2021. január 18., hétfő

Nagy infrastrukturális beruházást terveznek

Adán a köz- és a magánszféra együttműködésével több jelentős közműfejlesztést valósítanának meg

Az adai önkormányzat az elkövetkező három-négy évben mintegy 20 millió eurót költene a köz- és a magánszféra együttműködésével a teljes községi vízvezeték cseréjére, Adán és Moholon a hiányzó szennyvízcsatorna kiépítésére, a moholi szennyvíztisztító kapacitásának a bővítésére, illetve a csapadékvíz elvezetésére szolgáló nyitott csatornák rendbetételére.

Az elkövetkező években mintegy húszmillió eurót költenének infrastrukturális beruházásokra
Az elkövetkező években mintegy húszmillió eurót költenének infrastrukturális beruházásokra

A terv megvalósításához első lépésként a képviselő-testület a legutóbbi ülésén határozatot fogadott el a köz- és a magánszféra együttműködésére vonatkozó projektjavaslat kidolgozásáról, illetve határozott Bilicki Zoltán adai polgármester vezetésével a hétfős szakértői csoport megalakításáról is. A képviselők továbbá megszavazták a 2021–2027-es időszakra Ada község fejlesztési tervének kidolgozását, amely törvényes kötelezettsége is a helyi önkormányzatnak. Bilicki Zoltán a határozatjavaslatok indoklásában elmondta, a község fejlesztési tervének kidolgozása három hónapig tart, s utána a közvitát követően még az idén vagy a jövő év elején szavazhat róla a képviselő-testület. Közölte, hogy a köz- és a magánszféra együttműködésével tervezett, mintegy 20 millió euró értékű beruházás az elmúlt évtizedek legnagyobb beruházása lesz a községben. Kiemelte, hogy szeretnék az elkövetkező fél évben előkészíteni a szükséges dokumentumokat, és ha a szerb kormány is jóváhagyja a beruházást, akkor jövő tavaszon vagy nyáron belekezdetnének a munkálatokba, amelyeket magántőke bevonásával finanszíroznának. Az elképzelés szerint a beruházás megvalósítása után magánpartner üzemeltetné meghatározott ideig a kiépített közműveket és fizettetné meg a szolgáltatási díjat. Bilicki Zoltán hangsúlyozta, a szolgáltatás díját viszont továbbra is a községi képviselő-testület szabná meg. A polgármester megjegyezte, hogy a beruházások kivitelezését a magántőke bevonásával szeretnék felgyorsítani, és befejezni a 2024-es mandátum végéig, hogy magasabb életszínvonalat biztosítsanak a lakosságnak.

Az adai képviselő-testület egyébként összesen huszonnégy napirendi pontról döntött az ötödik ülésen. Megszavazták egyebek között a községi költségvetés 2019-es évi zárszámadását is. Ezek szerint az önkormányzat bevétele 602 millió, a kiadása pedig 619 millió dinár volt, a kiigazítások után a költségvetési többlet összege 19,8 millió dinár lett.

A testület elfogadta a Standard kommunális közvállalat 2019-es évi ügyviteli jelentését, amely alapján a közvállalat több mint 3 millió dinár nyereséggel zárta az évet. Megszavazta az Adica üdültetési közvállalat 2019-es ügyviteli jelentését is, amely szerint a közvállalat 1,28 millió dináros nyereséget ért el. Ebből az összegből a testület jóváhagyásával a közvállalat 61 445 dinár nyereséget fizetett be a községi költségvetésbe.

A képviselő-testület elfogadta a Čika Jova Zmaj Iskoláskor Előtti Intézmény munkajelentését a 2019/20-as tanévről, és megszavazta a 2020/21-es tanévre vonatkozó munkatervét, illetve jóváhagyta a szociális gondozói központ tavalyi munkajelentését és idei munkatervét is. Végezetül a képviselők megalakították a községi képviselő-testület bizottságait, kinevezték a tagjait, így ezentúl kilenc bizottság működik majd az adai képviselő-testület keretében.