2023. március 23., csütörtök
Mák Ferenc

Mák Ferenc

A Magyar Szó jegyzetírója.

Cikkeim:

Az óbecsei ártézi kutak dísze (Fotó: Mák Ferenc)

Vize, mint a szedett harmat

Még emlékezem, óbecsei gyerekkoromban este, lefekvés előtt nekem kellett megmeríteni friss vízzel a közeli artézi – vagy ahogy arrafelé nevezik: ártézi – kutaknál a kannát; nagyanyám gondosan...

Az elfeledett Délvidék

Elhagyták már a harangot, Csak utolsó hangja cseng még. Felbolygatott kebelemben Annyi régi, kedves emlék! Elvonuló képek gyanánt A múlt tűnik előttem fel, A mint hozzám ér az ének: „Ím bejöttünk...

Évszázadok lelkesítő öröksége

Az idén is fölöttébb gazdag a Lendván megjelenő KerekPerec – Népújság Magazin 2022 című képes kiadvány évzáró-évnyitó száma, megannyi lelkes számvetés olvasható a magyar kultúra és hagyomány féltve...

A magyar nyelv védelmében

1885-ben Perjéssy Lajos, állami főreáliskolai tanár szervezői munkájának köszönhetően megalakult a Verseczi Magyar Közművelődési Egyesület, melynek történetét negyedszázados fönnállásának ünnepén...

Miroslav Krleža közelében

Lőkös István Zbogom, Zagrebe – Isten veled, Zágráb – Horvátországi emlékeim című könyvének központi alakja Miroslav Krleža, életműve értékeinek-forrásainak fölkutatása, kimeríthetetlenül gazdag...

A lélek folytonos emelkedése

2022. október 30-án emlékezik a magyar irodalomkedvelő közönség Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulójára, s jóllehet az emlékezők többsége a diákkori olvasmányként megkedvelt Egri csillagok című...

Adósai a magyar jövőnek

Újabb kötettel, A polgárság megjelenése egy paraszti közösségben című munkájával ajándékozta meg olvasóit Szőke Anna kishegyesi nyugalmazott óvodapedagógus, néprajzkutató, a Kiss Lajos Néprajzi...

Oskolák a Végvidéken II.

A Délvidék török alóli fölszabadulása után alig fél évszázaddal, az első újratelepítési hullám elcsöndesedtével, 1746-ban Szabadkán a városi tanács azzal a kéréssel fordult a helybéli ferencrendi...

Oskolák a Végvidéken I.

Iskolaév kezdetén, ha visszatekintünk az időben, biztatást és bátorítást meríthetünk a kiváló elődök munkáiból. Másfél évszázad kiváló pedagógusai, tudós tanárai szolgálnak útmutatásul az új...

Csendőrök az Al-Dunán

Az ismeretlen Herold Gyula Béla természetért rajongó írásait 1902 után hiába keresték az olvasók a Bácska lapjain – a szerző, amilyen váratlanul jelentkezett, olyan váratlanul tűnt el a zombori...