2024. június 16., vasárnap

U službi nacije i njene inteligencije

Studentski dom „Evropa” je dobio nagradu „Mladi za građansku Mađarsku”

OVOM NOVINSKOM ČLANKU PRIPADA I FOTO GALERIJA.

Fondacija za građansku Mađarsku iz Budimpešte dodelila je Studentskom domu „Evropa” iz Novog Sada nagradu „Mladi za građansku Mađarsku”. Studentski centar „Studentski dom »Evropa« – Európa Kollégium” je otvoren 2015. godine za studente, kojima je maternji jezik mađarski i koji studiraju u Novom Sadu. Ovaj studentski dom može da primi 380 studenata u svojih 190 dvokrevetnih soba. Takođe ima program naprednih studija, u kojem veliku ulogu igraju mađarski duh, izgradnja zajednice, inkluzija, stručnost i javni život.

(Fotografija Edvarda Molnara)

(Fotografija Edvarda Molnara)

Predstavnici studentskog doma primili su nagradu u sedištu Fondacije za građansku Mađarsku. Nagrada se svake godine dodeljuje osobama mlađim od 35 godina ili zajednici koja se sastoji pretežno od mladih do 35 godina, koji svojim ličnim primerom stvaraju duhovne i ljudske vrednosti koje prevazilaze sadašnjost, i čije aktivnosti izrazito odaju karakter jedne građansko-hrišćansko-nacionalne vrednosne zajednice u bilo kojoj oblasti života, bilo da se radi o naučnoj, javnoj, umetničkoj, dobrotvornoj ili društvenoj delatnosti. Među dosadašnjim dobitnicima nagrada su Savez „Rakoci”, Fondacija „U srcu Evrope”, Savez izviđača zakarpatskih Mađara i Savez mađarskih izviđača Rumunije.

Na dodeli nagrada Laslo Kever, predsednik parlamenta Mađarske i predsednik upravnog odbora Fondacije za građansku Mađarsku, pohvalio je aktivnosti Studentskog doma „Evropa”.

– Vojvođanski Mađari nemaju samostalnu visokoškolsku ustanovu na svom maternjem jeziku, ali je Savezu vojvođanskih Mađara i Nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine prioritet bio osnivanje jednog studentskog doma sa velikim smeštajnim kapacitetima u Novom Sadu, koji se smatra univerzitetskim gradom, sa mađarskim jezikom i duhom, kao i dobro funkcionišućim sistemom kolegijuma naprednih studija, pre svega za studente koji studiraju u visokoobrazovnim ustanovama u Srbiji, a to je važno i sa stanovišta konkurentnosti Mađara Vojvodini, rekao je on. On je dodao da vlada Mađarske kontinuirano obezbeđuje sredstva neophodna za rad ovog studentskog doma.

Nagradu su uručili Laslo Kever i Katalin Šmitne Makrai, bivša dobitnica nagrade za građansku Mađarsku.

Nagradu je preuzela Ildiko Šnejder-Šara, direktorica Studentskog doma „Evropa”, koja je u svom govoru rekla da studentski dom ne funkcioniše samo kao smeštaj sa studente.

– Sledeće godine obeležavamo 10 godina postojanja naše ustanove, toliko godina radimo za naciju i njenu inteligenciju. Iako radimo kao studentski dom, naša misija daleko prevazilazi pružanje udobnog smeštaja za mlade ljude i studente. Bavimo se negovanjem talenata, kao i radom sistema kolegijuma za napredne studije, i uvereni smo da ako naša zajednica raspolaže sa intelektualcima, koji su samouvereni, jaki u svom nacionalnom identitetu, stručno razvijeni, obrazovani i privrženi domovini i našoj hrišćanskoj veri, tada je razvoj i opstanak naše zajednice zagarantovan. Nismo sami u svojim aktivnostima, mnogi ljudi su radili i rade da bi se postigli ovi rezultati, rekla je Ildiko Šnejder-Šara, koja se, između ostalih, zahvalila i državnom sekretarijatu za nacionalnu politiku Mađarske, dr Balintu Pastoru, predsedniku SVM-a, koji je predložio Studentski dom „Evropa” za ovo priznanje, a govorila je i o Ištvanu Pastoru, koji je mnogo učinio za nastanak i funkcionisanje ove ustanove.

(Fotografija Edvarda Molnara)

(Fotografija Edvarda Molnara)

Na ovoj dodeli nagrada bio je prisutan i Balint Pastor.

– U Budimpeštu je danas došlo ono najbolje iz Evrope, Evropa koja i dalje veruje u nacionalne, hrišćanske i građanske vrednosti, i ne samo da veruje u njih, već i radi za njih. A ova Evropa je Studentski dom „Evropa”, i nadamo se da će Evropa uzeti za primer Studentski dom „Evropa” i vratiti se svojim tradicionalnim vrednostima, rekao je predsednik stranke, od koga smo saznali i da će biti postavljena statua Petera Pazmanja, koja će biti otkrivena u Studentskom domu „Evropa” u sredu.

Nyitókép: (Fotografija Edvarda Molnara)