2022. szeptember 26., hétfő

Húsvét az élet ünnepe

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

Húsvét fénye

Adjon az isteni fény, húsvét fénye, erőt az élet akarásához, és hozza meg a feltámadást mindannyiunk szívébe és közös életünkbe!

Él! Feltámadt!

Jézus érted is feltámadt! Jézus érted is legyőzte a halált! Ne félj!