2023. január 26., csütörtök
Sáfrány Attila

Sáfrány Attila

1969. november 27-én születtem, azóta is szülőfalumban, Kishegyesen élek. Elsődleges érdeklődési köröm, a vallások tanulmányozása iránti igény vezette utam megválasztott iskoláim felé. 1998-ban végeztem a Szabadkai egyházmegye Teológiai-Katekétikai Intézetében, 2006-ban pedig a Szegedi Tudományegyetem vallástudomány szakán szereztem diplomát. A munkahelykeresés 2007-ben vezetett el a Magyar Szóhoz, évek óta a Kárpát-medencei magyarság ügyeiről beszámolni igyekvő Kitekintő rovat szerkesztője és a Gazdaság rovat helyettesítő szerkesztője vagyok.

Cikkeim:

Gergely Árpád felvétele

Kopogtatnak, hallod-e?

Vasárnap gyújtják meg az első adventi gyertyát, és úgy volna jó, ha a várakozás hittel táplált fénye nemcsak a szoba homályát világítaná be, hanem ott benn, a félelmek sötétjében elveszett szívben...

Kiszolgálók és küldöttek

Az utolsó hónapjába lépő magyar választási kampánynak szinte azonnal a központi témájává vált az Ukrajna elleni orosz támadás. Semmit sem változott eközben a kampány durva hangneme és...

Választási kényszerpályán

Magyarország politikai életét a rendszerváltás óta a megközelítőleg azonos méretű erők örökös és kíméletlen harcaként írhatjuk le. Ha a szavazóréteget vesszük alapul, akkor a nyolcmillió...

Lehullott a lepel

Hatvanöt évvel ezelőtt csoda történt, az örökös megosztottságban élő nép, a magyar, egy emberként fogott össze szabadsága védelmében.

Krisztustalanított keresztény bölcső

A szeptemberi eucharisztikus világkongresszus kapcsolódó eseményén, az Ars Sacra Fesztivál keretében rendezték meg a Kereszt-tűzben, keresztényüldözés a konfliktuszónákban című kiállítást. Az...

Keresztény hét Európa szívében

Kishegyesről több mint ötvenen, egész Bácskából mintegy kétszázötvenen zarándokoltak el biciklin kerekezve Budapestre, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

Szent István mellszobra (fotó: Várkapitányság)

Szent István igazi arca

A meghonosodott rossz gyakorlat szerint a sorsfordító történelmi eseményekről szólva általában a jelen útkeresési dilemmáit, aktuálpolitikai viszonyait vetítjük vissza a múltba, ahelyett, hogy a...

Megfeszíttetve, de meg nem törve (2.)

Az egyház jelenlegi társadalmi beágyazottsága alapján a mai végletesen szekularizálódott világban el sem tudjuk képzelni azt a felbecsülhetetlen jelentőségű művelődési munkát, amelyet a keresztény...

Megfeszíttetve, de meg nem törve (1.)

Az alcímben jelölt témánkat lehetetlenség összefoglalni egy-két újságoldalnyi terjedelemben, vaskos monográfiát lehetne írni róla, könyveket külön-külön minden részterületéről és helytörténeti...

Út a cirill betűs magyarig

Deák Leó, a két világháború közötti délvidéki magyar érdekvédelem – Várady Imre, Strelitzky Dénes, Prokopy Imre mellett

Lélekben egy és oszthatatlan

„Magyarság csak egyetlenegy van az egész világon. El se lehetne képzelni hogy több legyen belőle; olyan lenne ez, mintha teszem azt több példány volna egy emberből” – írta Babits Mihály hetvenhét...

A sikeres novemberi bolsevik puccs

Három hónappal ezelőtt volt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójának a centenáriuma, ami mindenféle csinnadratta nélkül, mondhatni észrevétlenül múlt el. Az idősebbek emlékezhetnek...

A hazateremtés ünnepe

Vannak kezdőpontok, amelyhez mindig vissza kell térnie az embernek, ha testét és lelkét fel akarja üdíteni, hogy új erőre kapva folytathassa az útját. A magyar történelem számára ilyen kezdet Szent...