2023. szeptember 25., hétfő
(Fotó: brusszel.mfa.gov.hu/)

Együvé tartozunk

„Az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet.” – Babits Mihály költő még fiatal tanárként vetette papírra e sorokat gimnazista diákjai számára.

A magyar Országgyűlés június 4-ét, az 1920. évi trianoni békediktátum napját 2010-ben emelte emléknappá, a nemzeti összetartozás napjává.

Mit jelent magyarnak lenni? Meggyőződést, eltökéltséget, felelősségtudatot. Ragaszkodunk a nemzeti gyökereinkhez. Múltunk ismerete az, ami alapján kialakítottuk és az ifjú generációk is kialakítják nemzeti önazonosságunkat, identitásunkat, és ez az, ami segít megtartani bennünket emberként és közösségként minden időkben.

Az anyaország sokat tesz a határon túli közösségekért, hogy magyarként maradhassanak meg a szülőföldjükön. Mint tudjuk, 2023 a gondoskodó nemzet éve a magyar nemzetpolitikában.

– A nemzeti összetartozás napján nem a veszteségeinket siratjuk, hanem a gazdagságot ünnepeljük, akkor is, ha nem mindenkinek egyértelmű, hogy nincs különbség határon innen és túl élő magyarok között. A magyar az magyar, s pont – fogalmazott Novák Katalin magyar államfő tavaly a nemzeti összetartozás napja kapcsán rendezett ünnepségen Sátoraljaújhelyen.

Igen, együvé tartozunk. Bennünket, magyarokat összeköt közös múltunk, nyelvünk, kultúránk, hitünk, hagyománykincsünk. Ezt kell óvnunk és megőriznünk itt, a szülőföldünkön.

Nyitókép: (Fotó: brusszel.mfa.gov.hu/)