2022. december 1., csütörtök
Shutterstock

Okos gyerekek

Dicsekszenek az ismerősök az unokáikkal, hol az ügyességükkel, hol az okosságukkal; nem is mindig elválasztható a kettő egymástól. Megvan az emberben az igény a sikerélményre, és az is ide...

Pixabay

Zsákutcában

Kinézek már az utcára – hangzik föl a múltból a bejelentés, amiben a már azt jelentette: olyan régen jártam kint, hogy akár el is lophatják az egész utcát; meg benne volt az a remény is, hogy hátha...

Turulsorsok

Keresek egy téglaszínű aprócska kődarabot, biztosan valamelyik fiók sarkában húzódott meg. Amúgy semmire sem használható, legföljebb arra, hogy jó vagy rossz alkalomkor a markába vegye az ember. Egy

Európa ellenségei

Bajban lennék, ha az európai érték fogalmát kellene definiálnom. Illetve: ha mégis sikerülne, akkor meg a nyugati országok legtöbbjében örök bukott diákká válnék. Mert, mondjuk, az európai kultúra...

Megosztók

Mész az utcán, elsétál melletted egy fölstuccolt és színesre festett hajú lány, mit szólsz róla? No, ez is jól kikészítette magát! Jómódjában már nem bír magával. Majd kinövi. Ami belül van, azzal...

Petőfi hosszú élete

Mindenki tanuljon meg egy Petőfi-verset! Erre a rádióban elhangzott mondatra csak a homlokomat ráncoltam. A Petőfi-emlékévről beszélt az interjúalany, merthogy újévkor ünnepeljük majd a költő...

Búza konkollyal

Régóta nincs lelke az aratásnak. Péter-Pál sem igazán mérföldkő vagy támpont már, legföljebb múltidéző. Sanyarúbb kort villant föl, legalábbis szegényesebbet a mainál, kenyérben sokszor szűköset,...

Királyi kanászélet

Különc – süthetnénk rá a bélyeget, de hát nem volna igaz, mert miféle különcség az, ha valaki az ezredfordulót megelőzően, a hatvanas években egy kis faluban kisgyerekként éppen kanásznak áll. Pap...

Fűtéstörténelem

Látni vélem öreganyót, amint esti félhomályban a vályogból rakott, nálunk sporhetnak mondott sparhelt előtt bóbiskolva csutkával tüzelget. Megtermett a

Mi legyél?

Sosem tudtam igazán mit kezdeni a nyilván a fiatalokat terelgető szólammal: légy önmagad! Az ifjúság köreiből is talán azokhoz szól a közhellyé ismételt

Mire jó az új év?

Azt hiszem, a világ tökéletesen van megalkotva; amit az ember rontott rajta, az már az ő vétke. Úgy érezhetjük, hogy az esztendő hossza is éppen annyi, amennyi

Mellőzött gazdagok

Csak úgy odaveti – mármint ide, nekem – a régi időkből visszamaradt kitartó újságolvasó ismerősöm: Miért nem írtok már riportot a gazdagokról is? Aztán sorolja a korábbi és újabb írásokat a...

Vándorlegények

Ajtósi Adalbert sok száz évvel ezelőtt elindult vándorlegényként szülőfalujából, Ajtósról Nyugatra, hogy kitanulja az aranyművesszakmát, szélesebb értelemben az

Politikus, hazudj?

Azt ugyan nem tudom, hogy úgy általában a társadalomban elharapódzott-e a hazudozás, de azt bizton állítom, hogy politikai körökben burjánzik a valótlanság igencsak rút virága.

Világvége

Vannak időutazók. Hogy miként csinálják, az számomra talányos, legfeljebb gyanakszom. Aggasztó viszont, hogy a kíváncsiságból átfutott néhány olvasmány és a hasonlóképpen kevés videó mindegyike

Színesített futball

Ha jól emlékszem, azt olvastam korábban, hogy a kábítószer és a prostitúció után a futballban fordul meg a legtöbb pénz. Az első kettőt legalább tessék-lássék módon igyekszik

Csángódal

Az általam nagy késéssel fölfedezett film Vaszi Leventét mutatja be, azt a fiatalembert, aki hét évvel ezelőtt közönségdíjas volt a Fölszállott a páva népművészeti vetélkedőn.

Eltörött a hegedűnk?

Szilajnak mondanám, ahogyan fölfelé mutat mindkét kezével, kissé hátrahajló derékkal állva a zenekar előtt, öblös hangját kieresztve énekli, hogy Esik eső,

Otthon

Nosztalgiázol? – hallom a kérdést. Márpedig azt nem lehet csinálni. Persze előszedheti az ember valamelyik cipősdobozból a régen elfelejtett fényképeket, javarészt fekete-fehéreket, és kezdődhet az

Cenzúra – utólag

Jó régen, még a múlt rendszer idején – nem biztos, hogy magyar nyelvterületen – született meg az az ötlet, hogy a gyerekek számára túl drasztikus Piroska és a farkas mesén enyhíteni kellene,...

Tudáshatárok

Fiatal emberek rövid megnyilvánulásait olvasom: mindegyikük leírja, hogy ő ateista. Úgy tűnik, hogy tudományos fölvilágosultságukkal kérkednek. Pedig manapság nem jelent erényt istentagadónak...

Böjttelenül

Böjtöltek-e a történelem során a világ kártékony vezetői? Nem is csak ők, hanem azok a kisebbek is, akik ártalmas tetteikkel vagy tanaikkal vészt hoztak kisebb-nagyobb közösségekre: romboltak és öltek

Emlékek nagyszülőkkel

Ült nagyapám az öregkorukat együtt töltő csonka diófa alatt egy tuskón, és csiholt. Én meg méternyi távolságból guggolva figyeltem, talán azért, mert a csiholás már akkor sem tartozott a mindennapi...

Hazudni szabad

Ma sem vehetjük félvállról a sajtószabadságot, ha már a negyvennyolcas forradalom indulásakor olyan fontos követelménynek tekintették, hogy a márciusi ifjak a tizenkét pontjuk legelejére helyezték:

Föltámadások

Nagyjából százhúsz esztendő múlt el 1848-at követően, amikor föltámadt Nobel Stefánia huszonegy éves fiatalasszony a budapesti köztemetőben. Bizonyára ugyanolyan fiatal maradt, mint halálakor,...