2023. február 1., szerda
Fekete J. József

Fekete J. József

Bácskossuthfalván születtem 1957. március 1-jén, Bácsgyulafalván nőttem fel, Zomborban nyelvi szakon végeztem a gimnáziumot. Újvidéken szereztem bölcsészdiplomát, magyar nyelvből és irodalomból. Felelős szerkesztője, majd műsorigazgatója, később megbízott igazgatója voltam a Zombori Rádiónak. Az újságírás mellett mindmáig irodalommal foglalkozom. A Magyar Szóhoz főmunkatársként a Zombori Rádió sikertelen privatizálását követően kerültem 2010-ben. Jelenleg a lap zombori tudósítója vagyok. Érdeklődési köröm középpontjában az ember szellemi tevékenysége áll, így szívesen kitekintek a város határán túlra is. Büszke vagyok rá, hogy ha felénk „az újság” kerül szóba, mindenki a Magyar Szóra gondol.

Cikkeim:

A boltív pillérei

Szávai Géza dilógiát (két kötetből álló művet) írt (író)barátairól, a Mészöly házaspárról. Elsőként Az életed Polcz Alaine – Asszony a hátországban címmel jelent meg az írónőre emlékező könyve...

A zsarnokság bájos anatómiája

A Cirkusz voltaképpen egy állam, Hekkitánia, a Manézst Luigi King, a porondmester vezeti, ő az ország (önkény)uralkodója. A bőségben élő famíliája a közvetlen kiszolgálója, közönsége pedig a...

A magunkban hordozott káosz

A novellahősök személyes emlékezése és a családjukon belüli események jószerével a történetek mindegyikére kivetül, emellett az író állandó tematikája, a nyilas terror (Orgia; Szomszéd; Szép...

Újbóli felnyerítés

A szerzőként feltüntetett Abroncs neve majdnem tökéletes anagramma, visszafelé olvasva (ez az anagramma görög jelentése, vagyis: „visszafelé írni”), egyetlen „n” betű felesleggel a Csorba...

Egy megíratlan könyv sikere

Új sorozatot nyit a Mersz Könyvek 20. kötete, elnevezése: Mersz Tankönyvek. A Triceps (Lantos László) és Falcsik Mari által szerkesztett kötet a Monty Cantsin, Francesco Stephanus Cantore, Drazsé...

A költészet költői összegzése

Utószót írt Mohai V. Lajos a magyar költészethez, ami tehát nem összegzés, nem lezárás, nem rekapituláció, hanem a magyar költészet személyes megélésének lenyomata. Korántsem segédanyag a magyar...

A magyar kultúra napja

„Ne legyen kultúra magyarság és magyarság kultúra nélkül.” Kodály Zoltán Január 22-ét ünnepeljük a magyar kultúra napjaként, mintegy emlékéül nemzetünk ezeréves kultúrhagyományainak, amelyekhez a...

Illusztráció (Pexels)

Szapora lencse

A savanyított káposzta minden évben belekerült a szilveszteri menübe, szármaként, korhelylevesként, székelykáposztaként, Jófajta zsíros húsokkal egybe főzve paprikásként. Az évek múlásával már túl...

Könyvet a fa alá!

A családban, ha már mindenki tudott olvasni, a könyv volt a leggyakoribb ajándék, így karácsonykor is becsomagolt könyvek kerültek a fa alá. Mindenkinek a korához, érdeklődéséhez és ízléséhez...

A kályha drága melege

Van egy régi barátom, gyerekkorunktól ismerjük egymást, ugyanabba az iskolába jártunk, ám csak később kezdtünk barátkozni. Középiskolába más-más városban jártunk, végül ugyanabba a nagyvárosba...

Mi volt előbb: a tyúk, vagy a tojás?

Tudom, hogy rossz szokás, de nem szoktam reggelizni, ma viszont megkértem a nejem, süssön két tükörtojást, hogy legyen miből ihletet merítenem e cikk megírásához, amelyben a tojás világnapjához...

Ezerszínű ősz – újjászületés a halálban

Szeretem az őszt, sokakkal ellentétben mindig is szerettem ezt az évszakot. Tizenévesen alig vártam, hogy beköszöntsön az ősz, amikor kezdődött az iskola, a nyári vakáció után végre találkozhattam...

Az időskor szépsége, az öregkor gyötrelme

Gátlástalanul hazudik, aki azt állítja, hogy szép az időskor, boldog az öregkor. Nyelvünkben van egy szó, amely egybefoglalja ezt a két állítást, a szépkorú. Hát ez a szó emeletes marhaság: az...

Regény az eretnekségről

A püspöki rendelettel letett Esperest három napig nem tudták kivinni a templomból, mert a sekrestyés Pista áramot vezetett a vaskerítésbe. Amikor meg végre kihozták, senki se akarta eltemetni,...

Asztali beszélgetések

Kissé nyögvenyelősen kezdődik Tolnai Ottó regényének második része, a szerző igyekszik emlékeztetni dolgokra és szereplőkre az előző részből, ott pedig volt minden, a szabad élettől a börtönig meg...

Hangulatjelentés

Ifjúkoromban tapasztaltam, hogy Magyarországról nézve Jugoszlávia volt a szabadság földje, itt élve tudtam, hogy ez nincs így, bár meglehet, hogy én is ebben a képzetben éltem, megvilágosodásomra...

Önarckép álarcban

Szávai Géza Illyés Gyula-díjas író, műfordító, könyvkiadó elhatározta, hogy könyvet szentel a Polcz Alain és Mészöly Miklós házaspár mindkét tagjának. Talán a hozzájuk fűződő mély barátság okán,...

Egy regény fejezetei

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán egy filológiai csoport felvállalta Kovács Lajos (1949–2017) irodalmi hagyatékának összegyűjtését, feldolgozását és sajtó alá...

(Fotó: filmsor.hu)

Akik számára teher volt a tehetség

A „27-esek klubja” egy tragikus lista azon rock- és blues zenészekről, akik 27 évesen veszítették életüket. Jelenleg 45 név szerepel a „klubtagsági listán”, többeket az önpusztító életmód vitt a...

Tízévnyi magányos duett

Gyors egymásutánban ez a második kezembe kerülő könyv, amely a végénél kezdődik. Előbb Sándor Iván Amiről a szél susog című regényét olvastam, aminek végén a szerző leül, hogy gépbe írja, amit...

Kívül pazar, belül rideg

Bánki Éva legutóbbi regénye egyszerre távolodik és közelít az életmű korábbi szakaszához képest. Elszakad a fantasy-trilógiát alkotó Fordított idő (2015), Elsodort idő (2017), Összetört idő (2019)...

Köztes állapot

Nem mindegy, hogy mikor olvasunk verset. Erre most jöttem rá, ahogy eljutott hozzám N Czirok Ferenc utolsó verskötete, aminek megjelenését még megérte a szerző, de a bemutatóját már nem. Életében...

Ledöntött zombori szobrok

Az első világháború lezárását követő területnyerő eufóriának Zomborban három nemzeti jellegű köztéri szobor is áldozatul esett.

Kibontja virágait az ősz

Igencsak megvetette a lábát felénk a nyár, tapodtat sem tágít, hozzá képest az ősz figyelmes, távolról sem tolakodó dáma. Bölcs, tudja ugyanis, hogy előbb-utóbb előtte bókol majd a föld és az ég....

Angyal Bandi a Telecskai-dombokon

A legkorábbról ismert magyar betyár vélhetően soha nem járt a mai Vajdaság területén, de a Telecskai-dombok egyik települését róla nevezte