2021. szeptember 28., kedd
Fekete J. József

Fekete J. József

Bácskossuthfalván születtem 1957. március 1-jén, Bácsgyulafalván nőttem fel, Zomborban nyelvi szakon végeztem a gimnáziumot. Újvidéken szereztem bölcsészdiplomát, magyar nyelvből és irodalomból. Felelős szerkesztője, majd műsorigazgatója, később megbízott igazgatója voltam a Zombori Rádiónak. Az újságírás mellett mindmáig irodalommal foglalkozom. A Magyar Szóhoz főmunkatársként a Zombori Rádió sikertelen privatizálását követően kerültem 2010-ben. Jelenleg a lap zombori tudósítója vagyok. Érdeklődési köröm középpontjában az ember szellemi tevékenysége áll, így szívesen kitekintek a város határán túlra is. Büszke vagyok rá, hogy ha felénk „az újság” kerül szóba, mindenki a Magyar Szóra gondol.

Cikkeim:

Regény az eretnekségről

A püspöki rendelettel letett Esperest három napig nem tudták kivinni a templomból, mert a sekrestyés Pista áramot vezetett a vaskerítésbe. Amikor meg végre kihozták, senki se akarta eltemetni,...

Asztali beszélgetések

Kissé nyögvenyelősen kezdődik Tolnai Ottó regényének második része, a szerző igyekszik emlékeztetni dolgokra és szereplőkre az előző részből, ott pedig volt minden, a szabad élettől a börtönig meg...

Hangulatjelentés

Ifjúkoromban tapasztaltam, hogy Magyarországról nézve Jugoszlávia volt a szabadság földje, itt élve tudtam, hogy ez nincs így, bár meglehet, hogy én is ebben a képzetben éltem, megvilágosodásomra...

Önarckép álarcban

Szávai Géza Illyés Gyula-díjas író, műfordító, könyvkiadó elhatározta, hogy könyvet szentel a Polcz Alain és Mészöly Miklós házaspár mindkét tagjának. Talán a hozzájuk fűződő mély barátság okán,...

Egy regény fejezetei

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán egy filológiai csoport felvállalta Kovács Lajos (1949–2017) irodalmi hagyatékának összegyűjtését, feldolgozását és sajtó alá...

(Fotó: filmsor.hu)

Akik számára teher volt a tehetség

A „27-esek klubja” egy tragikus lista azon rock- és blues zenészekről, akik 27 évesen veszítették életüket. Jelenleg 45 név szerepel a „klubtagsági listán”, többeket az önpusztító életmód vitt a...

Tízévnyi magányos duett

Gyors egymásutánban ez a második kezembe kerülő könyv, amely a végénél kezdődik. Előbb Sándor Iván Amiről a szél susog című regényét olvastam, aminek végén a szerző leül, hogy gépbe írja, amit...

Kívül pazar, belül rideg

Bánki Éva legutóbbi regénye egyszerre távolodik és közelít az életmű korábbi szakaszához képest. Elszakad a fantasy-trilógiát alkotó Fordított idő (2015), Elsodort idő (2017), Összetört idő (2019)...

Köztes állapot

Nem mindegy, hogy mikor olvasunk verset. Erre most jöttem rá, ahogy eljutott hozzám N Czirok Ferenc utolsó verskötete, aminek megjelenését még megérte a szerző, de a bemutatóját már nem. Életében...

Ledöntött zombori szobrok

Az első világháború lezárását követő területnyerő eufóriának Zomborban három nemzeti jellegű köztéri szobor is áldozatul esett.

Kibontja virágait az ősz

Igencsak megvetette a lábát felénk a nyár, tapodtat sem tágít, hozzá képest az ősz figyelmes, távolról sem tolakodó dáma. Bölcs, tudja ugyanis, hogy előbb-utóbb előtte bókol majd a föld és az ég....

Angyal Bandi a Telecskai-dombokon

A legkorábbról ismert magyar betyár vélhetően soha nem járt a mai Vajdaság területén, de a Telecskai-dombok egyik települését róla nevezte

Zombor, a fiákerek városa

Július első hétvégéjén tartották meg az első autókrossz versenyt a Rančevo tanyán újonnan kialakított pályán.

Zombor, az elvesztett végvár

Úgy hallom, Bácsgyulafalván, vagyis Telecskán 250 ház eladó. Nincsen aki lakja őket, nincsen, aki megvásárolja őket. Nem biztos, hogy pontos a hír, de kereken egy évtizeddel ezelőtt is már 150...