2021. április 21., szerda
Sinkovits Péter

Sinkovits Péter

Zentán születtem 1946-ban. 1970-ben lettem hivatásos újságíró, a Dolgozók hetilap szerkesztőségben, a Magyar Szóhoz 1975-ben kerültem át, a művelődési rovat élére. Napilapunknál irányítottam a belpolitikai rovatot is, valamint szerkesztettem a Kitekintő meg a Tiszavidék oldalakat. 1985-től négy éven át lapunk főszerkesztője voltam, majd egy évtizedig az újság budapesti tudósítója. Nyugdíjaztatásom után tárcaíróként maradtam a lapnál, ezekből Verkli címmel meg is jelent egy válogatás, a kötetet az újvidéki Forum Könyvkiadó gondozta. Ma már szinte kizárólag a művelődési témák érdekelnek. Ténykedésemet méltányolva megkaptam a Magyar Szó életműdíját, valamint az Aranytoll díjat. A Magyar Szó az életem volt – és maradt.

Cikkeim:

Tereprajzolatok

Három lépés után máris megáll, szemügyre vesz mindent, aprólékosan, akár csak egy fűcsomót, hátha található rajta valami érdekes, esetleg asszociációk sorát indíthatja el; így halad tovább:...

Belül az utolsó utazáson

Melyik az a pillanat, amikor kénytelenek vagyunk belátni, fel kell adnunk. Amikor az egyszeri élet végérvényesen peremvidékre szorul, a tárgyak és dolgok immár másként értelmeződnek. „Nem érdemes...

Örök átváltozásaink

Előfordulhatott már bizonyára, hogy öntudatlanul az asztalra még egy terítéket teszünk, holott szinte azonnal rádöbbenünk, az illető nem jöhet. De gondolatban velünk van, a képzelet mellénk...

Tárgyak, emlékek, íróasztalok

Lévén múltkori írásunkban a tárgyakról értekeztünk, toldjuk meg témánkat néhány adalékkal. Merthogy például emlékeinkről is szó lehet. Cs. Szabó László említi egy helyen, hogy nagy becsben tartotta...

A magány aranyládikája

„Mindig szerettem volna a körön belül kívül maradni” – mondja egy helyen Mészöly Miklós, s ez értelmezhető egyfajta belső megegyezésként is; közéleti szerepvállalás egy bizonyos határig, a...

Balekok, robotok, próféták

Ha egy selmeci magyar diákot a tanára arra kéri, mondja el a legfontosabb tudnivalókat a városról, akkor az bizonyára azonnal sorolja, hogy Selmecbánya (szlovákul Banská Štiavnica) az egykori...

Az emlékek sodrásában

Kissé meghökkentem Francis Bacon állításán, pedig érvelése valóban világos és megtámadhatatlan. A brit filozófus egy helyen a „régi” időkről szólva megállapítja, hogy azok csak a mai, „új” világunk...

Az emlékezés tréningjei

Egy fotót szemlélek a hatvanas évekből: egy (akkor) csinos magyarországi színésznő néz bele egyenesen a fényképezőgépbe, szolid, szerény mosoly, ahogyan illett; mai szemmel nézve lehangoló a régies...

Latinóra Micimackóval

Vita est long – mondták a latinok, avagy az élet hosszú. Bár ez is tetszőleges, kedvelt és becsült latintanárunk, Vojislav Janković például igen korán távozott az élők sorából. Úgy tudtuk,...

Az első szótól az utolsóig

Egy török közmondás így szól: „Nyelvednek féke fejed mentsége.” Hasonló magyar párja akad, nem is egy. Olykor azonban éppen a bő és gyakori beszéd lenne az üdvös, például egy belső-ázsiai törzs...

Visszavezető szálak

VÉLETLENEK PEDIG NINCSENEK – szokta volt mondogatni egyik kedves íróbarátom, s mindinkább hajlok elfogadni állítását. Merthogy Ferdinandy György első, Magyarországon (1988-ban) megjelent könyve, a...

Fotók a középosztályról

Vendégház egy dalmáciai szigeten. Amolyan közösségi helyként oldalt nyitott terasz, az asztaloknál jómódú magyarországi családok. Vállalkozók (bár ez a fogalom igencsak széles). A férfiak jó...

A suttogó öröklét

A mulandóság kérdéskörével szembesültünk ezekben a napokban, avagy: „rokonokhoz beszélgetni, eltanyázni a temetőbe járok el”, mondja egy költő, aki ezzel persze nincs egyedül, ám ő is elmeditál...

Írók írókról

Az embernek nyilván igencsak meg kell fontolnia, hogyan válaszolna, ha mellének szegeznék a kérdést: a könyvnyomtatás bő ötszáz éves múltjából melyik az a magyar nyelven írt könyv, amelyik...

Sorsanalízisek

Az egyetemet még nem fejezhette be, kitört az első világháború. Medikusként a frontra vezényelték, hamarosan csapatorvos lett belőle. Egy napon heves támadásnak voltak kitéve, a lövészárokban...

Három szólam

Az Emberek a havason, Szőts István alkotása – maga a megfellebbezhetetlenül kiteljesedett álom. Ez a film teljesen elüt attól, amit a magyar filmgyártás a harmincas és a negyvenes években...

Töredékek

A népesség számához viszonyítva igen sok magyar tudós ért el kiemelkedő eredményeket a XX. századi természettudományban. Mindezt azonban többnyire külföldön tették, Németországban, Amerikában és...