2023. október 1., vasárnap
Csaknem százmilliárd dinár állt tavaly a tartomány rendelkezésére (Ótos András felvétele)

Növekvő bevételek, csökkenő közadósság

A hatalmi pártok szerint a tudatosságot, az ellenzék szerint a szervezetlenséget tükrözi a tavalyi költségvetés zárszámadása

A tavalyi tartományi költségvetés elsődleges értéke 88,4 milliárd dinár volt, de az év folyamán azonban két módosítást is elfogadtak a parlamentben, ezeknek köszönhetően a büdzsé december 31-ével bezárólag már 99,85 milliárd dináros összegre rúgott, elsősorban abból kifolyólag, hogy folyamatos növekedést mutattak az adóterhekből származó bevételek. Egyebek mellett ez is elhangzott a tartományi képviselőház tegnapi ülésén, melyen Smiljka Jovanović pénzügyi titkár prezentálta a költségvetési zárszámadás adatait. Az említett napirendi pont mellett a ház megvitatta még a tartományi ombudsman tavalyi jelentését, továbbá a Vajdasági Fejlesztési Ügynökség 2022-es éves jelentését, de az Európai Ügyek Alap 2021-es és 2022-es üzleti kimutatásait is.

A költségvetéssel kapcsolatban Nenad Borović, a Szerb Haladó Párt képviselője kiemelte, az elmúlt években folyamatosan növekedett a tartomány rendelkezésére álló pénzkeret, mint mondta, 2021-ben így 84,6 milliárd, 2020-ban 74 milliárd dinárt tett ki. A jelenlegi hatalmi koalíció mandátumának kezdetén, 2015-ben, mint mondta, csak 60,7 milliárdos volt a tartományi büdzsé, szerinte ez is arról tanúskodik, hogy a tartomány jelenlegi irányítása megfelelő, a gazdaság, a munkaerőpiac fejlődést mutat, ennek köszönhetően a bevételek is egyre magasabbak. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 2022-es zárszámadásból kiderül, a költségvetés 41 százalékát tették ki az adóbevételek, ugyanakkor folyamatosan csökkent az évek folyamán a köztársasági transzfereszközök, átutalások aránya a büdzsé egészére nézve, vagyis egyre több pénzt tud a tartomány saját forrásból előteremteni.

2022-ben a köztársasági átutalások a költségvetés 53 százalékát jelentették mindössze, míg a korábbi években ez az arány hatvan százalék felett is volt. A munkanélküliek száma Vajdaságban az év végén 93 ezer személy volt, ez 8,1 százaléknak felel meg, míg országos szinten ez az arány magasabb, 9,1 százalékot jelent. Vajdaság közadóssága 2022 végén 4,39 milliárd dinár volt, jelentősen kevesebb, mint 2015-ben, amikor 10,27 milliárd dinár volt, ismertette az adatokat Borović. A nagyberuházási tervek 78 százalékos megvalósulást jegyeztek tavaly.

Smiljka Jovanović pénzügyi titkár ismertette a zárszámadás adatait (Ótos András felvétele)

Smiljka Jovanović pénzügyi titkár ismertette a zárszámadás adatait (Ótos András felvétele)

EGÉSZSÉGÜGY, OKTATÁS, INFRASTRUKTÚRA

A Vajdasági Magyar Szövetség képviselői is támogatták a napirenden szereplő javaslatok elfogadását, Kovács Károly képviselő a zárszámadással kapcsolatosan elmondta, hogy az tanúskodik a jó gazdasági eredményekről, s megmutatkozik a gyáripar 4,7 százalékos fejlődése is. A tavalyi büdzsé fontosabb projektumai között kiemelte a bajsai és számosi jégvédelmi rendszerek felállítását, 135 automatizált kilövővel, továbbá nagy jelentőségük volt a kórházaknak és egészségházaknak a fejlesztésére költött összegeknek is.

Kovács Károly (Ótos András felvétele)

Kovács Károly (Ótos András felvétele)

Kamenicán az onkológiai intézetnek a felszerelésére is fordítottak pénzeszközöket. Más projektumok is voltak, Kishegyesen a szennyvíztisztító rendszerbe fektetett összeg volt jelentős, a főkollektornak a létrehozása nagyban hozzájárul a környezetszennyezés csökkentéséhez. A tartományi kormány 584 millió dinárt juttatott a Sztapár–Szivác útvonal kiépítésére, a projektum összértéke 1,3 milliárd dinár, a munkálatokat őszre fejezik be. Mint hangsúlyozta, az Állami Számvevőszék is pozitívan értékelte a zárszámadást, így minden ok megvan arra, hogy az elnyerje a képviselőház támogatását.

A POLGÁROK NEM ÉSZLELIK?

Nem értettek ezzel együtt az ellenzéki pártok tagjai. Dr. Marina Nedeljković, a Szerb Radikális Párt képviselője úgy fogalmazott, hogy szerinte a polgárok semmilyen javulást sem éreztek annak köszönhetően, hogy tavaly majdnem százmilliárdra rúgott a költségvetés, véleménye szerint minden évben óriási a költségvetési tartalék összege is, ami, mint mondta, szervezetlenségre és az elképzelések, tervek hiányára utal. Kritizálta, hogy a haladó párti képviselők kiegyensúlyozott regionális fejlesztésekről beszélnek, miközben meglátása szerint ennek semmi jelét sem lehet látni a költségvetési tételek sorában, hiszen számos községbe egyetlen dinár sem érkezett tavaly, húzta alá.

NEM VOLT SZÓ A BIZTONSÁGRÓL

Prof. dr. Branislav Ristivojević, az Új Szerbiai Demokrata Párt–Szerb Királyság Megújhodási Mozgalma frakció helyettes vezetője arról beszélt, hogy a ház elutasította javaslatát, mely szerint a biztonsági helyzetről is vitát kellene nyitni az ülésen a Belgrádban és Mladenovac környékén történt tragédiákat követően. Mint mondta, mivel nem adta át írásban ezt a kérelmet, az ülésen szóban sem fejthette ki, miért lenne nagy szükség egy ilyen parlamenti vitára.

Hugyik Karolina (Ótos András felvétele)

Hugyik Karolina (Ótos András felvétele)

A parlament megvitatta és tudomásul vette az ombudsman jelentését is, melyről Hugyik Karolina, a VMSZ képviselője elmondta, megfelelő képet ad az intézménynek a tevékenységéről, s dicséretesnek számít, hogy kiváló az együttműködés a polgári jogvédő és a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási, nemzeti kisebbségi–nemzeti közösségi titkárság között a kérdéses ügyek rendezése terén.

JÚNIUS FOLYAMÁN ÚJRA A PÉNZÜGYEKRŐL

A tervek szerint június végéig még egy ülést tart a vajdasági képviselőház, melyen megvitatják az idei költségvetés módosítását. Ettől egyébként egy teljesen új beruházási ciklus kezdetét várja Igor Mirović kormányfő, aki előző napi sajtótájékoztatóján számolt be a részletekről, melyek szerint új bevételi forrásokkal, további 8,1 milliárd dinárral számol az idei büdzsé, így 116,7 milliárd dinárra bővül. A hét évvel ezelőtti adathoz képest, amikor is Mirović hivatalba lépett, 90 százalékkal sikerült növelni a tartományi költségvetést. 2016-ban, emlékeztetett, 62 milliárdot tett ki a keret.

Nyitókép: Csaknem százmilliárd dinár állt tavaly a tartomány rendelkezésére (Ótos András felvétele)