2024. június 21., péntek

Emelkedett a bírák száma

Munkatársak jelentkezését várja az Óbecsei Alapfokú Bíróság

2014. január 1-je óta, miután visszaállították Óbecse község területére a bíróságot, egészen a tavalyi év végéig hét bíró dolgozott az Óbecsei Alapfokú Bíróságon és a törökbecsei bírósági egységben. A Legfelsőbb Igazságügyi Tanács határozatával összhangban nyolc bíróra bővítették a bíróság összetételét. A Bírói Főtanács tavaly választotta meg Búcsú Árpád bírót az Óbecsei Alapfokú Bíróság elnökévé. A bíróság elnöke lapunknak nyilatkozva kiemelte, hogy a múlt hét folyamán kiírták a pályázatot a jelenleg betöltetlen két felső segédbíró munkahelyére, a pályázat május 7-éig áll nyitva. Ha az igazságügyi minisztérium jóváhagyja a bővítést, akkor a bíróság pályázatot ír ki a bírósági titkári állás betöltésére is. 

– A felső segédbírói munkahely betöltésére jogi egyetemet végzett személy pályázhat, ha letette az igazságügyi szakvizsgát, és legalább kétéves, jogi munkakörben szerzett tapasztalata van. Ha akad olyan fiatal, aki az alábbi feltételeknek eleget tesz, és akit érdekel a bírósági munka, esetleg később bíró szeretne lenni, az vegye fel velünk a kapcsolatot, tájékozódjon, illetve kövesse az erre vonatkozó pályázatokat! A felső segédbíró munkaköri feladait képezi, hogy a bíró megbízásából vezetheti a peren kívüli eljárásokat, bizonyos eljárási cselekményket végezhet. Főtárgyalást nem vezethet, de segít a bírónak a jogi aktusok előkészítésében, ítéleteket, határozatokat készít elő a bírónak, illetve jogi kérdésekre keresi a választ. Tehát a bírónak az egyik legközvetlenebb segédje, a jobb keze. A bírói kar viszonylag magas kort ért meg Szerbiában, és a következő hét-nyolc évben várhatóan a bírók körülbelül 60 százaléka eléri a nyugdíjaztatási korhatárt. A bírók felső munkakorhatárát a törvény 65 évben határozta meg. Alapfokú és felsőfokú bíróságokon, miután a bíró elérte a felső korhatárt, nem dolgozhat tovább, nyugdíjba kell vonulnia. Kizárólag a legfelsőbb bíróságon van arra lehetőség, hogy még egy pár évvel meghosszabbítsa a munkaviszonyát. Várhatóan az elkövetkező években folyamatosan megüresednek majd a bírói munkahelyek, és ezen megüresedett bírói helyek betöltésére folyamatosan ki fogják írni a pályázatokat. Az Óbecsei Alapfokú Bíróságon az egyik bíró már jövőre eléri a nyugdíjkorhatárt, a másik kolléga három év múlva, míg a harmadik hét év múlva. A Zentai Alapfokú Bíróságon is hasonló a helyzet, ott is három-négy bíró az elkövetkező 4–6 évben el fogja eléri a nyugdíjaztatási korhatárt. A jogásztársadalomnak utánpótlásra van szüksége, ennek érdekében létrehozták a jogász- és egyéb ösztöndíjakat – közölte Búcsú Árpád.

Az Óbecsei Alapfokú Bíróság évek óta egy gyakornokkal sem tudott munkaviszonyt létesíteni. A bírói testület munkáját jelenleg 14 tanácsnok (ülnök) segíti, akik közül 13-nak az idén decemberben lejár a megbízatása. A bírósági ülnököket a polgárok közül választják törvényben előírt feltételek mellett. A bíróság elnöke felhívta a figyelmet, hogy azok a személyek, akik szeretnének tanácsnokként részt venni a bíróság munkájában, kövessék a bíróságok és a Legfelsőbb Igazságügyi Tanács internetes oldalait, ahol majd közzéteszik ezeket a pályázatokat.

– A jelenlegi nyolc bíróból kettő főleg Törökbecsén dolgozik, míg a többiek elsősorban Óbecsén. Léteznek bizonyos átfedések, tehát egyes bírók, akik egyébként Óbecsén dolgoznak, a törökbecsei illetékességű ügyeik tárgyalására Törökbecsére utaznak. A nyolc bíróból hárman a büntetőosztályon dolgoznak, a többiek pedig a peres osztályon. Mivel kis bíróságról van szó, egyes bírók kénytelenek mindkét ügyfajtával párhuzamosan foglalkozni. Ez a kis bíróságok „szépséghibája”, mert nem tudjuk oly módon megszervezni a munkát, hogy az eljáró bírók csak egyfajta ügyre szakosodjanak. Az Óbecsei Alapfokú Bíróságnak jelenleg összesen 32 foglalkoztatottja van, nagy többségük Óbecsén dolgozik. Közülük 25-en állandó munkaviszonyban vannak. Viszonylag idősebb korosztályról van szó, és várható, hogy a soron következő évek folyamán nyugdíjaztatásokra kerül sor, így várni fogjuk majd azoknak az érdeklődőknek a jelentkezését, akik a bíróságon szeretnének dolgozni. Természetesen állami szervben nem egyszerű munkaviszonyt létesíteni, külön minisztériumi engedély kell a munkahelyek betöltéséhez, bizonyos feltételek alapján. A bíróságon más munkahelyekhez hasonlóan kevés az ügyfelekkel közvetlenül magyar nyelven kommunikálni tudó alkalmazott – mondta az Óbecsei Alapfokú Bíróság elnöke.

A tavalyi év során emelkedett a tárgyak száma az Óbecsei Alapfokú Bíróságon. A 2023. év folyamán 5628 új tárgyat jegyeztek, míg ez a szám 2022-ben 5494 volt. 

– A 2023. évet nem teljes létszámmal teljesítettük, 2022 szeptemberében és októberében ugyanis két bírónő elérte a nyugdíjkorhatárt. Ebből kifolyólag bizonyos lemaradások is keletkeztek. Ha az eredményeket számok formájában értékeljük, akkor a számok relatív – viszonylagos – értelmében romlott a bíróság eredménye. 2022 végén négy százalék volt a régi ügyek aránya az összes ügyhöz viszonyítva, míg 2023-ban ez az arány 6,4 százalékra emelkedett. Az eredményeket a számok abszolút értelmében értékelve, a régi tárgyak számát tekintve viszont csökkenés történt. 2022 végén 88 régi, nem befejezett tárgy volt folyamatban a bíróságon, míg 2023 végére ez a szám 77-re esett vissza. Ez azt jelenti, hogy sokkal több megoldatlan tárgyunk volt 2022 végén, mint 2023 végén. Az ügyek típusát illetően elmondható, hogy a 2023. év folyamán a peres, „P”-s ügyekből 476 ügyet oldottunk meg, „P1”-es ügyekből 36-ot, „P2”-es ügyekből, amelyek az úgynevezett családi ügyek, 282-t, büntetőből pedig 321 ügyet oldottunk meg. Az általános peres eljárásokban csökkenés történt abból kifolyólag, hogy a 2022. év folyamán lezajlott az úgynevezett banki perek nagy része, amelyekben a polgárok a bankokat perelték különféle kamatszámítási szabálytalanságok miatt. A büntetőügyek esetében viszont mintegy 25 százalékos emelkedés tapasztalható, ennek jelentős részét a családon belüli erőszakos bűncselekmények képezik. Általánosságban elmondható, hogy azért is emelkedett a megoldott ügyek száma, mert csökkent a hátramaradt, régi ügyek száma. 2019 és 2022 között a bíróság évente átlag 5500 új tárgyat kapott – fogalmazott Búcsú Árpád.

Az Óbecsei Alapfokú Bíróság főépülete 1906-ban épült, és legutóbb 1983-ban végeztek rajta felújítást. Ez az objektum műemlékvédelem alatt áll, ezért a rekonstrukciójához a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet jóváhagyása is szükséges. Az idő vasfoga nyomot hagyott rajta, és volt egy időszak, amikor az épület az állapota miatt a járókelőkre közvetlen veszélyt jelentett. Annak érdekében, hogy legalább részben biztosítsák a létesítményt, és megakadályozzák a járókelők sérülését, az Óbecsei Alapfokú Bíróság mintegy 160 ezer dináros támogatást igényelt az illetékes minisztériumtól a homlokzat tatarozására. Emellett rendezték a bíróság levéltárát is, amelyre 890 ezer dinárt különített el a minisztérium, mondta Búcsú Árpád. Hozzátette, ígéretet kapott arra, hogy az igazságügyi minisztérium kiemelt prioritásként kezeli az Óbecsei Alapfokú Bíróság épületének a felújítását, amely a becslések szerint több millió dinárba kerül majd.

Nyitókép: Búcsú Árpád, az Óbecsei Alapfokú Bíróság elnöke (Fotó: Kancsár Izabella)