2023. június 9., péntek

Vállalkozási ismeretszerzés korszerű módon

Bárki számára elérhető a Prosperitati Alapítvány kezdő vállalkozókat segítő projektuma

A héten mutatta be és indította útjára legújabb, a tudásszerzésre összpontosító projektumát, a Vállalkozz, Vajdaság! elnevezésű, online vállalkozó-képzési, illetve vállalkozásfejlesztési programot a Prosperitati Alapítvány. Utóbbi alapját képezi majd annak a 420, kezdő vállalkozó online képzésének és vizsgáztatásának, akik az alapítvány közelmúltban lezárult pályázatának keretében pályáztak. Az elmondások szerint azonban ezzel párhuzamosan, és ezt követően, a vállalkozásfejlesztési felület bárki számára elérhető, nemcsak az alapítvány aktuális pályázói számára. A projektum megvalósítását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta.

A Prosperitati Alapítvány újabb, online vállalkózóképzési programjának szerdai bemutatóján  (Fotó: Gergely Árpád)

A Prosperitati Alapítvány újabb, online vállalkózóképzési programjának szerdai bemutatóján (Fotó: Gergely Árpád)

A képzési felületet, vajdasági szakemberek bevonásával, a Pro Scientia Naturae Alapítvány dolgozta ki. A Vállalkozz, Vajdaság!(https://vallalkozzvajdasag.prosperitati.rs/) térítésmentesen, egyszerű regisztrációt követően elérhető vállalkozásfejlesztési program jelenleg öt különböző témakörben kínál fel ismereteket: vállalkozói kompetenciák, adózási ismeretek, üzleti tervezés, könyvelés és munkaviszony. A Prosperitati Alapítvány közvetítésével és a Magyar Kormány támogatásával megvalósuló gazdaságfejlesztési program keretében nem ez az első, a tudásszerzés céljából kidolgozott és a közösségnek felkínált projektum. Az alapítvány a korábbiakban egyebek mellett online gazdaképzést tett elérhetővé, megszervezte a mentorprogramot, valamint elemként emelte be a képzést, illetve a megszerzett tudás számonkérését a kezdő vállalkozók támogatását megcélzó projektumokba.

A képzési felület alkalmi bemutatója alkalmával elhangzott, hogy ez a projektum, immár sokadszorra, a fiatalokat és a kezdő vállalkozásokat szólítja meg, „hiszen a nemzetpolitika elképzelhetetlen a fiatalok és a gyermekek bevonása nélkül, a jelen és a jövő csakis általuk valósítható meg”.

SZITUÁCIÓ ALAPÚ KÉPZÉSI TUDÁS

Az új projektum kapcsán dr. Lengyel László, a Pro Scientia Naturae Alapítvány ügyvezetője lapunknak nyilatkozva fontosnak tartotta elmondani, hogy az alapítvány, a Szent István Egyetem Zentai Konzultációs Központjának tevékenységét támogatva, az esetek többségében olyan tanácsadókat alkalmaz, akik az adott tudást a gyakorlatban, illetve a terepen tudják alkalmazni, valamint részt vesznek a szakmai képzésekben. Az alapítvány folyamatosan igyekszik felkutatni ezeket a szakembereket, majd bevonni őket az alapítvány különböző programjainak a megvalósításába – tette hozzá Lengyel László, mondván, hogy ugyanennek az elvnek a nyomán dolgozták ki az online gazdaképzést, valamint a vállalkozók számára kialakított képzésüket.

– Természetesen nem lehet ugyanazzal a módszerrel megközelíteni egy gazdát és egy vállalkozót. A vállalkozók hajlamosak több szemszögből megközelíteni egy-egy témát, felülvizsgálni, hogy a különböző döntéseknek milyen következményei lehetnek. Mivel a vállalkozói gondolkodás és döntéshozatal különleges módszertant igényel, ezért választottuk ezúttal az úgynevezett szituáció alapú képzési modellt. Ennek keretében nem mi mondjuk meg a képzésben résztvevőnek, hogy mit kell tennie, hanem különböző lehetőségeket kínálunk fel. Például elmondjuk, hogy vannak különböző személyiségtípusok, de különböző vállalkozási típusok is, ezeken belül különböző előírások hatályosak, amelyek keretében megfelelő lépéseket szükséges megtenni. Mindezekből a halmazokból a felhasználó kiválaszthatja a saját magának megfelelő lépéseket, így számos megoldást próbálhat végig a rendszeren belül, és kiválaszthatja a saját egyéniségének legmegfelelőbb vállalkozási formát. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy azok, akik végigcsinálják a képzést, szembesüljenek önmagukkal, saját gondolkodási és döntési típusukkal, és végezzék el azokat a lépéseket, amelyek a valós életben is várnak rájuk, ha vállalatot alapítanak. Jó, ha valaki figyelmezteti a kezdőt az esetleges buktatókra és mindarra, amiről vállalkozóként nem szabad megfeledkeznie. Nem az a cél, hogy mindenkit vállalkozásra ösztönözzünk, hanem az, hogy tudatossá tegyük a vállalkozói szférában jellemző elvárásokat, veszélyeket, további lehetőségeket. Ez a rendszer módszertanában és tartalmában is ezt szolgálja. Az online oktatási tér egy oktatási szoftverre épül, amelynek a használati engedélyét béreljük. Ebbe ágyaztuk bele a videófelvételek formájában elérhető, továbbá az írásos tananyagot. Dinamikus rendszerről van szó, amelyet folyamatosan bővíteni, frissíteni és alakítani lehet – taglalta Lengyel László.

Válaszolva arra a kérdésünkre, hogy kiknek ajánlaná a képzés elvégzését, a projektum kidolgozásáért felelős alapítvány ügyvezetője azt mondta, hogy elsősorban a fiataloknak, „akik egyelőre még nem döntöttek, hogy inkább egy közalkalmazotti munkahelyet választanának, amelynek keretében mindennap ugyanazt a monoton munkát végzik majd, vagy inkább létrehoznának egy saját vállalkozást” Jó lenne, ha a fiatalok megismernék a környezetet, amelyben élnek, és mielőtt minden további nélkül azt mondanák, hogy itthon nincsen lehetőség a boldogulásra, esetleg ráébrednének, hogy ez talán mégsem így van – emelte ki Lengyel László.

A XXI. SZÁZAD FIATALJAINAK

Kulcsár Sarolta, a Pro Scientia Naturae Alapítvány munkatársa a munka koordinálásáért, valamint az online képzés módszertanának a kialakításáért volt felelős. A vele folytatott beszélgetés során kiderült, hogy megrendelőként a Prosperitati Alapítvány meghatározta, hogy elsősorban a kis- és kezdő vállalkozókat szeretné célcsoportként megszólítani.

– Ebből egyértelművé vált, hogy a képzési felülettel elsősorban a fiatalokat szeretné megszólítani az alapítvány. Ebből kiindulva felmértük, hogy mik a fiatalok elvárásai a XXI. században, milyen módszertannal jutnak információhoz, és milyen módon építik bele az új ismeretek megszerzését a mindennapjaikba. Három nagy egységet határoztunk meg csapásvonalként a módszertanos kollégákkal karöltve. Az elsődleges szempont az volt, hogy írott tananyagra mindenféleképpen szükség van, ugyanis ha valaki el szeretne mélyülni az új ismeretek megszerzését szolgáló anyagban, akkor fontos, hogy az le legyen írva, azt bármikor megnyithassa és részleteiben vehesse át. Azt is eldöntöttük, hogy a rövid videók rögzítése szintén fontos eleme a rendszernek. Ezeket egy virtuális stúdióban helyeztük el. Az előadóval rögzítették az oktató tartalmú videófelvételeket, míg a virtuális stúdióban, a háttérben, láthatók a megértést segítő prezentációk. A harmadik csapásvonal a megszerzett tudás számonkérése, nemcsak oly módon, hogy amikor lezárul egy-egy képzés, akkor számon kérjük a tudást, hanem magába a képzésbe is gyakorlást építettünk bele, a végén pedig a teljes tudásanyagot számon kérjük. Így lehet eljutni a tanítástól a megtanításig, hiszen ellenőrizni tudjuk, hogy a befogadó megértette-e azt, amiről az előadó beszélt. Egy kezdő vállalkozóban számos kérdés merül fel, nagy benne a bizonytalanság, gyakran fél attól, hogy valamit rosszul csinál és emiatt esetleg megbüntetik, vagy rossz döntést hoz. Ezen, a kezdő vállalkozó számára idegen úton segítenek az előadók és maga a program. A felhasználó találkozik magával az oktatással, valamint a gyakorlással, de a számonkéréssel is. A három előadóval találkoznak majd azok is, akik a kezdő vállalkozók számára meghirdetett pályázat keretében pályáztak, és most részt vesznek a képzésben – számolt be a részletekről Kulcsár Sarolta.

Az alapítvány munkatársa a folytatásban fontosnak tartotta aláhúzni, hogy függetlenül attól, hogy ki pályázott a Prosperitati Alapítvány nemrég lezárult kiírásának keretében és ki nem, az oktatási felület kipróbálására biztat mindenkit, aki még csak fontolgatja a vállalkozásalapításnak a lehetőségét. Megtörténhet, hogy olyan kérdésre kapnak választ, amire nem is gondoltak volna – tette hozzá Kulcsár Sarolta, mondván, hogy a programot lezáró, szituáció alapú játékot egyszerű elvégezni, ám ennek során már olyan döntéseket szükséges hozni, amelyeket egy vállalkozónak a valós életben is meg kell hoznia.

ÖNFOGLALKOZTATÓ AZ ÖNFOGLALKOZTATÁSRÓL

Kaszás Judit okleveles közgazdász egyrészt az oktatási anyag összeállításában vett részt, másrészt pedig a program három oktatójának az egyike. Lapunknak nyilatkozva megerősítette, hogy 22 év munkaviszony után 2000-ben lett magánvállalkozó, akkor nyitotta meg tanácsadói kft-jét. Mint arra rámutatott, így a csaknem húsz év alatt a saját bőrén is tapasztalhatta a vállalkozói lét szép és kevésbé szép oldalait. Kaszás Judit a folytatásban kiemelte, hogy mindemellett, közgazdászként és tanácsadóként, azt is megtapasztalta, hogy mi az, amire a leendő vállalkozóknak mindenféleképpen érdemes felhívni a figyelmüket, lehetőleg még a cégalapítás előtt. A cégbejegyzés csupán formális lépés, ezért lényeges előtte informálódni az egyes jogi formákra jellemző alapítási, adózási és könyvelési szabályokról – emelte ki Kaszás Judit.

– Ez főként azért fontos, hogy mindenki a neki legmegfelelőbb jogi formát válassza. Sokszor ugyanis itt hibáznak a vállalkozók. A személyes célok megfogalmazása is lényeges, mert azt össze kell egyeztetni a vállalati célokkal. Minden vállalkozónak célja a sikeres vállalkozás. Ezért elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés. A későbbi vállalkozói döntések meghozatalakor is szükség van információra, tudásra. Fontos a vállalkozáshoz szükséges ismereteknek és tudásnak a bővítése, valamint a személyes készségeknek a fejlesztése. Nem kell mindenben a legjobbnak lennie egy vállalkozónak, a vállalkozás ugyanis csapatmunka. A Prosperitati Alapítvány 2016 óta támogatja a kezdő vállalkozókat eszközbeszerzés terén, valamint ingyenes vállalkozói képzéssel, tanácsadással. A képzői, tanácsadói munkában folyamatosan részt vettem, így még jobban betekintést nyertem a leendő vállalkozók információigényébe, láttam melyek a leggyakrabban elkövetett hibák. Ezért igyekeztünk a Vállalkozz, Vajdaság! program keretében olyan képzés létrehozására, amely hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozók tisztában legyenek az egyes működési formák (egyéni vállalkozó PR, aki átalányban fizeti az adót, egyéni vállalkozó, aki könyveket vezet, vagy jogi személy kft.) előnyeivel, hátrányaival; tudatosan, megfontoltan indítsák el vállalkozásukat; ne kövessék el a leggyakoribb hibákat; lerövidítsék a célok megvalósításához vezető utat; csökkentsék a kockázatokat; választ kapjanak azokra a kérdésekre, amelyek megfogalmazódnak bennük a vállalkozás elindítása és fejlesztése során; olyan információkkal szolgáljunk, amelyek elengedhetetlenek a vállalkozás törvényes és sikeres működéséhez – fogalmazott Kaszás Judit.

FELHASZNÁLÓBARÁT ÉS JÁTÉKOS KÉPZÉS

Dr. Námesztovszki Zsolt, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának pénzügyi és fejlesztési dékánhelyettese az informatikai háttérért felelős csapatot irányította. Mint elmondta, négyen voltak tananyagfejlesztők, Kovács Cintia, Urbán Dorottya és Boros Orsolya működött vele együtt ezen a területen. Az említett szakértők az MTTK volt hallgatói, és a múlt év októbere óta nagyon sok online képzést, illetve tananyagot készítettek – derült ki a folytatásban.

– A felület kidolgozása során az egyik szempont az volt, hogy a rendszer és az alkalmazott módszertan is alkalmas legyen nagyszámú hallgató kiszolgálására. Platformként az egyik legkomolyabb ilyen jellegű felületet használtunk, de a platform mellett nagyon fontos az alkalmazott módszertan is. Úgy gondolom, hogy a felület letisztult és intuitív, ezért könnyen használható. Próbáltuk a saját kutatásainak eredményeit, de a nemzetközi kutatások eredményeit is alkalmazni a felületen. Fontos, hogy az oktatóvideók jelentősen rövidebbek, mint a hagyományos iskolában megszokott, 45 perces előadás. Nagyon sok a tudásellenőrzés és a visszacsatolás, mivel így érhető el, hogy a hallgatók folyamatosan aktívak legyenek. Amire külön büszkék vagyunk, azok a saját fejlesztésű űrlapjaink, amelyek segítségével magyarul elsőként számolhatók ki a szerbiai törvények szerint a különböző pénzügyi értékek (a nettó és a bruttó közötti különbség, minimálbér), valamint lefejlesztettünk egy önismereti tesztet is, amelyik a beérkező válaszok alapján jellemzi a tanulókat. A szituációs tanulási helyzet a kurzus zárásaként, úgy gondolom, hogy az egyik erőssége a képzésnek, mivel az elsajátított ismeret alapján, a saját elképzelések és lehetőségek függvényében, döntéseket kell hozni egy szimulált helyzetben, és természetesen a döntések következtében egyéni tanulási utakat járnak be a felhasználók. Ez a folyamat segíthet elkerülni a vállalkozásindítással kapcsolatos hibákat és zsákutcákat. Emellett a három vállalkozástípust három kitalált karakter, nevezetesen Pausál Paula, Vállalkozó Valentin és KFT Károly formálja meg, akik végigkísérik a kurzust, és mindegyik karakternek van egy életútja és története. Úgy gondoltuk, hogy mivel kezdő vállalkozók az elsődleges célcsoportunk, az ilyen játékosítás még belefért, és jobban rögzül a tanulókban a három vállalkozási forma sajátossága – részletezte Námesztovszki Zsolt.

Válaszolva arra a kérdésünkre, hogy milyen egy jó online oktatási felület és miként lehet elérni, hogy ezek ugyanannyira hatékonyak legyenek a tudás megszerzése szempontjából, mint a hagyományos, tantermi oktatás, beszélgetőpartnerünk kifejtette: nagyon fontos, hogy a rendszer interaktív legyen, folyamatosan visszajelzéseket adjon a tanulás sikerességét illetően. Az oktatóvideókat magasan képzett szakemberekkel együtt dolgozták ki, majd arra törekedtek, hogy ezek technikailag és szakmailag is tökéletesek legyenek. Az egyéni igényeknek megfelelő és testre szabott felületek, mint például az említett űrlapok vagy szituációs tanulási formák, szintén erősítik a rendszer hatékonyságát – tette hozzá Námesztovszki Zsolt, aki azon kérdésünkre válaszolva, hogy mit üzenne azoknak, akik kipróbálnák a felületet, ám nem jártasak az informatika világában, leszögezte: az informatika nagyon sokat változott az elmúlt évtizedekben.

– Sokaknak az informatikáról a kódolás és a programozás, esetlegesen az oktatásban megélt kudarcok jutnak eszükbe, ám ezek a mai rendszerek már könnyen használhatók és nincs szükség ilyen ismeretekre, úgyhogy az üzenném, hogy vágjanak bele. Külön erőssége a rendszernek, hogy reszponzív, tehát számítógépen, okostelefonon vagy táblagépen is jól használható, sőt, a rendszer rögzíti a tanulási folyamatot, így például ha telefonon folytatjuk a tanulást, akkor ott folytatjuk, ahol mondjuk a számítógépen felhagytunk vele. Szánjanak rá néhány órát és meg fognak bizonyosodni arról, hogy a rendszer felhasználóbarát és könnyen használható – fogalmazott Námesztovszki Zsolt.