi előadásokat és gyakorlatokat

A tanév elején a szerbiai egyetemi karok és a szakfőiskolák három modell szerint szervezhették meg az oktatást. A hagyományos, vagyis a tantermi, a kombinált és az online modell közül választhattak. Az intézmények többsége a kombinált oktatási modell szerint kezdte meg az új tanévet. A tantermi oktatás során szigorú járványügyi intézkedésekhez kell tartani magukat a hallgatóknak, a tanároknak és az intézmények alkalmazottainak is. Természetesen akadnak olyan intézmények is, amelyekben a szemeszter eleje óta csak online tartják meg az előadásokat és a gyakorlatokat, illetve olyanok is, amelyekben ,,minden maradt a régiben”, tehát a hallgatók és a tanárok az előadóteremben találkoznak egymással.

Dr. Námesztovszki Zsolt (Fotó: Gergely Árpád)
Dr. Námesztovszki Zsolt (Fotó: Gergely Árpád)

Néhány felsőoktatási intézmény az elmúlt napokban úgy döntött, hogy a kombinált (hibrid) modellről áttér az online oktatásra. A szabadkai Óvó- és Edzőképző Szakfőiskola csütörtökön arról értesítette a hallgatókat, hogy a járványügyi helyzet miatt hétfőtől, november 23-ától mindegyik előadás és gyakorlat online fog megvalósulni. Ez alól kivételt képeznek a konzultációk és a kollokviumok – megbeszélés alapján.

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon a múlt héten álltak át az online oktatásra. Dr. Námesztovszki Zsolt dékánhelyettes elmondta, hogy a tanév elején a kombinált modellel indultak, és csak a választható tantárgyakat tanították online.

– A szemeszter elején a kötelező tantárgyakat hagyományos módon, a kar épületében tartottuk meg, a választhatókat pedig online. A múlt csütörtökön átálltunk az online oktatásra. Jó hír az, hogy most már egységes platformot használunk, és azt látom, hogy a kollégák is egyre jobban belerázódnak az online órákba. Főleg videókonferenciák segítségével oldják meg az előadásokat. Emellett a felhőalapú dokumentumtárolást is használják, elküldik az anyagot a hallgatóknak. A legnagyobb gond a gyakorlati oktatás megszervezése, mert a hallgatóink az iskolákban és az óvodákban szerzik meg azt a tapasztalatot, amely a későbbi munkájukhoz szükséges. Tavasszal ezt úgy oldottuk meg, hogy a hallgatóink az iskolákban segítettek a tanároknak megoldani a különböző feladatokat a távoktatás során. Valószínűleg most is hasonló megoldást fogunk választani – tudtuk meg a dékánhelyettestől. Mint hozzátette, nemcsak az alap- és a mesterképzés előadásai, gyakorlatai kerültek át a virtuális térbe, hanem a kar továbbképzései is. Ezeken kis csoportokban dolgoztak a hallgatókkal, ám a jövőben online folyik tovább a munka.

Dr. Fürsztner Igor (Fotó: Gergely Árpád)
Dr. Fürsztner Igor (Fotó: Gergely Árpád)

A Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán továbbra is a kombinált modell szerint folyik az oktatás. Dr. Fürsztner Igor szerint a hallgatók az egyik napon csak online vesznek részt az órákon, a következő nap pedig élőben.

– Mindezt addig fogjuk csinálni, amíg nem kapunk olyan utasítást, hogy teljesen át kell térnünk az online oktatásra. A nagy létszámú csoportok most is online hallgatják az adott előadást. A legnagyobb tantermünk 200 négyzetméteres, itt maximum 50 főnek tudnánk órát tartani. Például a matematika, fizika és a számítástechnika alapja előadások, amelyekre sok hallgató jár, online folynak, a gyakorlatok pedig élőben. Az, hogy egy-egy óra online vagy élőben megy, a hallgatók létszámától függ, nem pedig attól, hogy előadásról vagy gyakorlatról van szó – nyilatkozta lapunknak a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola igazgatója.