2024. június 13., csütörtök

Vajdaság Vizei: folyamatban a vízelvezetési díjakról szóló végzések küldése

A Vajdaság Vizei Közvállalat megkezdte a 2023-as és 2024-es vízelvezetési díjakra vonatkozó végzések küldését a természetes személyek számára. Ezek a végzések először azok számára lesz elérhető, akik regisztrált felhasználók az eUprava portálon. Ez 98.844 természetes személyt jelent, írja a Vajdasági Rádió és Televízió. A többi díjfizetőnek továbbra is postán küldik ki a dokumentumot.

A határozatok a közjavak használatáért járó díjakról szóló törvény módosításaival összhangban kerültek kiadásra. A törvény módosításai előírják, hogy 2024. január 1-től a vízelvezetési díjat nem kell fizetnie a földterület tulajdonosának, illetve használójának, amennyiben az a mezőgazdasági gazdaságok nyilvántartásában szerepel. Ennek a kötelezettségi kategóriának a 2023-as évre vonatkozó díja 50 százalékkal csökken.

Minden kötelezettnek, aki a szükségesnél többet fizetett, és nincs lejárt tartozása a korábbi időszakból, írásos kérvényük alapján igazolást kapnak a túlfizetett összegről. Ezzel az igazolással a kötelezett a lakóhelye/székhelye szerinti Adóhatósághoz fordulhat, amely visszafizeti a túlfizetett összeget.

Nyitókép: Vajdaság Vizei