2023. február 8., szerda
Fodor István

Fodor István

1953-ban születtem Zentán, Fölsőhegyen lakom. 1977-ben az újvidéki Magyar Tanszék végzős hallgatójaként kezdtem dolgozni a Magyar Szó zentai szerkesztőségében. 1987-től a Tiszavidék melléklet, majd oldal szerkesztője voltam. 2007-től a Kitekintő, 2012-től ismét a Tiszavidék rovatot szerkesztettem. 2018-ban nyugdíjba mentem. Hét évtized címmel 2014-ben megjelent a Magyar Szó hetvenéves történetét bemutató kötetem, emellett a Magyar Szó által kiadott hat könyvet szerkesztettem. Újságírói/szerkesztői tevékenységemért, a magyar nyelv és kultúra megőrzésében végzett szakmai munkásságomért számos elismerésben részesültem. Egyebek mellett Magyar Arany Érdemkereszttel, Aranytoll életműdíjjal és Zenta Pro Urbe életműdíjával tüntettek ki.

Cikkeim:

Madarak jönnek-mennek

Nem is tél az, ha nem kerülnek szóba a cinegék. Ezúttal éppen a hiányuk miatt. Lám, mennyit jelent egy kis cicoma – fekete-fehér-sárga-zöld színezet –, hiszen itt ugrándoznak

(Illusztráció)

Bolygómentő sáskacsipsz

Bevallom, hogy nemrégiben tévúton jártam, amikor a disznóvágás és disznótor régi és ronda, leáldozóban levő hagyományát hoztam szóba.

Illusztráció/Pixabay

Békekeresés

Az újévi vigasságban csak méltatlan elhallgatás jut a béke világnapjának, mintha elhinnénk, hogy az egész esztendőt ilyen „mindenkit szerető” és jókívánságainkat beteljesítő napok múlatják el....

Bankók alkonya

Réges-régen történt, hogy emberünk bement a bankba, és kivette a nem jelentéktelen összeget kitevő pénzét. Akkoriban ritkán fordult elő sorban állás, a hivatalnokok igyekeztek gyorsan és udvariasan az

Költői bizonytalanságok

A távozni készülő agyafúrt Columbo felügyelő visszafordul az ajtóból, megvakarja a fejét, és föltesz egy újabb kérdést. Máris kétely merül föl a nézőben arról, hogy ki a bűnelkövető. Pedig régen...

Molnár Edvárd

Idegen földön

Az elvándorlás lehet élet-halál kérdése, kaland, benne rejtőzhet a meggazdagodás vagy csupán a jobb élet reménye, s a végén járhat beteljesüléssel vagy csalódással. Büszkén emlegetjük, hogy hány

Illusztráció

„Behozatali” dicséret

Kifejezetten jó újság a Magyar Szó. Ki mondta? – kérdezik most sokan. Mások úgy vélekednek, hogy igaz, mert sokszínű, tarka, nagyon jó írások is vannak benne.

Futballkörítés

Az öreg Szekeres, aki gyerek- és ifjúkorunkban inkább klarinétos zenészként volt ismert, élt-halt a futballért, és gyakran emlegette, hogy ő itt, a falusi pályán Novak Roganovićtyal is rúgta a...

Shutterstock

Okos gyerekek

Dicsekszenek az ismerősök az unokáikkal, hol az ügyességükkel, hol az okosságukkal; nem is mindig elválasztható a kettő egymástól. Megvan az emberben az igény a sikerélményre, és az is ide...

Pixabay

Zsákutcában

Kinézek már az utcára – hangzik föl a múltból a bejelentés, amiben a már azt jelentette: olyan régen jártam kint, hogy akár el is lophatják az egész utcát; meg benne volt az a remény is, hogy hátha...

Turulsorsok

Keresek egy téglaszínű aprócska kődarabot, biztosan valamelyik fiók sarkában húzódott meg. Amúgy semmire sem használható, legföljebb arra, hogy jó vagy rossz alkalomkor a markába vegye az ember. Egy

Élő történelem

Szinte még karnyújtásnyi elérhetőségben látjuk az ötvenhatos forradalmat és szabadságharcot, hiszen beszélgethetünk túlélőkkel, külföldre menekültekkel és azokkal, akik befogadták őket; élnek még...

Tudatmódosulások

Előfordult már az idén, hogy a rendőrség egyetlen hét alatt tucatszámra szűrt ki olyan gépjárművezetőket, akik tudatmódosító szer hatása alatt autóztak. Hányan lehettek azok, akiket nem állítottak...

Gyásznapi emlékezet

Lehettek volna hősök a csatatéren – lettek bosszú által vértanúk Aradon. Az előbbi velejárója mindenféle bátran vívott harcnak, így a forradalomnak is, az utóbbi kényszerű vállalása a halálnak egy...

Európa ellenségei

Bajban lennék, ha az európai érték fogalmát kellene definiálnom. Illetve: ha mégis sikerülne, akkor meg a nyugati országok legtöbbjében örök bukott diákká válnék. Mert, mondjuk, az európai kultúra...

Féknyúz

Úgy tűnik, belátható időn belül magyar kifejezés lesz a fake news, miután kiűzi nyelvünkből az álhír, kamuhír szavakat.

Megosztók

Mész az utcán, elsétál melletted egy fölstuccolt és színesre festett hajú lány, mit szólsz róla? No, ez is jól kikészítette magát! Jómódjában már nem bír magával. Majd kinövi. Ami belül van, azzal...

Ünnepnapra

A nemzeti ünnep mindig a múltba tekint. Aki „a múltat végképp eltörölni” eszméjével igyekszik jövőt építeni, az eleve lemond az ünnepekről, elkötelezi magát a hétköznapokkal. Megtagadja elődei...

Lábnyomok nyomában

Hányadán is állunk a lábnyomunkkal? Nem a negyvenkettesre vagy a negyvenhatosra gondolok, hanem a jelképes ökológiaira.

Petőfi hosszú élete

Mindenki tanuljon meg egy Petőfi-verset! Erre a rádióban elhangzott mondatra csak a homlokomat ráncoltam. A Petőfi-emlékévről beszélt az interjúalany, merthogy újévkor ünnepeljük majd a költő...

Búza konkollyal

Régóta nincs lelke az aratásnak. Péter-Pál sem igazán mérföldkő vagy támpont már, legföljebb múltidéző. Sanyarúbb kort villant föl, legalábbis szegényesebbet a mainál, kenyérben sokszor szűköset,...

Vásárlások

Forgatom a helyenként egérrágta dokumentumokat, olyan háromnegyed évszázadosakat. Egyik húsjegy, a másik zsírjegy, a harmadik disznóvágási engedély, a negyedik beszolgáltatási fölszólítás. Az is...