2021. április 22., csütörtök
Mák Ferenc

Mák Ferenc

A Magyar Szó jegyzetírója.

Cikkeim:

Emlékek a Gombkötő utcából

Mélységes-mély döbbenettel olvasom a Magyar Szóban a politikusaink és közéleti szereplőink Szabadka belvárosának klasszikus értékei megőrzéséért folytatott elszánt küzdelméről szóló beszámolókat, s...

A magyar szabadságharc emléke

Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc emléke az évek múlásával egyre nagyobb teret követel magának a lelkemben, az akkori fájdalmas események sorában nemcsak a magára talált magyar nemzet...

Al-dunai vándorok nyomában I.

Mostanában kényszerű bezártságomban mást nemigen tehetek: régi utazók nyomába szegődök, pártfogásukban reménykedve, és vigaszt keresve a régi Magyarország fölülmúlhatatlan szépségeinek élvezetében.

Az értelmiség születése

1889. január 12-én Alsó-Lendvai Híradó címmel jelent meg Lendván az első vegyes tartalmú hetilap, megnyitva ezzel a lapkiadás, az újságírás majd a táj irodalma kibontakozásának és kilombosodásának...

Mi lett a hazából?

Fenyves Ferenc lapja, a Szabadkán megjelenő Napló az 1930. esztendő karácsonyán A meggazdagodás könyve című kiadvánnyal lepte meg olvasóit. Felettébb fölényes gesztus volt ez a szerkesztő részéről...

Talpig harangzúgásba öltözve

A döbbenet csöndjében olvastam hétről hétre a Magyar Szóban a Zúgtak a harangok című sorozat írásait; egykori pályatársak és megfontolt

Régi szlavóniai karácsonyok

A megbékélés apadó reményében, véget nem érő várakozásban, örök adventben élték életüket az 1868-as magyar–horvát kiegyezést követő évtizedekben a szlavóniai magyarok – derül ki az 1904 óta Eszéken...

Fiume fénylő emléke

Bognár András A magyarság népesedési fejlődése Horvátország mai területén a legrégibb időktől máig című, Zágrábban a Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság kiadásában 2020-ban...

Az országgyarapítás története

Botlik József tudósi, történetírói pályáján már sokszor bizonyította a határon túli magyar közösségek iránti elkötelezettségét, évszázados kisebbségi történetük eseményeinek föltárása kutatói...